לאחר עריכת הצוואה ולאחר מתן צו קיום הצוואה או צו ירושה, מחולק העיזבון בין היורשים. אולם היורשים לעיתים רבות מעוניינים לחלק ביניהם את העיזבון באופן שונה מזה שנקבע בצוואה או בחוק. היורשים יכולים להסכים ביניהם ע"פ אינטרסים, רצונות וצרכים אישיים לחלק את העיזבון באופן שיתאים לצרכיהם וחשוב כי הדבר יעשה לאחר שקילת כל ההיבטים הפיננסיים,  החוקיים והמשפטיים שכרוכים בכך.

רק בהסכמה של כלל היורשים לחלק את העיזבון לו הם זכאים באופן שונה מזה שנקבע בצוואה או ע"פ החוק, ניתן לבצע חלוקה אחרת של העיזבון וזאת במסגרת הסדרת החלוקה בהסכם חלוקה בין יורשים. הסכם שכזה יכול להיעשות רק אם טרם חולק העיזבון ע"פ צו קיום הצוואה או צו הירושה.

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים – ואנו נחזור אליכם בהקדם:

למה לחלק עיזבון?  

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים יכול להיעשות משיקולים שונים, כספיים בשל תשלומי מיסים, או שיקולים אישיים אחרים.

כל נכס מקרקעין שמועבר לאחד היורשים נחשב לפעולת הורשה ולא לעסקת מקרקעין ואינו מחויב במיסי מקרקעין  כל עוד נעשה במסגרת הסכם לחלוקת עיזבון. על כן יש משמעות רבה ועדיפות לעריכת הסכם חלוקה בין יורשים, הסכם שיכלול את כל ההסכמות בין היורשים לגבי אופן חלוקת העיזבון באופן מפורט ומקצועי. בהעדר הסכם שכזה תיחשב חלוקת העיזבון כעסקה "רגילה" בין בעלי נכסים ולא ניתן יהיה ליהנות מיתרונות ההסכם בכל הנוגע למיסוי מקרקעין.

כיצד עורכים הסכם חלוקת עיזבון?

הסכם כזה רצוי שייעשה וייערך על ידי עורך דין העוסק בדיני הירושה ובחוק ויוכל לייעץ אודות יתרונות עריכת ההסכם בין יורשים, מהן ההסכמות העדיפות לכם ומהן השלכות אותה חלוקה והכל על מנת למנוע סכסוכים משפטיים עתידיים ונזקים כספיים.

הסכם חלוקת עיזבון ע"פ ס' 110 לחוק הירושה דינו כדין כל חוזה בין צדדים והוא כפוך לדיני החוזים הכלליים.