צוואה זוגית

בעת עריכת צוואה, חשוב לשקול את האפשרויות העומדות בפניכם ואת סוגי הצוואות השונים שעשויים להתאים עבורכם בהתאם לנסיבות חייכם. במאמר זה נבחן מהי צוואה זוגית, במה היא שונה מצוואה רגילה, יחד עם היתרונות והחסרונות של צוואה זוגית. כדאי לכם לקרוא את המאמר הזה למן תחילתו ועד לתומו, כי בו נדון בהרחבה בנושא של – צוואה זוגית.

 

צוואה זוגית
צוואה זוגית

מה היא בכלל צוואה זוגית?

צוואה זוגית היא צוואה הנערכת על ידי בני זוג או שותפים בו זמנית, בצירוף חוזה ששניהם צדדים לו. בחוזה מסכימים כל אחד מבני הזוג להיות מחויבים משפטית שלא לשנות את צוואותיהם ללא הסכמתו של זה. לעיתים החוזה יאפשר לבן הזוג שנותר בחיים לערוך צוואה חדשה בתנאי שתכלול מתנות מסוימות שצוינו. צוואה זוגית היא צוואה הנערכת בדרך כלל בין שני בני אדם – בדרך כלל בני זוג או שותפים. צוואה נעשית במקביל ולרוב מלוות בחוזה מחייב ששני הצדדים מקיימים, תוך כדי הסכמה לא לשנות או לבטל את צוואותיהם, ללא רשות מפורשת מהצד השני. זה נשאר כך גם במקרה של פטירה או אי כושר של אחד הצדדים. בתי המשפט זיהו את המאפיינים המובהקים הבאים המרכיבים צוואה זוגית – צוואה זוגית היא בין שני אנשים – צדדים מתקשרים, בדרך כלל בני זוג או שותפים, המסכימים לערוך צוואות בתנאים מסוימים ומסכימים כי תנאים אלה אינם ניתנים לביטול ויישארו ללא שינוי; לא די בכך שהצוואות הזוגיות יהיו דומות או זהות מהותית, יש גם הסכמה בין הצדדים המתקשרים שלא ניתן לבטל את הצוואות; הצוואות עשויות לבקש להעניק טובת הנאה לאחד מהצדדים המתקשרים האחרים, כמו לדוגמא – טובת נכס מקרקעין המוחזק (כדיירים משותפים או כשוכרים משותפים) על ידי שניהם למשך כל חייהם, הידוע יותר. כנחלת חיים או כעניין חיים; כולל לעתים קרובות הבטחות של שני הצדדים המתקשרים הנוגעים לתנאי צוואותיהם ובעיקר לגבי אופן הטיפול ברכוש הספציפי שלהם לאחר מותם של שניהם, לרבות למי יעבור הרכוש בסופו של דבר. רצון הדדי מול רצון רגיל – צוואה זוגית שונה מצוואה רגילה הנפוצה יותר בכך שצוואות אלו נערכות על ידי שני אנשים – בדרך כלל בני זוג או שותפים – בו זמנית והצוואות הן כמעט זהות. שלא כמו צוואה זוגית, ניתן לבצע שינויים בצוואות רגילות על ידי כל אחד מהמוריש (אדם או אנשים שערכו את הצוואה) בכל עת, ללא צורך להודיע ​​או לקבל הסכמה לכך מהמוריש השני. צוואות רגילות אינן חוזיות במהותן, שכן אין הסכמה בין האנשים שעורכים צוואות רגילות שהם לא יבטלו או ישנו צוואות אלו. לעומת זאת, צוואה זוגית מהוה חוזה מחייב בין עורכי הצוואות, מה שאומר שלא ניתן לשנות או לבטל את הצוואות ללא הסכמת הצדדים האחרים.


מה טוענים התומכים ברעיון?

צוואה זוגית עשויה להיות בשימוש נפוץ יותר על ידי הורים למשפחות מעורבות או משפחות חורגות, כאשר לצדדים המתקשרים עשויה להיות כוונה להגן על זכויות ילדיהם בהתאמה על ידי הבטחה שאף אחד מהצדדים המתקשרים לא ישנה או יבטל את תנאי הצוואות הזוגיות שהם הסכימו.  כמה יתרונות נוספים של צוואה זוגית כוללים את אלו – ביטחון רב יותר לצדדים המתקשרים עם משפחה מעורבת. כך למשל, במקרה שאחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג שנותר בחיים מחליט להינשא בשנית, הדבר מספק הגנה רבה יותר על הנכסים שצברו יחד (וללא הדרת בן הזוג החדש ומשפחתם). לצדדים המתקשרים יש השפעה על מי בסופו של דבר הופך לזכאי לנכסיהם, לרבות נכסים שאינם עשויים לעבור לעיזבונותיהם האישיים, למשל, נכסים המוחזקים במשותף ונכסים המוחזקים בידי צד אחד בלבד. עשוי לאפשר לצד המתקשר שנותר בחיים חופש גדול יותר להשתמש בנכסים באופן שיועיל לו במהלך חייהם, למשל שימוש בנכס כבטוחה למשכנתא עתידית. הנהנים הסופיים מקבלים הודעה על האינטרס ההוגן שלהם על פי הצוואות הזוגיות, מה שנותן להם הזדמנות לפני קבלת ריבית כזו להתכונן לירושה צפויה .


מה הם המרכיבים של צוואה זוגית?

עורכי הצוואה הם בני זוג או שותפים המסכימים לערוך יחד את צוואותיהם בצורה מוסכמת. מעצבי הרצון רוצים לפרנס אחד את השני, אבל בדרך כלל לפחות לאחד מיוצרי הרצון יהיו ילדים ממערכת יחסים קודמת שהם גם רוצים לפרנס. הם שמחים מאוד להשאיר את הירושות שלהם זה לזו, אך רק בתנאי שכאשר השני ימות הם ישאירו מתנה או מתנות מוסכמות לילדי היוצר הראשון למות.  עורכי הצוואה רוצים להיות בטוחים שהניצול מהם לא יערוך צוואה חדשה לאחר שהראשון מבניהם ימות וישאיר בחוץ את ילדיו של הראשון שמת. אבל למעשה שום דבר לא יכול לעצור את השאיר לערוך צוואה חדשה מלבד הידיעה שהמוטבים המאבדים את ירושתם כתוצאה מהצוואה החדשה יכולים לתבוע את עזבונו של השאיר. אותם מוטבים יתבעו כדי לאכוף את החוזה. כך שבני זוג המעוניינים לערוך צוואה מקבלים בסופו של דבר שלושה מסמכים, בדרך כלל צוואה נפרדת כל אחד וחוזה המחייב מבחינה משפטית זה את זה ואת מנהלי העיזבון.


מה גורסים המתנגדים לצוואה שכזו?

בהתחשב באופי האכיפה והבלתי גמיש של צוואה זוגית, ייתכן שהיא לא תהיה אפשרות מתאימה למשפחות צעירות או לזוגות נשואים צעירים בתחילת דרכם. חלק מהחסרונות של צוואה הדדית כוללים –  לצד המתקשר שנותר בחיים עלולים להיות אילוצי בעלות (הנוגעים לכל רכוש שעלול לעבור אליו) עקב חוסר הגמישות בצוואה זוגית. הסידור צריך להיות בעל רמת פירוט גבוהה, אחרת אין לו ערך רב. לדוגמה, נסיבות שבהן הצד המתקשר שנותר בחיים מנסה 'להביס' את תנאי צוואה זוגית על ידי פיזור מכוון של הנכסים בצוואה או שינוי אופן הבעלות שלהם (אם תנאי הצוואה מאפשרים זאת). הצוואה הזוגית צריכה להיות ערוכה כראוי ולציין בבירור ולזהות את הנכסים הספציפיים שיהוו חלק מהחוזה של הצוואה הזוגית, באופן הזה שלא ניתן מאוחר יותר לבטלה או לשנותה. תביעות פרנסה למשפחה וצוואות זוגיות – שיקול חשוב נוסף בכל הנוגע לצוואות זוגיות הוא שעריכת צוואה זוגית לא מונעת מאנשים לערער על הצוואה. או הגשת תביעת פרנסה משפחתית נגד העיזבון לאחר מותו של עריכת הצוואה.


מה הסיבות שבגינן תרצו לעשות צוואה זוגית?

אם אינכם מסוגלים להמציא אלטרנטיבה טובה יותר מכל אסטרטגיות תכנון העיזבון האחרות העומדות לרשותכם. אם תרצו להשאיר את בן הזוג שלכם את עיזבונכם (או חלק ממנו) והיו בטוחים שבמותם הם יכללו בצוואתם מתנה מסוימת לילדיכם. אם אתם רוצים לתת לילדים שלכם ממערכת היחסים הקודמת שלכם את הזכות לתבוע את עזבונו של בן הזוג הבא שלכם אם אותו שותף לא יבצע הוראות מוסכמות לילדים שלכם בצוואתו. אם אתם ובן הזוג שלכם מסכימים לשמור זה על ילדיו של זה ממערכות יחסים קודמות, אבל אתם רוצים להיות בטוחים שהילדים יכולים לאכוף את ההסכם הזה באופן חוקי. אם יש לכם ולשותף שלכם את החששות האלה ואתם לא מודאגים מכך שלעולם לא תוכלו לשנות את הרצון שלכם.


לסיכום

צוואות, דיני צוואה ומצבים סביב צוואה יכולים להיות מסובכים. עורכי הדין שלנו נמצאים כאן על מנת לנקוט בכל האמצעים הנכונים כדי למזער את הסיכון לפסול הצוואה שלכם. התקשרו אלינו עוד היום לשאלות על צוואות או לקביעת פגישת ייעוץ חינם עם אחד מעורכי הדין שלנו. חיוני ביותר שתצרו קשר עוד היום עם צוות עורכי הדין שלנו כי רק אנחנו מתמחים בתחום של צוואה זוגית.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: