צוואה הדדית ביטול – הדברים שחשוב לדעת!

אדם שכתב צוואה רשאי לבטל את הצוואה בכל זמן שירצה ולכתוב צוואה אחרת במקומה. את הצוואה אפשר לבטל באמצעות השמדתה, כתיבת צוואה חדשה ובדרכים נוספות עליהן נרחיב בהמשך המאמר הזה. סוג נוסף של צוואה הוא צוואה הדדית, כלומר צוואה שנכתבה על ידי בני זוג. צוואה הדדית ביטול, לעומת צוואה רגילה, מוגבל בחוק ועל כן יש להיעזר בשירותיו הנאמנים והמקצועיים של עורך דין צוואות וירושות המתמחה בנושא זה. אנחנו יותר ממקווים שתצליחו למצוא כמה דקות פנויות בלוח הזמנים הכול כך צפוף שלכם ותיאותו להקדיש לנו קצת מהזמן היקר שלכם, צריך רק כמה דקות על מנת לקרוא את המאמר שלפניכם למן ראשיתו ועד לסיומו, וזה בהחלט שווה את המאמצים שלכם, כי היום נדון בצורה מעמיקה בכל ההיבט המדהים של – צוואה הדדית ביטול.

צוואה הדדית ביטול
צוואה הדדית ביטול

מה רצוי שתדעו על צוואה הדדית ביטול או שינוי צוואה הדדית?

עם פטירתו של המצווה, בתום הגשה של בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה, קיים פרק זמן הקבוע בחוק בו אפשר להגיש התנגדות כמו לכל צוואה אחרת. יחד עם זאת, מאחר ועסקינן אודות בקשה לצו קיום צוואה הדדית,  מגוון העילות להתנגדויות הנו רחב בהרבה, וזאת משום שבצוואה הדדית יש לעמוד בקריטריונים נוספים, המפורטים לעיל, אשר לא קיימים בצוואות רגילות, כדי שצוואה הדדית תעמוד בתוקפה. המועד להגשת התנגדות לצוואה הנו שבועיים מיום הפרסום בדבר הגשת הבקשה למתן צו קיום צוואה בעיתון יומי, או תקופה ארוכה יותר, לפי קביעת הרשם לענייני ירושה. כדי להגיש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה הדדית, ולהביא לכדי צוואה הדדית ביטול, צריך להגיש לרשם לענייני ירושה כתב התנגדות במספר עותקים מספיק עבור בית המשפט ובעלי הדין, לפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיה, ולצרף אליה את כל המסמכים שעליהם היא מתבססת, בצירוף תצהיר של מגיש בקשת ההתנגדות, המאמת את העובדות הנטענות בכתב ההתנגדות. לכתב ההתנגדות צריך לצרף קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה, ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין ואף טופס פתיחת הליך לפי תקנה 7 א' לתקנות סדר הדין האזרחי. בחודשים האחרונים אפשרי להגיש התנגדויות במערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. לאחר פתיחת הלשונית של "איתור בקשות" יש למלא את פרטי המנוח, לאתר את התיק שלו ברשם הירושה וללחוץ על לשונית "הגשת התנגדות". ניתן למלא את פרטי מגיש ההתנגדות, לצרף את כל האסמכתאות התומכות בבקשת ההתנגדות ולשלם באופן מקוון את האגרה בגינה. עם הגשת התנגדות לצוואה, מועבר הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה לבית המשפט. ונסיים את הסגה הזאת באמירה כי בחירת בני זוג בעריכת צוואה הדדית מאפשרת להם "לבטח" את רצונותיהם אף לאחר מותם במידת מה, ולהגביל את אפשרות בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו או לבטלה, אף אם השתנו נסיבות חייו של בן הזוג שנותר בחיים , אלא אם כן קיימת בצוואה ההדדית הוראה לפיה המצווה רשאי לשנות את הקבוע בצוואתו ההדדית .


מה זה צוואה הדדית ביטול?

בדרך כלל, ביטול של הצוואה צריך להיעשות על ידי הבעת התנגדות בעת שמוגש צו קיום צוואה. ישנן סיבות רבות שעשויות ליצור עילת התנגדות, אבל נציין כי עסקינן אודות הליך מורכב ביותר, וזאת בשל הייחודיות במקרים של צוואות וירושות היא, כי האדם שכתב את הצוואה, הוא זה אשר יודע מה באמת הייתה כוונתו, אבל אותו אדם לא נמצא בחיים כדי להעיד על כך. מכיוון שכך, במסגרת הבעת התנגדות לצו קיום צוואה, צריך להוכיח בראיות טובות מאוד את עילת ההתנגדות. ככלל, אפשר להיעזר במספר עילות לצורך ביטול צוואה וצו קיום צוואה.

האם יש הבדלים בין ביטול צוואה קונבנציונלית לבין צוואה הדדית ביטול?

אומנם ביטול צוואה רגילה עשוי  להיעשות כמעט בהינף יד על ידי בעליה, אשר יכול להעביר לעורך דינו הודעה שהיא כבר לא תקפה ולכתוב (או לא לכתוב) צוואה חדשה, אולם צוואה הדדית ביטול הוא מורכב הרבה יותר. אחרי הכול, עסקינן אודות צוואה שנכתבה בהסכמה של שני בני הזוג והמהווה מעין חוזה ביניהם. חרף זאת, לא ניתן שלא לתת אפשרות לבטל מסמך כזה משום שתמיד יכול לקרות דבר מה שמצריך זאת, ולכן הוחלט כי צוואה הדדית ביטול שיתאפשר בדרכים שלהלן – קביעת דרכי צוואה הדדית ביטול בצוואה עצמה – בני הזוג יכולים להכניס לצוואה סעיף העוסק בביטולה, ולקבוע בצורה מדויקת את התנאים לביטולה . הודעה בכתב – במקרה בו אחד מבני הזוג מעוניין לבצע צוואה הדדית ביטול באמצעות המוריש ושני בני הזוג בחיים, עליו להודיע על כך בכתב לבן הזוג ולהבין, שהחל מרגע קבלת ההודעה – גם ההתחייבויות של בן הזוג כלפיו בטלות ומבוטלות.

מה הן הסיבות הרווחות לשם צוואה הדדית ביטול?

ואלו הן הסיבות הרווחות לשם צוואה הדדית ביטול – כאשר הצוואה כוללת טעות קולמוס- צריך להבחין בין טעות קולמוס שבית המשפט יכול להורות על תיקונה, לבין צוואה עמומה שכוללת סתירות קשות מאוד, שבעצם מונעות את האפשרות להבין מה הייתה כוונת כותב הצוואה. במקרים כאלו נוצרת עילת התנגדות. צד לצוואה יכול לטעון לפרשנות שמקלה עמו ומקנה לו יתר זכויות מול צד אחר לצוואה. לכן, במקרים שבהם יש סתירות קשות בצוואה, בית המשפט יכול להורות על ביטול חלקי של הצוואה או אף על ביטול צוואה מלא. כאשר הצוואה לא חוקית – חוק הירושה קובע כי צוואה לא חוקית אשר נוגדת את תקנת הציבור, היא צוואה שדינה להתבטל. כמו למשל – צוואה שכוללת הוראה לבצע מעשה פלילי לצורך מימושה, היא צוואה שלא יהיה לה שום תוקף וסביר להניח שבית המשפט לענייני משפחה יורה על צוואה הדדית ביטול. כאשר הצוואה נערכה תחת אונס או כפיה או איום – לא קיים כל עוררין על כך שצוואה צריכה לבטא את רצונו של המצווה. מכיוון  שכך, צוואה שנכתבת תחת כפייה או איום או אונס, לצורך העניין – איום בפגיעה במנוח או פגיעה באנשים שקרובים לו, או בשמו הטוב או ברכושו, או פגיעה באלימות, היא צוואה שאין בה את המרכיב החשוב ביותר שלה: רצון אמתי של מי שכתב אותה. לכן, צוואה הדדית ביטול באמצעות בית המשפט לענייני משפחה במקרים של צוואה שנערכת באמצעי כפייה הינה תוצאה אפשרית בדרך כלל,  ובאם וישנן ראיות חזקות לכך שצוואה מסוימת נערכה בכפיה, אזי קיימת גם עילה חזקה להתנגד לקיומה של הצוואה. ברם, חשוב להדגיש שטענות של כפיה או איום או אונס במסגרת עריכת צוואה הן יפות על הנייר, אבל אם אדם שכתב צוואה לכאורה תחת כפייה, לא הורה על צוואה הדדית ביטול בתקופה של שנה מהרגע שבו חלף האיום, אזי לא יראו בכפייה ככפייה שאכן פגעה ברצון המצווה ואי לכך גם הצוואה לא תאבד מתוקפה החוקי. ההנחה היא שאדם שעושה משהו תחת כפייה, יבקש להתנער מהמעשה במהירות האפשרית. אם הוא לא עושה כן, אזי כנראה שלא הייתה שום כפייה.

לסיכום

צריכים ייעוץ משפטי מקצועי ומדויק? נשמח לעזור! משרדנו מתמחה בתחום צוואה הדדית ביטול, ונבחר למשרד המוביל.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: