סוגיית הירושה כרוכה פעמים רבות בנסיבות משפחיות וכלכליות שונות. לעתים העיזבון כולל נכסים שניהולם מורכב, חובות שהמוריש חב בהם וכך לא תמיד יורשים מעוניינים לקבל לרשותם את שמותיר להם המוריש, בין אם זה מסיבות כלכליות, אידאולוגיות, דתיות, חברתיות או מסיבות אישיות שונות ואף כדרך לחסוך במס.

חשוב לדעת כי לכל יורש יש אפשרות לוותר על חלקו בעיזבון. חוק הירושה מעניק בסעיף 6 זכות לוותר על הירושה, כולה, חלקה, לטובת יורש אחר או ללא ציון מי שיזכה לקבל את החלק שהיורש מוותר עליו.

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים – ואנו נחזור אליכם בהקדם:

מתי אפשרית הסתלקות מעיזבון?

יורש יכול להסתלק מחלקו בעיזבון רק לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון. היה ויורש הסתלק מחלקו בעיזבון, ועשה זאת ע"פ הקבוע בחוק, חלקו בירושה יעבור למי שהסתלק לטובתו בתנאי שהסתלק לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

במה כרוכה הסתלקות מעיזבון?

חשוב לדעת כי יורש שהסתלק מחלקו בירושה ייחשב ע"פ חוק כמי שלא היה יורש מעולם, ואף אם עשה זאת שלא כנדרש בחוק, חלקו בירושה יחולק בין יתר היורשים בהתאם להוראות חוק הירושה או הוראות מן הצוואה. יורש לא יכול לחזור מן ההסתלקות (למעט אם המדובר בקטין או בפסול דין, במקרים כאלה של הסתלקות מעיזבון קבע המחוקק תנאים מיוחדים).

כיצד מבוצעת הסתלקות מעיזבון?

יורש המעוניין להסתלק מחלקו בעיזבון יגיש תצהיר המפרט את רצונו, את הסיבות שלו לכך תוך שעליו לציין במפורש על מה הוא מוותר, ולטובת מי. ניתן גם לבצע הסתלקות כללית ללא ציון יורש אחר אליו יעבור חלקו של המסתלק. חשוב מאוד לוודא שההסתלקות נעשית מרצון ולא כתוצאה מלחץ כלשהו שהופעל על היורש אשר גרם לו לבצע את המהלך בעל כורחו. במקרים כאלה ייהנה המסתלק מפטור מתשלום מס על נכסים שלא רצה לרשת, או מתביעות של נושים שידרשו ממנו חלק מהירושה. עם זאת, קיימים מקרים חריגים בהם ביהמ"ש יקבע כי אינו מקבל את ההסתלקות מטעמים מסוימים ולכן מומלץ לבצע מהלך כזה בתבונה ולאחר ייעוץ משפטי מעמיק.