עילות התנגדות לקיום צוואה

על פי רוב, קשה מאוד לערער על צוואה. מעניין שתשעים אחוזים מהצוואות עוברות בלי לערער. בתי המשפט נתפסים כקולו של המוריש או כותב הצוואה, שכבר לא נמצא שם כדי להגן על עצמו, בתי המשפט מקפידים על צוואות. אבל, אם יש לכם עניין בצוואה, אתם יכולים לערער עליה ולהציג עילות התנגדות לקיום צוואה. ואם תצליחו לשכנע את בית המשפט, הצוואה יכולה להתבטל במלואה או בחלקה. טוב תעשו באם תחליטו לקרוא עד הסוף, כי נדבר כעת על – עילות התנגדות לקיום צוואה.

 

עילות התנגדות לקיום צוואה
עילות התנגדות לקיום צוואה

מה הם המצבים שיוצרים עילות התנגדות לקיום צוואה?

קיימים שישה מצבים שבהם יש סבירות מוגברת לכך שצוואה תעמוד במחלוקת, משמע שיש עילות התנגדות לקיום צוואה –  כאשר בני משפחה קרובים נושלים בירושה לטובת קרובי משפחה רחוקים, חברים, ארגוני צדקה. כשילדים מקבלים יחס לא שוויוני. כאשר חל שינוי פתאומי או משמעותי באופן שבו מוריש נפטר מרכושה. כאשר יש הגבלות מוגזמות על עיזבונות. כאשר המוריש קשיש או נכה. כאשר המוריש מפגין התנהגות חריגה. קוד הירושה קובע שאדם המעוניין בירושה רשאי לערער על צוואה. בעל עניין מוגדר כיורש, מתכנן, בן זוג, נושה או כל אדם אחר שיש לו זכות קניינית בעיזבון או תביעה נגדו. על המתנגד לצוואה מוטלת הנטל להוכיח כי יש לו מעמד לערער על הצוואה וכי הצוואה אינה חוקית. להלן עילות התנגדות לקיום צוואה נפוצות שעל פיהם ניתן לערער על צוואה – השפעה בלתי ראויה, ביצוע לא תקין, חוסר יכולת עדות, עידוד הונאה.


עילות התנגדות לקיום צוואה – על מי מוטל נטל ההוכחה?

בהתחשב בכך שצוואה, שהיא רגילה ושלמה על פניה, נחשבת תקפה עד לאיתור פסלות שלה, הנטל מוטל על הטוען לחוסר תוקף להוכיח טענה כזו. תקן ההוכחה זהה לזה שחל בכל התיקים האזרחיים – הוכחה במאזן הסתברויות. ככלל, קשה לעמוד בהוכחה הנדרשת. אלא אם רצונות המורישים נרשמים בכתב צוואה, הם באים בתוהו וקשה מאוד ללקוח לערער עליו. ישנן עילות התנגדות לקיום צוואה שונות לכך שבעלי עניין רוצים לערער על צוואה. יכול להיות שזה כתוצאה ממערכת היחסים שהיו להם עם המנוח, שם הם טוענים שהמנוח הבטיח להשאיר להם פריט מסוים או סכום כסף מסוים. הם עלולים לעמוד על כך שהצוואה כפי שהיא לא הייתה יכולה להעלות על הדעת רצונות המנוח, היא יכולה להיגרם מחשדותיהם לגבי האנשים המוגדרים להרוויח, או שהיא עשויה לנבוע ממרירות כתוצאה מהתנתקות בירושה, בתחושה שהם התעלמו או שהם זכאים לרשת. לאף אדם, מבחינת החוק, אין זכות ירושה. סמכויות המשפט האזרחי מכירות במושג החלק הלגיטימי המזכה את היורשים המוכרים של המנוח בחלק מהעיזבון ללא קשר לצוואה. רעיון זה של חלק לגיטימי אינו חלק מהחוק, שכן ההוראות הקיימות שאפשרו זאת בוטלו זה מכבר. עם זאת, החופש של מוריש להיפטר מעיזבונו כרצונו אינו מוחלט ולמרות שמוריש רשאי לנשל את בן זוגו וילדיו בירושה, ישנם מקרים שבהם, על סמך תקנת הציבור, החוק מרסן את המורישים במימוש חירותם הצוואה. לפיכך ניתן לערער על צוואה ולהגביל את חירותו של המוריש בתביעה למזונות וחינוך ילדיו הקטינים של המוריש – ואין בעובדה שהילד עבר ירושה כדי לשלול ממנו תביעה זו – וכן בתביעת מזונות דומה. כנגד העיזבון על ידי בן זוגו שנותר בחיים של מוריש. מבחינת חוק המזונות של בני הזוג שנותרו בחיים, אם נישואין מתפרקים במוות, תהיה להשאיר תביעה נגד עזבונו של בן הזוג שנפטר למתן צורכי המזונות הסבירים שלו עד פטירה או נישואין מחדש, ככל שהוא או שהיא לא מסוגלת לספק צרכים כאלה בעצמה. שינויים אלו עשויים להיעשות כנגד עזבונו של המוריש חרף הוראות צוואתו ובהתאם לאפשר לגורמים מעוניינים ונפגעים לערער על צוואה מטעמים ספציפיים.


מה הן שבעת העילות התנגדות לקיום צוואה?

להלן שבע עילות התנגדות לקיום צוואה שבגללן תוכל לערער על צוואה –

  1. ביטול – תביעות של משפחה – בן משפחה יכול לערער על צוואה בטענה שלא נקבעו לה כראוי בצוואה. החוק קובע כי ראש משפחה אחראי לתחזוקה תקינה של בני משפחה קרובים מסוימים המפורטים בחוק הירושה. אם לא תינתן הפרשה ראויה לאנשים אלו בצוואה, או שהם אינם מסודרים כראוי בדיני הירושות, הם יכולים להגיש תביעה בבית המשפט לענייני משפחה או בג"ץ בבקשה לקיים עבורם הפרשה מתוך הירושה.
  2. חוסר ביצוע ראוי – צוואה תקפה צריכה להיות בכתב, וחתומה על ידי המוריש בנוכחות שני עדים, שגם הם חייבים להעיד את הצוואה. אם התהליך לא מתקיים עד תום, ניתן לערער על הצוואה בבית המשפט.
  3. חוסר כוונה עדותית – כאן, על האדם להוכיח שהמוריש לא התכוון לערוך צוואה. טענה זו משמשת לעתים רחוקות מכיוון שקשה להוכיח אותה.
  4. הונאה או זיוף – נטל ההוכחה יהיה עליכם לקבוע כי הצוואה זויפה (לא נערכה על ידי המוריש) או נעשתה כתוצאה ממעשה מרמה.
  5. חוסר יכולת עדות – החוק מחייב אנשים מעל גיל שמונה עשרה יכולים לערוך צוואה. יש להניח כי מבוגרים בעלי יכולת עדות. ניתן לערער על כך על בסיס סניליות, דמנציה, אי שפיות, או שהמוריש היה תחת השפעת חומר, או בדרך אחרת חסרה את היכולת השכלית לגבש צוואה. ביסודו של דבר, כדי לערער על צוואה המבוססת על יכולת שכלית, עליכם להראות שהמוריש (מי שיצר את הצוואה) לא הבין את ההשלכות של עריכת הצוואה בעת יצירתה.
  6. השפעה בלתי ראויה – אתם יכולים לערער על צוואה על ידי מראה שהצוואה נרכשה על ידי הונאה, זיוף או השפעה בלתי הוגנת. זה בדרך כלל כרוך במניפולציה של אדם פגיע כדי להשאיר את כל הרכוש או חלקו למניפולטור. המונח "השפעה בלתי הוגנת" פירושו רק שהאדם חסר רצון חופשי להתמקח בגלל המניפולטור.
  7. חוסר ידע או אישור – כאן ניתן לטעון כי המוריש למעשה לא ידע מה היה בצוואה כאשר חתם עליה.


עילות התנגדות לקיום צוואה – האם המוריש הושפע שלא כדין?

חלק מן עילות התנגדות לקיום צוואה הן – האם המוריש הושפע שלא כדין? על אדם שמתנגד לצוואה בטענה של השפעה בלתי הוגנת מוטלת הנטל להוכיח את הבאים – שערער או השתלט על דעתו של המוריש בעת ביצוע הצוואה; קיומה והפעלתה של השפעה. שהצוואה לא הייתה נחתמת אלא בגלל ההשפעה שהופעלה. הסיבה השכיחה ביותר למחלוקת בצוואה על רקע השפעה בלתי הוגנת היא כאשר מוריש נפטר מרכושו על ידי צוואה באופן שלא היה מצופה מאדם שיש לו יכולת להשפיע על המוריש.


עילות התנגדות לקיום צוואה – האם המוריש הופעל במרמה?

חלק מן עילות התנגדות לקיום צוואה הן האם המוריש הופעל במרמה? על מנת להוכיח תמריץ במרמה, אדם המערער על צוואה חייב לקבוע כי – הוצג מצג שווא מהותי. האדם המציג את הייצוג ידע שהוא שקרי כאשר הוא או היא ביצעו אותו, או עשה אותו בפזיזות ללא כל ידיעה על אמיתותו. המציג את מצג השווא התכוון שהמוריש יפעל לפיו. המוריש פעל בהסתמך על הייצוג. פציעה כתוצאה מהפעולה. דוגמה לתמריץ מרמה יהיה מקרה שבו מישהו מרמה בכוונה מוריש לחתום על צוואה חדשה על ידי הצגה שהמסמך שהוא או היא חותמים הוא למעשה כרטיס יום הולדת או טופס רפואי. האם יש לבטל צוואה או לא היא החלטה של ​​בית משפט לצוואה. בדרך כלל, לאלה המעוניינים לערער על הצוואה יש שנתיים לאחר קבלת הצוואה כדי לערער על הצוואה..


לסיכום

אם אתם חושדים שצוואה אינה חוקית, עליכם להעסיק את עורכי הדין המנוסים שלנו לענייני צוואה בקהילה בהקדם האפשרי כדי לבדוק את החשדות שלכם ולייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר. תצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו כי אנחנו מתמחים בתחום עילות התנגדות לקיום צוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: