צוואה הדדית (משותפת): כיצד תדאגו לזכויות בן זוגכם?

צוואה הדדית משותפת: כיצד תדאגו לזכויות בן זוגכם? – זוגיות ומשפחה מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו כאשר הצעת הנישואין מהווה נקודת מפנה בחיים האישיים של כל אחד מבני הזוג. אך, לצד הרגשות המובילים להחלטה המשותפת קיימים גם אספקטים פיננסיים עליהם יש לתת את הדעת. עם השנים, זוגות רבים צוברים ממון ונכסים, מביאים ילדים לעולם ולמרות שיעור הגירושין הגבוה אפילו זוכים להישאר זה עם זה – "עד שהמוות יפריד ביניהם". אף לאמירה רומנטית הזו, בדומה לזוגיות, קיימות השלכות כלכליות: האם בן הזוג השורד יישאר בנכס בו התגוררו עד היום? אם הנכס והממון היה בבעלות שני בני הזוג ולהם ילדים משותפים יתכן והילדים זקוקים לו כעת ואינם מעוניינים לחכות לירושה של ההורה השני. על סוגיות מורכבות אלה ואחרות נדון במאמר הבא.

חוק הירושה בישראל והבעייתיות הנובעת ממנו

בישראל, באם אדם לא השאיר אחריו צוואה בה הוא מגדיר כיצד יחולק רכושו ליורשים השונים החלוקה מתבצעת בהתאם לצו ירושה המעניק את הרכוש  בין בן הזוג לילדים, כאשר 50% מהרכוש והנכסים עוברים לבן הזוג והשאר לילדיו. אף דירת מגורים בבעלות הנפטר בה מתגוררים בני הזוג תחולק בצורה זו. לכן, פעמים רבות הילדים בוחרים להמתין עד שבן הזוג השני ילך לעולמו ואז יקבלו את חלקם בירושה.

במציאות המורכבת של היום, לעתים אחד הילדים מעוניין לממש את זכותו בנכס באופן מיידי. אם הנפטר לא השאיר אחריו נכסים אחרים בן הזוג השורד עשוי למצוא את עצמו במצב ביש. האם יאלץ למכור את דירת המגורים על מנת לחלק את הרכוש עם ילדיו?

צוואה הדדית – שמירת זכויות בן הזוג השורד והילדים

לאחר אינספור מקרים בנדון שהגיעו לבית המשפט (את חלקם נסקור בהמשך המאמר) הוחלט ביולי 2005 לתקן את חוק הירושה כך שיאפשר לבני זוג לחתום ביחד על צוואה הדדית בה הם מחליטים שהאחרון הנפטר מביניהם יקבל את הרכוש המשותף ורק לאחר מכן הרכוש יעבור לילדים. צוואה זו אפשרה גם לקבוע תיקון נוסף. בן הזוג הנפטר יכול לקבוע עוד בחייו כי יהיו הגבלות על העיזבון – לדוגמה: לא ניתן יהיה למכור את דירת המגורים, לא ניתן יהיה להעביר חלק מהעיזבון לבן זוג חדש של האלמנ/ה או שחלק מהרכוש ינוהל באמצעות קרן עד הגיעו של אחד הילדים לגיל מסוים. כיצד ניסוח צוואה זו מגן גם על ילדיכם המשותפים?

כיצד תבטיחו כי הרכוש שצברתם יגיע לילדיכם לאחר מות בן הזוג השני?

לניסוח וחתימה על צוואה הדדית משותפת תפקיד חשוב נוסף בהבטחת חלקכם ברכוש כאשר אחד מכם הולך לעולמו. באם אתם, למשל, מתגוררים בדירה מתגוררים בבעלותכם ומעוניינים להשאירה לבן הזוג השני כל עוד הוא בחיים אך למנוע ממנו להעביר את הנכס לאדם אחר בעתיד, כמו בן זוג חדש או ילדים נוספים מבן זוג אחר, תוכלו להגדיר במדויק מה יהיה ייעודו של חלקכם ברכוש. מחצית מהדירה שהייתה בבעלותכם כשהייתם בחיים תועבר לפי רצונכם. עם זאת חשוב להבין, כי את המחצית השנייה הנמצאת בבעלותו של בן הזוג השורד עדיין ניתן יהיה להעביר לאדם נוסף על פי רצון בן הזוג.

חשיבות גבוהה לכתיבת צוואה הדדית משותפת גם לבני זוג שחיים מעבר לים

בנוסף לחוק הירושה הישראלי, המחלק כברירת מחדל את הרכוש בין האלמנ/ה לילדיו, קיימת גם התנהלות קבועה של הגופים הפיננסיים המעבירים את כספי החסכונות הפנסיוניים במסלולים השונים לבני המשפחה. באם לא נכתבה צוואה החסכונות יחולקו למוטב שנקבע על ידי החוסך, אך מה אם נכתבה צוואה במדינה מעבר לים כמו בארה"ב או אחת ממדינות אירופה?

מרבית הגופים הפיננסיים בארץ יתעלמו לחלוטין מהצוואה שנכתבה מעבר לים ויחלקו את הרכוש בהתאם לצוואה העדכנית ביותר הנמצאת בישראל או יחלקו את הכספים ליורשים על פי חוק הירושה הישראלי. מחציתו יתחלק בין הילדים ומחציתו לבן הזוג הנותר. אם לא היו לנפטר ילדים או בן זוג הכספים עשויים לעבור לאחים או להורי הנפטר אם מי מהם עדיין בחיים.

לכן, במיוחד אם אתם שוהים במדינה מעבר לים ועדיין לא פדיתם את הכספים המגיעים לכם במסגרת הזכויות הפנסיוניות מוטב לערוך צוואה הדדית בארץ המבטיחה כי הכספים והרכוש יועברו ראשית לבן הזוג שנותר בחיים ולאחר מכן יחולקו לפי רצונכם.

האם לצוואה הדדית יש חסרונות?

לצד היתרונות הרבים לצוואה הדדית קיימים מספר חסרונות בהשוואה לצוואה שעורך כל אחד מבני הזוג בנפרד. החיסרון הראשון הוא במקרה שהצוואה נערכה כאשר שני בני הזוג היו צעירים ואחד מהם הלך לעולמו בגיל מוקדם. באם קיים רכוש המועבר כעיזבון לבן הזוג השורד ובעתיד הוא ירצה לחלקו עם ילדים נוספים בן זוג זה יאלץ לוותר על חלקו בעיזבון (אם טרם הועבר אליו) או להשיב את הרכוש והכספים שקבל במסגרת ההסכם. בניגוד לסיטואציות אלה, אם שני בני הזוג היו עורכים צוואות כל אחד בנפרד הייתה באפשרות בן הזוג שנפטר להוריש את חלקו לבן הזוג השני מבלי שזה יצטרך לשאת בהגבלות כלשהן על הרכוש.

זכות לביטול הצוואה: תתקיים תמיד כששני בני הזוג בחיים

ערכתם צוואה הדדית וכרגע ברצונכם לבטלה ולערוך צוואות נפרדות? כל עוד שניכם בחיים ובמצב מנטלי בו אתם כשירים לבצע החלטות ניתן לבצע שינויים בכל צוואה הדדית משותפת. זכות לא תשתנה. כל שעליכם לעשות הוא לשלוח הודעה בכתב שבה אתם מודיעים על ביטול הצוואה וכך שתי הצוואות מתבטלות. מקרה נפוץ שיכול להוביל לביטול זה הוא כאשר אתם נפרדים חלילה, או מעוניינים לערוך צוואות אישיות בה כל אחד מכם מצווה את רכושו למוטבים אחרים. אך מה קורה כאשר קיימת צוואה שנכתבה לאחר מות בן הזוג האחד על ידי בן הזוג השורד?

האם צוואה מאוחרת תהיה תקפה לאחר חתימה על צוואה הדדית?

כפי שציינו לעיל השינוי של חוק הירושה והאפשרות להוסיף צוואה הדדית התבצע כתוצאה ממקרים רבים שהגיעו לכתלי בית המשפט בהם אלמנים ואלמנות רבים מצאו עצמם מאבדים את הנכס בו התגוררו עם הנפטר על מנת לחלק את הרכוש עם יורשים נוספים. אך גם לאחר ששונה החוק התגלעו ויכוחים פנים משפחתיים הנוגעים לחלוקת הירושה.

ניתן לציין את המקרה שהגיע בספטמבר 2016 לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים נשוא מקרה זה זוג שבחר לערוך צוואה משותפת ולחלק באופן שווה לששת ילדיהם את עזבון האב שנפטר לפני האם רק לאחר שגם האם תלך לעולמה. לאורך השנים רק שניים מילדיה של האם נשארו עמה בקשר ולכן כתבה האם צוואה מאוחרת (לאחר מות בעלה) ובה היא מצווה את חלקה בירושה רק לשני הילדים שהמשיכו וטפלו בה.

השופט (פליקס גורודצקי) בפניו הוגשו שתי הצוואות (לאחר מות האם) בחר לבטל את תקפותה של הצוואה המאוחרת המנשלת את ארבעת הילדים הנותרים מהירושה בעילה כי כאשר נכתבה הצוואה המשותפת התכוון האב להוריש באופן שווה את רכושו לילדים לאחר שאמם תלך לעולמה. עם זאת, ציין השופט כי לו הייתה האם מוותרת על חלקה בירושה ומסתלקת ממנה, הייתה מסוגלת לבטל את הצוואה המשותפת ולשנות את הדרך בה היה מחולק הממון. למעשה, את חלקה ברכוש הייתה יכולה להוריד לשני הילדים שהמשיכו לטפל בה וארבעת הילדים הנוספים היו מתחלקים עם אחריהם רק בחלק ברכוש שהיה שייך לאביהם.

ליצירת קשר עם המשרד בנושאי צוואה, ירושה ועיזבון – חייגו 03-7524213 או השאירו פ

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: