צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה שבני זוג עורכים על מנת להוריש את עיזבונם זה לזאת ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים. כמו למשל – בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית,  אשר בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עיזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עיזבונם לילדיהם המשותפים. אנא ממכם, השקיעו כמה דקות בקריאה רציפה של המאמר שלפניכם, בו תלמדו יותר ויותר על – צוואה הדדית.

צוואה הדדית
צוואה הדדית

מה הינם הכללים הרווחים להפקדה של צוואה הדדית?

על מנת להסביר מה הינם הכללים הרווחים לעריכת צוואה הדדית, נתייחס לכמה היבטים כדלקמן – ביטול או נסיגה מהצוואה לאחר שאחד מבני הזוג נפטר – במידה שאחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג שנותר בחיים כבר אינו מעוניין לפעול לפי הצוואה המשותפת ומעוניין לבטלה, הוא יוכל לסגת ממנה כל עוד היא לא מומשה. יחד עם זאת, הנסיגה תגרום לנישולו מהצוואה. הקשר בין בני הזוג – צוואה הדדית מנוסחת ונערכת באמצעות בני הזוג. על פי החוק, בני הזוג לא חייבים להיות נשואים ואפשר לכתוב את הצוואה ההדדית גם אם הם ידועים בציבור. הווה אומר – כל עוד הקשר בין בני הזוג יציב והם חיים יחדיו לאורך זמן, הם רשאים לכתוב צוואה הדדית. הודעה על ביטול או נסיגה – במידה שאחד מבני הזוג מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית או לסגת ממנה, יהיה עליו להודיע על כך לצד השני בכתב. לאחר שהצד השני יקבל את ההודעה, לא תהיה הצוואה ההדדית בתוקף.  סוגי הצוואות ההדדיות בהן מכיר החוק במדינת ישראל – החוק במדינת ישראל מכיר בשני סוגים של צוואות הדדיות, באופן הזה שאפשר לכתוב את הצוואה על גבי דף אחד או לערוך אותה על גבי מסמכים נפרדים, זאת כל עוד שני המסמכים מתבססים אחד על השני באופן חד משמעי. על מנת להחליט איך לכתוב צוואה הדדית – האם על גבי מסמך אחד או על גבי שני מסמכים, רצוי לקבל ייעוץ מעורך דין אשר מתמחה בתחום צוואות וירושות. באם הצוואה מומשה ובן הזוג שנותר בחיים מעוניין לבטלה, יהיה עליו להחזיר לעיזבון את החלק שהועבר אליו. אם לא ניתן לעשות זאת, יידרש בן הזוג שנותר בחיים להשיב לעיזבון סכום השווה לחלק שהוא קיבל מהעיזבון.

מה היא בעיקרון צוואה הדדית?

צוואה הדדית או בשמה העממי – צוואה זוגית הימנ צוואה שעורכים בני זוג, בהתאם ל-סעיף 8 א לחוק הירושה שתוקן בתיקון מס 12 לחוק הירושה בשנת 2005. כתיבת הצוואה ההדדית דורשת שני שלבים. בשלב הראשון – מחליטים בני הזוג במשותף על הוראותיה של הצוואה ההדדית ואז ניתן לומר שמדובר בצוואה משותפת. בשלב השני הופכת הצוואה המשותפת לצוואה הדדית, כאשר בני הזוג תולים את ההסדרים שבצוואה ההדדית לכאלו התלויים זה בזה. כמו למשל – בני הזוג מחליטים ביחד, כי כל אחד מהם יוריש לשני את כל עזבונו, אם הלך לעולמו ראשון ובנוסף, מחליטים בני הזוג כי באם ילכו לעולמם יחדיו, יתחלק רכושם באופן שוויוני בין כל ילדיהם.בהעדר קיומם של שני השלבים, אין מדובר בצוואה הדדית. צוואה הדדית זו ניתן לערוך בכל צורה בהתאם לסוגי הצוואה על פי חוק, כולל צוואה בפני רשות, צוואה בעדים, או לחלופין צוואה בכתב יד. לפעמים נכתבות צוואות הדדיות גם על עמוד אחד ובני הזוג חותמים על אותה צוואה ממש, דבר המחזק את השותפות שבהחלטה על הוראותיה. מקובל להניח, כי לצוואה הדדית חסרונות רבים. קודם כל, משום שעסקינן אודות מסמך אשר אמור לצפות את כל ההתרחשויות העתידיות בחייהם של בני הזוג, משימה שנדמה שהיא בלתי אפשרית ולכן הוראותיה יוצרות בלבול רב אם מתרחש אחד המצבים שהצוואה לא צפתה. חסרון משמעותי נוסף מצוי בקושי לבטל צוואה הדדית. לצורך העניין – חוק הירושה לאי מטפל במצב שבו אחד מבני הזוג איבד את כשירותו והאחר משנה את דעתו, אבל אינו יכול להודיע על רצונו בביטול הצוואה למי שאיבד את כושרו כאמור. החיסרון הגדול מכולם הינו הקושי להרכיב מסמך שבו ההוראה המוצגת מטעם שני בני הזוג היא חד משמעית וברורה, עניין שגורם בהמשך לצורך בפרשנות ההוראות שהותיר אחריו בן הזוג שנפטר, לעיתים בניגוד לרצונו של המנוח. באופן הזה למשל – צוואה הדדית שלא נוסחה כראוי, עלולה להביא לכך שילדיו של המנוח ינושלו באמצעות בת זוגו לאחר פטירתו, משום שלא הוטמעה בה הוראה המסייגת את זכות בת הזוג לעשות כרצונה בעיזבון שירשה, לרבות – להעניק במתנה את העיזבון שירשה מן המנוח עוד בחייה. התנגדות לצוואה הדדית היא התנגדות לצוואה המכילה התייחסות מיוחדת לנסיבות עריכתה של צוואה הדדית, ועל כן נחשבת התנגדות סבוכה, במיוחד אם אחד מבני הזוג נפטר וניתן צו קיום צוואה אחר צוואתו שלו.

מדוע צוואה הדדית כל כך מומלצת?

הבחירה באפשרות של צוואה הדדית, מאפשרת לבני הזוג להגביל ולהצר את צעדיהם בנוגע ליכולתו של כל אחד מהם לשנות את צוואתו בעתיד. יתרון מרכזי זה, יכול להוות, בנסיבות מסוימות, אף חסרון ובמיוחד כאשר בן הזוג הנותר בחיים מוצא עצמו במציאות ששינוי צוואתו הינו כורח, נוכח שינוי נסיבות אשר בני הזוג לא חזו אותן כאשר בחרו לערוך את צוואתם ההדדית. חשוב להבהיר, כי צוואה הדדית, היא צוואה אשר נערכה לאחר שנת 2005, שנה בה תוקן חוק הירושה בכל הנוגע לצוואות הדדיות.   בכל הנוגע לצוואות אשר נערכו בטרם שנת 2005, חלים כללים משפטיים שונים.

צוואה הדדית נקראת כך, מכיוון שהיא מבוססת על האלמנט של הסתמכות הדדית. בני זוג כותבים צוואה הדדית כדי להוריש את עיזבונם האחד למשנהו, ובהמשך לטובת צדדים שלישיים, או ישירות לטובת צדדים שלישיים . כמו כן, בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית במסגרתה הם קובעים, כי כל אחד מהם יוריש בפטירתו את כל עיזבונו ישירות לטובת ילדיהם. בני זוג יכולים לכתוב צוואה הדדית במסגרתה הם קובעים, כי בפטירת הראשון מהם יעבור כל עיזבונו של בן הזוג שנפטר לטובת בן הזוג הנותר בחיים. ובהמשך, בפטירתו של השני יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים.

צוואה הדדית - איך מתחילים?

צוואות הדדיות

חיים משותפים מתאפיינים בדרך כלל בהחלטות משותפות. בהתאם, ישנו גם רצון טבעי להחלטה משותפת לגבי חלוקת הנכסים שצברו בני זוג לאחר מותם. מאחר שבמרבית המקרים בני זוג לא נפטרים בעת ובעונה אחת, נדרשת צוואה הדדית – מסמך בעל תוקף משפטי המפרט את אופן חלוקת הרכוש המשותף בכל התרחישים האפשריים, ובפרט בשלב הראשון (לאחר שאחד מבני הזוג הולך לעולמו) ואז בשלב השני (כשגם הצד השני נפטר). צוואות הדדיות הן אחד מתחומי המומחיות של משרד עורכי דין רן רייכמן, שנחשב למוביל בארץ בתחום הירושות והצוואות.

דגשים חשובים לגבי צוואות הדדיות

* אופן הכתיבה – צוואה הדדית ניתן לערוך בכל אחת מהדרכים שבהן ניתן לערוך צוואה "רגילה": בכתב יד, בעל-פה (במקרים שבהם האדם מרגיש שהוא על סף המוות), בפני רשות (נוטריון / רשם בית משפט / שופט / חבר בבית דין דתי / רשם לענייני ירושה) ומול עדים.

* ביטול – כששני החותמים על הצוואה בחיים, בן/בת הזוג שרוצה לבטל את הצוואה ההדדית נדרש להודיע בכתב על כך לצד השני. אם אחד מבני הזוג כבר הלך לעולמו, זה שנשאר בחיים נדרש לוותר על החלק שלו בעיזבון על-מנת לבטל את הצוואה. כמו כן ניתן לקבוע בצוואה הדדית אפשרויות נוספות לביטול.

* התנגדות – ניתן להגיש בקשה להתנגדות לצו קיום צוואה גם כשהצוואה הדדית. חוק הירושה מפרט את העילות שמקנות לבית משפט סמכות לפסול צוואה מסוג זה.

* יתרונות – בני זוג יכולים באמצעות צוואה הדדית גם להבטיח את עתידו של בן/בת הזוג שיישארו בחיים אחרי שהצד השני ילך לעולמו, וגם לדאוג לילדים בבוא העת (כלומר לאחר ששני עורכי הצוואה לא יהיו בין החיים). חשוב להקדיש מקסימום תשומת לב לכל תרחיש אפשרי, ולהקפיד על ניסוחים מדויקים – ולכן ההמלצה להיעזר בעורך דין מיומן.

שירות דיסקרטי ומחויב בכל נושאי הצוואות ההדדיות

משרד עורכי דין רן רייכמן מקפיד על שירות דיסקרטי בכל הנוגע לצוואות ולירושות, ועוד דגש חשוב הוא התאמה אישית מלאה למאפיינים הספציפיים של כל אדם. גם עריכת צוואות הדדיות מתבצעת על בסיס שני ערכים מרכזיים אלה, ותוך הקפדה על תשומת לב מלאה לכל פרט ופרט, כך שהצוואה ההדדית תשקף באופן בהיר את רצונם המלא של שני הצדדים.

 

לסיכום

צוואה הדדית מהווה תרחיש מורכב בעריכה של צוואה, בעוד קיים מתח קבוע בין הרצון לדאוג ליורשי בן הזוג שהלך לעולמו לבין בן הזוג שנשאר בחיים לאחר פטירת מי מהמצווים. תכנון שלה מצריך בדיקה יסודית של כל מקרה לגופו, הבנת ובירור הצרכים שלכם וכן מציאה של פתרון מדויק המתאים בשבילכם. כדי למנוע מלחמות בטווח הרחוק ובשביל שתשיגו שקט נפשי, כדאי להכין צוואה הדדית באופן מקצועי כדאי שתפנו אלינו, כי אנחנו מומחים בתחום של צוואה הדדית ונוכל להסביר לכם את הקשיים שיש ולתרום מן הניסיון הרב שלנו בפתרונות של חשיבה מחוץ לקופסה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: