צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה סוג של צוואה הנערכת כאשר עורך הצוואה אומר למישהו קרוב כיצד הוא רוצה שהנכסים שלו יחולקו לאחר המוות. זה נעשה על ידי דיבור אל האדם, לא על ידי מסמך כתוב. מסיבה זאת, צוואה בעל פה על פי רוב איננה תקפה בגלל הדרישה שצוואה חייבת להיות בכתב וחתומה. דרישות אלה קיימות על מנת למנוע אפשרות של הונאה או חוסר הבנה. אנחנו ממש מפצירים בכם – תקראו את המאמר הזה למן תחילתו ועד לתומו, כי בוא נדון על – צוואה בעל פה.

 

צוואה בעל פה
צוואה בעל פה

מה הינה למעשה צוואה בעל פה?

צוואה בעל פה היא צוואה הנערכת בעל פה לזולת ומתוך כוונה להבטיח את ביצוע רצונות המורישים. צוואה בעל פה לא לובשת צורה כתובה. צוואה בעל פה מכונה לפעמים צוואה לא מאוזנת או צוואה ערש דווי. עד לצוואה בעל פה רשאי לבוא עם ההוראות ולנסות להעמידה על כנה. צוואה בעל פה איננה מקובלת כמו צוואה כתובה. רוב המדינות אינן מכירות בצוואות אלו כתקפות ומסרבות להכיר בהן מסיבות של תקנת הציבור. יצירת צוואות כפופה לחוק המדינה – כל מדינה יכולה לקבוע אם לקבל או לא לקבל צוואה בעל פה ואילו מגבלות להטיל על השימוש בה והדרישות ליצירת צוואות תקפות. עבור המספר המצומצם של תחומי השיפוט המתירים צוואה בעל פה, המרכיבים הנדרשים עשויים להשתנות ממדינה למדינה. מדינות מסוימות מכירות בשימוש בצוואות בעל פה רק בנסיבות מיוחדות, לעתים קרובות במצבים מסוכנים כאשר ייתכן שאין חלופה הולמת או סבירה. בתחומי שיפוט אלה, צוואה בעל פה עשויה להתקבל אם האדם שעורך אותה היה במצב של סכנה או חלה לפתע ולא היה מסוגל לערוך צוואה בכתב כדי להבטיח שרצונותיו יכובדו. כמו למשל – תחומי שיפוט מסוימים מאפשרים צוואה בעל פה אם המוריש הוא חבר בכוחות המזוינים ונמצא בשירות פעיל או במלחמה או בסכסוך מזוין. סמכויות שיפוט עשויות גם לאפשר צוואות בעל פה אם הפרט עובד בשיתוף או בליווי של הכוחות המזוינים במהלך מלחמה או בתפקיד פעיל או הוא ימאי בים. ניתן לאפשר לצוואה בעל פה רק להיפטר מרכוש אישי להבדיל מנכס מקרקעין. בנוסף לכך, מדינה רשאית להגדיר ערך מקסימלי עבור כל נכס או המצטבר של כל הנכס.


באילו תרחישים צוואה בעל פה תקפה?

במדינות שבהן צוואה בעל פה נחשבת תקפה, היא עדיין חייבת לעמוד בדרישות מסוימות. על פי רוב, צוואה בעל פה מוכרת כאשר היא מבוצעת באמצעות בני אדם במצבי חירום. אלה עשויים לכלול מצבים כדלקמן –

  1. אין הזדמנות לערוך צוואה כתובה וגם לא לקיומה כהלכה.
  2. האדם נמצא בסכנת מוות קרובה.
  3. הצוואה בעל פה נעשתה על ידי איש צבא במהלך שירות פעיל.

כאמור לעיל, צוואה בעל פה והבטחות בעל פה אשר נוגעות לצוואה נתפסות רק לעתים רחוקות כתקפות. הם לא תמיד ניתנים לאכיפה בקלות על ידי בתי המשפט. לפיכך, כדי להגן על האינטרסים שלכם, אם אתם מקבלים רכוש בצוואה בעל פה, אז אתם צריכים לבקש לקבל את כל ההבטחות בכתב בהקדם האפשרי. זה חשוב במיוחד אם האדם אינו מסוגל או מתקרב לנקודת המוות. אלה צריכים להיעשות, רצוי, בסיוע עורך דין.


מה הינה המשמעות שעומדת מאחורי צוואה בעל פה?

חרף העובדה שמרבית בני האדם כותבים את צוואותיהם בפורמט מודפס כדי למנוע את התפיסות השגויות שעולות לעתים קרובות עם הצוואות הבלתי פורמליות יותר בעל פה ובכתב יד, שני הסוגים האחרונים עדיין יכולים להיחשב תקפים . ברם, צוואה בעל פה וצוואות בכתב יד חייבות לעמוד בדרישות המחמירות שנקבעו בחוק המדינה כדי להיות ניתנות לאכיפה. כמו כן, גם אם הן תקפות, צוואות מסוג זה כפופות להרבה יותר עמימות ופוטנציאל להונאה מאשר צוואות מוקפדות בתוקף. מסיבה זו, עדות כהלכה, צוואות מודפסות הן הפורמט המועדף כמעט אוניברסלית לצוואה אחרונה .


מה צריך לדעת על הוכחת צוואה בעל פה?

גם בתחומי שיפוט המכירים בצוואות בעל פה, יכול להיות קשה להוכיח צוואה בעל פה. מכיוון שלא נכתב, יתכן וקשה לעד לזכור את כל התנאים שמסר המוריש. לעדים עשויים להיות זיכרונות שונים לגבי מה שנאמר. ייתכן שהצוואה בעל פה נמסרה בתקופה לחוצה, כמו לדוגמה – שהמצווה נפגע במחלה פתאומית. הוכחת צוואה בעל פה נתונה בדרך כלל לאתגר. אנשים העומדים בירושה עשויים שלא לרצות את ביצוע ההוראות בצוואה בעל פה. מי שמנסה להוכיח את ההוראות בצוואה בעל פה, לא יוכל להראות שכל הדרישות התקיימו, לרבות – שהאדם נמצא בסכנת מוות.


למה צוואה בעל פה פחות מומלצת?

הנחת היסוד והמטרה הבסיסית מאחורי צוואות היא לתכנון עיזבון. הווה אומר – לעתים קרובות משתמשים בצוואות על מנת לתכנן מראש לביטחון יקיריכם. השארת צוואה בעל פה בלבד לא רק פוגעת בתכנון העיזבון, כי אם היא מאפשרת קיום התנגדות לצוואה. אם הצוואה רק נאמרת ולא נרשמה, אזי לפחות עד אחד חייב להעיד על הנאמר. אבל העד אינו יכול להיות האדם שאמור לקבל את טובת הצוואה בעל פה. אבל גם אם מישהו יכול להעיד על מתנת הצוואה בעל פה, ייתכן שאדם אחר יכול לטעון שהמוריש לא היה בר דעת בזמן הצוואה. ניתן גם לטעון כי המצווה הושפע למתן הצוואה בעל פה. אפשר להתווכח על כך בקלות, במיוחד אם יש צוואה פיזית תקפה ששונה מאוד מהצוואה בעל פה של הרגע האחרון. עריכת צוואה נכונה דורשת תכנון וידע של חוקי המדינה. עורך דין מנוסה באזור מגוריכם יכול להגדיל במידה ניכרת את הסיכוי שלכם ליצור צוואה כתובה המתאימה לצרכיכם וניתן יהיה לבצע אותה כהלכה בבוא העת.


אימתי מותרת צוואה בעל פה?

צוואה בעל פה, או ביטול, מותרות רק בנסיבות מוגבלות ביותר. אם אדם נמצא על ערש דווי או בסכנה מידית אחרת, ובסופו של דבר לא שרד את ערש דווי או את הסכנה, אזי הוא רשאי להכריז בעל פה על צוואה בנוכחות בו זמנית של שני עדים מוסמכים שהמוריש מבקש במיוחד להעיד. אם האדם חושב שהוא על ערש דווי אבל בסופו של דבר שורד, זה לא ייחשב כצוואה תקפה. זאת ועוד, צוואה בעל פה הנצמדת להקשר הנ"ל רשאית לשמש רק להורשה של רכוש אישי, כלומר לא קרקע, מבנים או דברים המחוברים לקרקע. כדי להיות ניתנת לאכיפה, יש להציע צוואה בעל פה גם לצוואה בתוך חצי שנה ממועד דיבורה של המצווה, אלא אם כן אחד העדים צמצם את ההצהרה לכתב תוך עשרה ימים ממועד דיבורה של המצווה. זאת ועוד, צוואה בעל פה איננה יכולה לשמש לשינוי צוואה הכתובה התקפה של הדובר בעבר. במילים אחרות, גם אם צוואה בעל פה עומדת בכל הדרישות האחרות שתוארו לעיל, היא תיחשב כלא אפקטיבית אם האדם כבר ערך בעבר צוואה תקפה בכתב שעדיין הייתה בתוקף.


לסיכום,

לעתים כאשר אדם נפטר, צוואה בעל פה היא כל מה שקיים ויש צורך להסתמך עליה על מנת לממש את רצונו של המוריש. חיוני להצטייד בעורכי הדין שלנו, בהיותם מיומנים לדיני עיזבון, שיסייעו בתהליך זה, במיוחד אם יש ספקות באשר לאותנטיות של הצוואה. ועל כן חיוני שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו בשל העובדה שרק אנחנו מתמחים בתחום צוואה בעל פה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: