עורך דין מזונות

עורך דין מזונות הוא עורך דין המתמחה בדיני משפחה, שחלק משמעותי בהם הוא דיני המשונות, על מנת להתעסק ולהתמחות בכל הקשור למשונות יש צורך בהתעדכנות בכל הדינים והפסיקה הקיימים והמתחדשים מעת לעת, ולכן נדרשת מיומנות ובקיאות רבה בדיני המשפחה ככלל, ובתחום המזונות בפרט. באם נקלעתם למצב בו אתם צריכים התייעצות בנושא מזונות, כדאי שתתייעצו עם עורך דין המתמחה בתחום הספציפי הזה, זאת על מנת שתקבלו מענה על הצד הטוב ביותר. עורך הדין רן רייכמן מתעסק בתחום המזונות משה שנים רבות, ובעל ניסיון רב בהובלת וניהול תיקים מורכבים שעסקו בין היתר בתחום דיני המזונות כחלק מדיני המשפחה. כפועל יוצא, מדובר בעורך דין מזונות עם ותק וניסיון רב, שישמח לתת לכם מענה בכל הקשור לתחום.

 

באילו נושאים עוסקים דיני המשפחה?

הדבר נקבע לפי סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה:

  1. תביעות בענייני המעמד האישי- נישואין וגירושין;
  2. תובענה אזרחית בין אדם לבין משפחתו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה;
  3. בן משפחה- בן זוג, ידוע בציבור, בן זוג לשעבר, ילד, הורים, נכדים, הורי-הורים, אחים ואחיות.
  4. תובענה למזונות או למדור (זכות האישה להמשיך להתגורר בבית מגוריה בזמן הנישואין עד הגירושין), בנושא זה עוסק בין היתר עורך דין מזונות);
  5. תובענה לאבהות או לאימהות;
  6. תובענה והליכים לפי חוקים שונים (כמו חוק יחסי ממון, אמנת האג, חוק הירושה והחוק לתרומת ביציות וכו').

מה המאפיינים העיקריים של דיני המשפחה בישראל?

יש לנו שתי מערכות דינים- מערכת דתית ומערכת אזרחית, כאשר בחלק מהנושאים חל דין דתי  (כמו מזונות) ובחלק מהנושאים חל דין אזרחי (חלוקת רכוש). בנוסף, יש לנו שתי ערכאות שיפוט- בתי הדין הרבניים (או בתי דין אחרים במסגרת דתות אחרות- בתי הדין השרעיים, הדרוזים וכו') ובית המשפט לענייני משפחה. בהליכים רבים העוסקים בתחום המשפחה ישנו עיסוק בתחום המזונות, ועל כן בדרך כלל מתבצע ייעוץ עם עורך דין מזונות בטרם פתיחת ההליך, וכן לאורך ניהולו בבית המשפט.

 

דבר המלך במועצה על ארץ ישראל

סימן 47- שיפוט בענייני המעמד האישי- בכפוף להוראות חלק זה של דבר מלך זה יהא לבתי המשפט האזרחיים גם שיפוט בענייני המעמד האישי, כמוגדר בסעיף 51, של אנשים בישראל. בשיפוט זה ישתמשו בהתאם לכל חוק, פקודה או תקנות שיונהגו או יחוקקו להבא, ובכפוף לאלה, לפי הדין האישי החל.

סימן זה קובע כי במסגרת דין אישי חל הדין הדתי. יש לשים לב כי בנושאים אלה, הכוללים בעיקר נישואין, גירושין ומזונות, חל הדין הדתי- כל אחד לפי הדת אליה הוא משויך, כך שכל בתי המשפט צריכים להחיל בנושאים אלו דין דתי, תוך שעורך דין מזונות ידע להסביר לכם מה המידע הרלוונטי למקרה שלכם. ישראל היא דוגמה נדירה למדינה מפותחת בה עדיין חלים הדינים הדתיים. מדובר במורשת מימי המנדט, שהתגלגל עוד מימי האימפריה העותומנית וכאשר מדינת ישראל קמה היא המשיכה עם הסדר זה.

 

מהם ענייני המעמד האישי בעניינם יחול הדין האישי?

סימן 51 – בתי דין דתיים, שיפוטם של בתי דין דתיים, הגדרה של מעמד אישי:

בכפוף להוראות הסעיפים 64 עד 67 ועד בכלל, יהא השיפוט בענייני המעמד האישי, בהתאם להוראות חלק זה, מסור לבתי דין העדות הדתיות, לצורך הוראות אלה, ענייני המעמד האישי פירושם משפטים בעניין נישואין או גיטין, מזונות, כלכלה, אפוטרופסות, כשרות יוחסין של קטינים, איסור השימוש ברכוש של אנשים הפסולים לפי החוק, והנהלת נכסי אנשים נעדרים. כאמור, נושא המזונות נכלל בנושאים אלו, ועל כן ליווי של עורך דין מזונות הוא הכרחי.

לבסוף מכל הרשימה הזו מה שנשאר בפועל כולל את הנישואין, הגירושין והמזונות, ולגבי מוסלמים נכלל גם נושא האבהות (כחלק מחוק הפרוצדורה העותומנית).

  1. ניתן לראות כי בחקיקה יש לנו חוקים המצמצמים את התחומים הללו, לדוגמה הנושא של הירושה שפעם חל עליו דין דתי ומאז חוקק חוק הירושה המחיל את הדין האזרחי בחוק זה. דוג' נוספת: אפוטרופסות ומשמורת – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ס' 79) קובע כי חל בענייני משמורת חל הדין האזרחי (עקרון טובת הילד וכו').
  2. ניתן לראות כי חלק מהנושאים צומצמו גם במסגרת פסיקה- במסגרת פסק הדין בבלי נ' ביה"ד הרבני הגדול, ניתן לראות כי גם נושא הרכוש יצא מידי הדין הדתי אל הדין האזרחי.

התוצאה – הדין החל אינו אחיד בין בני הדתות השונות, כאשר כל דת מחילה דינים שונים בסוגיות שונות. על מנת להבין איזה דין חל במקרה שלכם עליכם לפנות לעורך דין מזונות שידע להדריך אתכם. לדוגמה, סוגיית הגט- ביהדות נדרשת הסכמה של שני הצדדים, אך בפועל לבעל יש יותר כוח במסגרת הליכי הגירושין, כיוון שלו ישנה היכולת לסרב לתת גט, ואז האישה נכנסת למצב של עגינות- היא לא יכולה לגשת ולשאת אדם אחר או להביא ילדים, שכן הם יחשבו לממזרים, בעוד הגבר כן יכול לקבל היתר נישואין. לעומת זאת, בקרב המוסלמים, למרות שלגבר יש יותר כוח וישנה הצורך בהסכמתו, לבית הדין יש סמכות מסוימת לדרוש את פירוק הנישואין. בקרב הנוצרים, לבית הדין יש סמכות מלאה לפרק את הנישואין ללא צורך בהסכמת הצדדים (גירושין בדין הקתולי הוא מאורע די נדיר).

דין אזרחי בענייני משפחה שאינם ענייני המעמד האישי:

אמרנו שיש מצבים בהם הדין הדתי החל, כמו נישואין וגירושין וכו', אך ישנם מצבים בהם הדין האזרחי חל, כמו הרכוש. כיום קיימת חקיקה בחוק המסדירה את החלוקה וכופה את הדין האזרחי גם על בית הדין הרבני- חוק יחסי ממון בין בני זוג הקובע כי הרכוש אמור להתחלק בצורה שווה בין בני הזוג. עבור זוגות לא נשואים, ידועים בציבור וכו', חלה הלכת השיתוף שנקבעה במסגרת בג"צ בבלי.

 

לאיזו ערכאה יפנה אתכם עורך דין מזונות?

סעיף 4 לחוק שיפוט- בתי דין רבניים- שיפוט בענייני מזונות:

"הגישה אישה יהודייה לבית דין רבני תביעת מזונות, שלא אגב גירושין, נגד אישה היהודי או נגד עזבונו, לא תישמע טענת הנתבע שאין לבית דין רבני שיפוט בעניין".

סעיף זה קובע דבר מיוחד- האישה יכולה לבחור, אם זה לא אגב גירושין, בין ערכאה אזרחית או דתית בנושאי מזונות. לצורך הבנה איזו ערכאה עדיפה במקרה הנוכחי, יש לפנות לעורך דין מזונות שידע לתת את המענה הטוב ביותר. מדובר במעיין הטבה לאישה, המופלית לרעה בצורה די גורפת בדין הדתי. מדוע שתהיה פנייה כזו שלא במסגרת גירושין? למשל, במצב בו הבעל סרבן גט- עדיין עומדת לצד האישה הזכות לתבוע מזונות, אשר יכול להוות תמריץ לבעל לתת את הגט. חשוב לציין כי מדובר במזונות עד מתן הגט- מדובר במזונות תוך כדי הנישואין! כפי שאמרנו, מדובר בסמכות מקבילה- ניתן לבצע בקשה זו גם מול בית המשפט האזרחי.

 

צריכים עורך דין מזונות? פנו לעו"ד רן רייכמן

צריכים יעוץ בנושא מזונות? כאמור, מדובר בתחום מורכב שדורש מומחיות ובקיאות רבה, היות וכל החלטה עלולה להביא לתוצאה אחרת לגמרי ולשנות את המצב באופן שלאו דווקא ייטיב עמכם, ועל כן אתם צריכים עורך דין מזונות שילווה אתכם. פנו עוד היום למשרדו של עו"ד רן רייכמן, על מנת לקבל את השירות המקצועי והמהימן ביותר. ייתכן וההליך שבפתחו אתם עומדים עומד להיות ארוך ומייגע, אך תוך ליווי עורך דין מקצועי הדבר יכול להיות פשוט הרבה יותר. התקשרו עוד היום: 072-3955001

משרד עורך דין רן רייכנמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות התקשרו

או השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

זמינים בשבילך 24/7

נלחם עבורך ועבור הזכויות שלך כל הדרך אל הניצחון!

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם העורך דין המוביל בישראל חייגו:

או השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם