לא פעם המורישים מותירים מאחוריהם קטינים שזכאים למזונות ולדמי קיום כחוק, כמו גם הורים ובני זוג. לפי החוק, כולם רשאים למזונות מהעיזבון אם לפי צוואה ואם לפי חוק ירושה על פי דין. אלמנים זכאים למזונות, ואלמנה רק עד נישואיה בשנית.

הורי המוריש שאותם פרנס זכאים למזונות ובוודאי גם קטינים, ילדים נכים או חולי נפש, והם זקוקים למזונות לכל חייהם. יש גם מקרים יוצאי דופן שהחוק מתיר להאריך את תקופת תשלום המזונות להם, או להעניק סכום חד פעמי, הכל בכפוף לנסיבות ולהיקף העיזבון. המזונות נקבעים לפני חלוקת העיזבון לשאר היורשים.

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים – ואנו נחזור אליכם בהקדם:

מזונות לילדים

קטינים מקבלים מזונות ובמקרים מסוימים גם עד גיל 23, כאשר קיימות נסיבות מיוחדות לכך לפי בית המשפט. בהגדרה נכללים גם ילדים מאומצים כחוק, שנרשם האימוץ שלהם, ילדים שלא מנישואין, ילד שנולד לאחר מותו של המוריש ונכד שנותר יתום עוד לפני שסבו נפטר והוא היה זה שדאג לפרנסתו לפני מותו. במקרים כאלה תימשך חובת תשלום המזונות מן העיזבון. בכלל זה ישלמו גם הוצאות ההכשרה למקצוע של הקטין בהגיעו לגיל המתאים, כדי להבטיח לו את זכותו למשלח יד.

מזונות לבני זוג

בני זוג נחשבים לכאלה כל עוד לא נפרדו או חדלו מלהיות זוג לפני מות המוריש. במקרים כאלה, נשללת זכות המזונות מעיזבונו של המצווה. בני זוג ידועים בציבור הם מוכרים בדיוק כמו זוג נשוי, ואם בני הזוג לא היו נשואים לאנשים אחרים בזמן מותו של אחד מהם והם חיו במשק בית משותף הנותר בחיים זכאי גם הוא למזונות מהעיזבון של המוריש.

איך מחלקים את המזונות?

לא כל עיזבון מאפשר חלוקת מזונות. בית המשפט שבא לקבוע זאת יחלק זאת לפי מה שנותר מהעיזבון ולפי גודלו. כדי לקבוע זכות למזונות יבדקו מהו שוויו של העיזבון, בחלק של היורש מהעיזבון לפי חוק או לפי הצוואה, מהי רמת החיים של המוריש ושל מי שתובע מזונות וכיצד חל שינוי בה בעקבות מותו. כמו כן, יבדקו את מקורות ההכנסה של הזכאי למזונות וכיצד מפרנסים אותו כעת. בית המשפט יקבע גם כיצד יחולקו המזונות.