מכוח סעיף 78 לחוק הירושה ניתן לבקש ולקבל צו מינוי מנהל עיזבון. המוריש יכול להותיר אחריו בצוואתו הנחיות הנוגעות למינוי מנהל לעיזבונו. באין הנחיות כאלה יכולים היורשים ליזום בקשה למינוי מנהל עיזבון. לבית המשפט סמכות להורות על מינוי כזה גם בהיעדר הסכמת היורשים. בכל המקרים שצוינו לעיל המינוי יכול להיות קבוע או זמני.
ביהמ"ש יכול למנות כמנהל עיזבון אדם, תאגיד או את האפוטרופוס הכללי לצורך כינוס נכסי עיזבון, ניהול הנכסים, סילוק חובות מן העיזבון ולבסוף חלוקת הנכסים שנותרו בין היורשים. מנהל עיזבון ממונה בנסיבות בהן חלוקת העיזבון מורכבת. הענקת סמכות בידי מנהל העיזבון לפעול בנכסי העיזבון מאפשרת קידום הליכים שיש להשלימם לפני שניתן לחלק את יתרת הנכסים והממון בין היורשים. כך למשל כאשר המוריש היה נתון בהליכי פשיטת רגל, הותיר אחריו חובות או שהלך לעולמו עת מתנהל נגדו הליך משפטי אשר לתוצאותיו השלכות על גודל העיזבון והרכבו.
בסימן ב' לחוק הירושה מוסדרות זכויותיו וחובותיו של מנהל העיזבון.לאפוטרופוס הכללי מוענקת סמכות לפקח על פעולותיו של מנהל העיזבון.

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים – ואנו נחזור אליכם בהקדם:

מנהל עיזבון זמני וקבוע

בקשה למינוי מנהל עיזבון המוגשת לבית המשפט עשויה להוביל למצב של מינוי מנהל עיזבון זמני הנשאר בתפקידו רק עד שמוכרזים היורשים וניתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
פעמים אחרות לא ניתן להוציא את צו הירושה לבקשת היורשים או לקיים את צו הירושה מבלי שימונה מנהל עיזבון קבוע. כך למשל כאשר היקף העיזבון מורכב וגדול, כאשר יש להתיר סבך משפטי, לבדוק מי מקבל מה ומהם החובות והזכויות של המצווה שעברו במותו ליורשים. כמו כן, מנהל עיזבון יטפל בזכויות נוספות של יורשים או של אחרים הזכאים לכספים מהעיזבון, כמו מזונות לקטינים, תשלום פיצויים, כאשר יש הוראות שונות בצוואה הנוגעות לנאמנויות המצריכות פיקוח מיוחד או שיש בצוואת המנוח אינטרס ציבורי.

מי רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון

בקשה למינוי מנהל עיזבון יכולים להגיש היורשים כמו גם כל צד מעוניין, כגון נושה הטוען שהמוריש או אחד היורשים חייב לו כספים. גם במקרים בהם המנוח ציין במפורש בצוואתו כי הוא מעוניין במינוי מנהל עיזבון ואף ציין זהותו יכולים היורשים, אם כולם בגירים ובכפוף לאישור בית המשפט, לקבל את ניהול העיזבון על עצמם או למנות לתפקיד אדם מטעמם.

כפי שעולה מכל שפורט לעיל, למנהל העיזבון סמכויות נרחבות ותפקיד משמעותי לו עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על אופן חלוקת העיזבון. במקרים בהם נראה שתידרש הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון יש לפנות ללא דיחוי אל עורך דין לענייני ירושה לו ניסיון מוכח גם בחלוקת עיזבון הנעשית תחת פיקוח וטיפול של מנהל עיזבון.