ENGAGEMENT על בני"ז יהודיים חלה ההלכה היהודית. על פי ההלכה, גירושין צריכים להתקיים בהסכמת בני הזוג. בהעדר הסכמה בין בני הזוג, על הצד המעוניין בגט להוכיח קיומה של עילת גירושין כנגד הצד האחר.

המדובר למעשה בשיטה משפטית המכפיפה את סיום קשר הנישואין באשם, וזאת בניגוד למדינות מערביות כמו ארה"ב למשל שם יש הפרדה בין הדת והמדינה והתרת הנישואין מנותקת משאלת האשם ובדיקת הצד האשם בגירושין.

בישראל, נכון לעכשיו, אין הפרדה בין הדת למדינה, ונושא נישואין וגירושין (להבדיל מכל הנושאים הכרוכים לגירושין: מזונות, משמורת, רכוש וכו') הינם בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני, כלומר צד המעוניין להתגרש עליו להגיש תביעת גירושין אך ורק לביה"ד הרבני.

מהי תביעת שלום בית?

מי מבני הזוג המעוניין בשיקום הנישואין יכול להגיש לבית הדין תביעה לשלום בית (שלו"ב), אשר בה הוא מצהיר כלפי בית הדין על רצונו להשיב את בן/בת הזוג לחיי שלו"ב כמו גם עותר לקבל את כל הזכויות המגיעות לו מקשר הנישואין.

באמצעות תביעה זו ניתן למנוע או לכל הפחות לעכב את הגירושין במידה ניכרת. לעיתים תכופות התביעה לשלו"ב מוגשת כצעד טאקטי על ידי מי מהצדדים על מנת להשיג את היתונות המשפטיים הגלומים בתביעה מסוג זה, היינו במטרה למנוע את פירוק התא המשפחתי ו/או על מנת למנוע את פירוק השיתוף בדירת המגורים כפי שיפורט להלן.

צו למדור ספיצפי במסגרת תביעה לשלום בית

פעמים רבות מוגשות תביעות לשלום בית כאמצעי טאקטי בהתגוננות כנגד תביעה לפירוק שיתוף ומתוך כוונה לעכב את פירוק השיתוף בדירת המגורים.

כך לדוגמא, אישה שברצונה לעכב את פירוק השיתוף בדירת המגורים ולשמור על זכותה להתגורר בדירת המגורים ,יכולה להגיש לבית הדין הרבני בקשה לקבלת צו למדור ייחודי/ספציפי אשר יקנה לה את הזכות להמשיך ולהתגורר בבית המגורים של הצדדים וזאת על מנת להבטיח את שלוה"ב.

צו למדור ספיציפי אינו מוגבל בזמן והוא בתוקף כל עוד אין החלטה אחרת המורה על ביטולו. ביה"ד יותיר את הצו על כנו כל עוד קיים סיכוי לשלו"ב, ובאמצעות תכנון משפטי מושכל ניתן להמשיך את הצו על פני שנים. יודגש כי עפ"י פסיקת בג"צ כוחו של צו זה  אשר ניתן ע"י ביה"ד, גובר על צו לפירוק שיתוף אשר ניתן ע"י ביהמ"ש למשפחה, כך שלמעשה בכוחו של הצו לעכב גם למשך שנים ארוכות את פירוק השיתוף בדירת המגורים.

ביטול המדור הספיצפי

הצו למדור ספיצפי יעמוד על כנו כל עוד ביה"ד לא נתן החלטה המורה על ביטולו. על מנת לבטל את הצו על הבעל להוכיח כי יש לו עילת גירושין מוצקה כנגד האישה. בהעדר עילת גירושין כנגד האישה, ובהעדר עילה כזו ובאם האשם טמון בהתנהגותו שלו, לא אחת יקבע ביה"ד כי האשם נעוץ בו ויקבע כי האישה זכאית למדור ספיצפי.

סעד למדור ספיצפי  – זכות השמורה גם לגברים

יודגש כי הסעד של מדור ספיציפי במסגרת תביעה לשלו"ב, נתון אף לגברים, ומעטים היודעים כי גם בעלים יכולים להשתמש באותו נשק, לתבוע שלו"ב ולעתור לצו למדור ספיצפי על מנת לסכל את פירוק השיתוף.

צו למדור ספיציפי במסגרת תביעת אישה למזונותיה

המיתוס השכיח ביותר הינו כי לאישה תמיד כדאי לתבוע מזונות אישה בבית משפט למשפחה. טענה זו סטטיסטית לא תמיד נכונה , וכל מקרה יבדק עפ"י נסיבותיו.

לעיתים קיים  יתרון בהגשת תביעה למזונות אישה דווקא לביה"ד הרבני, אחד היתרונות לכך  הינו סמכותו של בית הדין הרבני ליתן לאישה צו למדור ספיציפי, המונע מהבעל למכור את הדירה ולבצע בה פירוק שיתוף. סעד זה הינו סעד ספיציפי אשר ניתן אך ורק ע"י ביה"ד הרבני ואין ביהמ"ש יכול להעניק אותו לאישה אשר תובעת שם מזונותיה גם אם ביהמ"ש חפץ לעזור לאישה. כאמור, סעד זה אשר אין האישה יכולה לקבל בביהמ"ש למשפחה, ולעיתים קיים דווקא יתרון לאישה שעובדת ומשתכרת לתבוע דווקא מדור ספיציפי בביה"ד הרבני.

עפ"י פסיקת בג"צ: הצו למדור ספיצפי גובר על צו לפירוק שיתוף

עד לאחרונה היה מקובל כי קיים מרוץ החלטות בין ביה"ד לבין ביהמ"ש לענייני משפחה, הערכאה אשר נתנה ראשונה החלטה בסוגיית פירוק השיתוף / המדור הספיציפי היא אשר גברה. למשל, אם ביה"ד הקדים ונתן צו למדור ספיצפי, ביהמ"ש יהא מנוע מליתן צו לפירוק שיתוף ולהפך, באם ביהמ"ש נתן צו לפירוק שיתוף קודם לצו למדור ספיצפי הרי שהוא יגבר על הצו של ביה"ד.

לאחרונה קיבל בית הדין הרבני תביעות לשלום בית ונתן צווים למדור ספציפי על אף שהוגשו לאחר שהבעל הגיש תביעה לפירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה. בג"צ אף הכשיר את התנהלותו של בית הדין במקרים אלה וקבע כי עיקול על הזכויות של בן הזוג במחצית הדירה  אשר נועד להבטיח את שלום הבית, הוא סעד לגיטימי של בית הדין הרבני למרות שקיימת החלטה קודמת של ביהמ"ש לענייני משפחה לפירוק שיתוף.

למעשה שני בגצי"ים בזה אחר זה  חיזקו  את ידיו וסמכותו של ביה"ד הרבני על פני ביהמ"ש למשפחה, וציבור הנשים יכולות כיום גם אם הבעל הקדים אותן, למנוע את פירוק השיתוף הגם החלטת ביהמ"ש למשפחה באמצעות עתירה לצו למדור ספיציפי מאוחר בזמן, אשר יינתן ע"י ביה"ד .

על כן חשוב לזכור כי הסעד של מדור ספציפי הינו לגיטימי בבית הדין הרבני, כחלק מתביעה לשלום בית ואף כחלק מרכיבי המזונות המגיעים לאישה.  באם לאישה אין מאהב ואין עילת גירושין כנגדה, היא תוכל בקלות יחסית  לקבל את הסעד המבוקש ולעכב את תביעת הבעל לפירוק שיתוף.

משרדנו מתמחה בבניית אסטרטגיות כוללות והוצאת צווים למדור ספיציפי ארוכי תווך, כמו גם באמתחתנו "פתרונות יצירתיים" לביטול צווים למדור ספיציפי אשר ניתנו ע"י ביה"ד.

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213