פיצוי בגין הפרת הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא חוזה לכל דבר, ומכאן שנשען על דיני החוזים. בעת הפרת השכם גירושין ניתן לתבוע סעדים שונים ואחד מהם הוא פיצוי בגין הפרת הסכם גירושין- בדיוק כפי שניתן לתבוע פיצוי בגין הפרת חוזה. באם אתם נמצאים בסיטואציה של הפרת הסכם גירושין, עליכם לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת שידריך אתכם בצעדים המשפטיים שאתם צריכים לעשות. עורך דין רן רייכמן מתמחה בתחום דיני המשפחה, ובפרט בתחום פיצוי בגין הפרת דיני גירושין, תוך שישמח לתת לכם מענה מקצועי לסוגיה בה אתם נמצאים.

 

פיצויים כחלק מדיני המשפחה

ישנה הפרה בדיני המשפחה, דיני המשפחה לא נותנים מענה מספק בנוגע לפיצויים על אותה הפרה. לכן ניתן לערב את דיני הנזיקין, שאינם מתנגשים במקרים אלו עם דיני המשפחה, אלא מזדהים עם דיני המשפחה. לצורך זה יש להראות שהייתה חובה חקיקתית, מתוך פסיקה או הסכמה בדיני המשפחה וחובה זו הופרה- מה שמקנה זעות לפיצוי בגין הפרת הסכם גירושין. ניתן לתבוע בהפרת חובה חקוקה או ברשלנות (אין רשלנות במעשה מכוון). אין בדיני המשפחה אפשרויות לפיצוי ולכן יש תמריץ להפר שכן לא תהיה פגיעה בכיס של המפר. מעבר לסעדים של דיני המשפחה, באם ישנם, ניתן לתבוע בדיני הנזיקין.

 

הפרת הסדרי ראיה בהחלטות שיפוטיות ללא תביעת נזיקין:

דוגמא מרכזית להפרת הסכם שעלול לגרור פיצוי בגין הפרת הסכם גירושין היא נושא הפרת הסדרי ראיה. בנושא זה בתי משפט נותנים קנס בגין הפרת הסדרי ראיה ללא תביעת נזיקין. אין במקרים אלו מישהו שיתנגד לאינטראקציה בין דיני הנזיקין לדיני המשפחה. על פניו להורה שנגרם לו הנזק מהפרת הסדרי ראיה הוא יכול לתבוע את ההורה השני בנזיקין ותביעתו תצלח, השאלה היא האם יש זכויות בין ההורים, נראה שכן מתוך זכותו של הילד. שאלה נוספת היא האם הילד יכול לתבוע? נראה שכן, מדובר בזכות של הילד להסדרי ראיה ולכן אם הפרו את זכותו יכול לפגוע. יש להיזהר שהילד לא יהיה כלי משחק של ההורים, וכן יש להיזהר ממקרים בהם הורה ישדל (לא במובן הפלילי) את ילדו לתבוע את ההורה השני. ראוי להדגיש כי התיישנות של הקטין היא שבע שנים מאז שנהיה בגיר, קרי גיל 25.

 

פיצוי בגין הפרת הסכם גירושין – האם ניתן לתת פיצוי?

נניח כי האב לא מגיע לקחת את הילדים, ופונה לביהמ"ש לשינוי הסדרי הראיה בלבד ולא לפיצויים, כאן לכאורה אין מדובר בפיצוי בגין הפרת הסכם גירושין. ישנם מקרים רבים כי השופטים נוזפים בהורה שהפר את הסדרי הראיה. כלומר הם לא קונסים אותו, אך נותנים לו עונש לעתיד. כל מקרה בו ההורה יפר הסדרי ראיה יקנסו אותו בסכום מסוים (500 ₪ נניח). אם זה ימשיך ייתכן ויעלו את הסכום. נראה כי מדובר בתמריץ לא להפר הסדרי ראיה ולכן דבר זה הגיוני שכן מדיניות ההרתעה מתקיימת. הבעייתיות מתחילה כאשר מדובר על סמכות השופטים או הדיינים. ישנה קביעה לפיצוי עתידי, לא ברור מהי סמכותו של השופט ומכוח מה נותן פיצוי זה. התביעה היא לפי דיני המשפחה ולא לפי דיני הנזיקין, והשופט "מנצל" את הדיון ונותן פיצוי לעתיד. מדובר במתן סעד בתביעת נזיקין מבלי שהוגשה, אך ניתן לטעון כי תביעת נזיקין עלולה לערוך זמן רב והשופט רוצה לפטור את הפרת הסדרי הראיה עכשיו.

 

דוגמאות לנזקים בגינם ניתן לתבוע פיצוי

  1. אובדן הכנסה- נגרם מהצורך להקדיש זמן להתעסק בהליכים המשפטיים, לשמור על הילד, ולהתעסק בכל מה שנגרם כתוצאה מההפרה.
  2. סבל- ייתכן כי יש צורך לפצות את ההורה השני על הייסורים שעבר בגין ההפרה. מצבים בהם נזקים רגשיים הוכרו: התעללות רגשית והזנחה, הפרה של זכויות הביקור, גירוש אישה מוסלמית בעל כורחה, סירוב לגט. נראה כי על סבל ראוי לבקש פיצוי בגין הפרת הסכם גירושין.
  3. החזר הוצאות- להורה יש את הזכות לקבל החזר על ההוצאות הכספיות שנגרמו לו בגלל ההפרה. כך הוא יכול גם לנסות לשפר את מצבו, למשל, באמצעות מימון פסיכותרפיה.

 

פיצוי בגין הפרת הסכם גירושין – בעיות בפיצוי הנזיקי:

עקרון טובת הילד – מכיוון שהצדק המתקן מתמקד רק בשני הצדדים לעוולה, העובדה שהילד עלול לסבול מהתוצאה של תביעת הנזיקין אינה נחשבת. כתוצאה מכך, יש לקחת בחשבון את ההשפעה על הילדים במקרים אלה. עם זאת, יתכנו גם השלכות חיוביות של התביעה עבור הילד- במקרים בהם ההורה שזכה בפיצוי ישתמש בפיצוי עבור הילד.

 

פגיעה בהרמוניית התא המשפחתי- ניתן לטעון כי ניהול כזה של תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם גירושין עשוי לפגוע בהרמוניה של המשפחה. עם זאת, עצם הגשת תביעה נזיקית כנגד בן / בת זוג נוטה לציין שהרמוניה כבר לא קיימת במשפחה. במקרים רבים, ההורים כבר גרושים או פרודים ואין שום סבירות אמיתית שהם יחיו שוב ביחד. אם הוגשה תביעת נזיקין, הדבר מעיד על כך שהקשר כבר התדרדר באופן משמעותי.

עם זאת, לניהול ההליכים או לסעד שנפסק עשויים להיות השפעות שליליות על הילד, שעשוי לסבול ככל שהתביעה מעמיקה את המשבר בין ההורים. אפילו אם אין הרמוניה במשפחה, הפיוס בין ההורים עדיין חשוב עבור הילד. הקלה על שיתוף פעולה בין ההורים בקבלת החלטות הנוגעות לילד חינוך וביחס להסדרי ביקור.

 

חוסר ודאות בשאלת הכימות והסיבה של הנזק- במקרים רבים יש בעייתיות להעריך מה בדיוק הנזק, ולגעת כמה לדרוש בפיצוי בגין הפרת הסכם גירושין. למשל כאשר התובע מתחיל בטיפול פסיכולוגי לאחר הגירושין, יש חוסר ודאות בנוגע לכמה ההפרה השפיע על הצורך בטיפול זה.

המצב הכלכלי של המפר- מצד אחד ניתן לטעון שלא צריך לקחת בחשבון את המצב הכלכלי של המפר אבל בשורה תחתונה זה יפגע בעתיד בילד. יש חשיבות במצב זה לזהותו של המפר:

אם ההורה המופר הוא המשמורן הרי שהכסף יעזור ברווחת הילד, משום שבד"כ אחרי הפרה המצב הכלכלי של ההורה המופר עלול להיתדרדר, ואז נראה כי נכון לתבוע פיצוי בגין הפרת הסכם גירושין. יש לקחת בחשבון שמתן פיצוי יכול לערער את המצב הכלכלי של ההורה המפר וישפיע על יכולתו בעתיד לסייע בפרנסת הילד. מנגד אם ההורה המפר הוא המשמורן, הרי שהפיצוי יפחת ממה שההורה הלא משמורן יצטרך לתת, מצד אחד זה עלול לפגוע בפרנסת הילד, מצד שני זה יכול לתרום למשאבים של ההורה הלא משמורן שיתרמו לילד בעתיד (אלא אם כן המשמורן המפר הוא עשיר יותר אז זה פחות יפגע בו).

 

נמצאים במצב של הפרת הסכם גירושין? פנו לעו"ד רן רייכמן

החשש שמא יופר הסכם שאתם צד לו הוא חשש קיים ותמידי, באשר לנושאים שונים בתחומי היום יום, אך בטח ובטח בתחום דיני המשפחה הכולל גם אמוציות ורגשות רבים. הפרת הסכם גירושין עלולה להתרחש במקרים לא מעטים לאחר גירושין של בני זוג, ולכן עליכם להיות מודעים לזכויותיכם, בין היתר לזכות לקבל פיצוי בגין הפרת הסכם גירושין. משרדו של רן רייכמן בקיא בתחום זה וישמח להעניק לכם את הליווי המקצועי ביותר, על מנת שתוכלו לדאוג לאינטרסים שלכם במהלך ההליכים המשפטיים. התקשרו עוד היום: 072-3955001

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: