סעיף 8 (א) לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 אוסר עסקאות בירושה עתידית.  

בפרשת יקותיאל נ' ברגמן פורשה הוראת הסעיף כאוסרת על העברת זכות הירושה עצמה מאדם לחברו (עסקאות בירושה) להבדיל מעסקאות בעיזבונו של אדם (עסקאות בעיזבון).

"… האיסור חל אך ורק על הסכמי ירושה ואלה אינם אלא הסכמים המתיימרים להעביר יורש מירושתו או לעשות ליורש את מי שאינו יורש לא על פי דין ולא על פי צוואה ככתוב בחוק. המדובר הוא בהענקה או בשלילה של זכות ירושה ולא בעסקאות הנוגעות לנכסי העיזבון (ע"א 689/82) וויס נ' מילר לט (3) 309). לפיכך הסכם בין יורשים (עתידיים) המסכימים ביניהם מה לעשות ברכוש עשוי ליפול לידיהם לעת הירושה בעתיד הוא הסכם הנוגע לעיזבון ולכן תקף הוא…"

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים – ואנו נחזור אליכם בהקדם:

ההבדל בין הסכמי ירושה והסכמי עיזבון

הסכמים לגבי העיזבון הם מותרים – זאת אומרת הסכם בין יורשים עתידיים לגבי מה יעשו בעיזבון לכשירשו אותו- הם הסכמים בעלי תוקף ויכובדו בפועל ככל שהיורשים ירשו בהתאם לחוק או לצוואה.

אולם הסכמים שיש בהם קביעות לגבי סדר הירושה או הקניית זכויות ירושה למי שאינו יורש לא ע"פ דין ולא ע"פ צוואה- אלה יהיו הסכמים בטלים.

הסכמים בדבר העיזבון יכולים להיות הסכמים בין המוריש ובין היורשים או מקצתם או בין המוריש לצד ג', אולם חשוב לשמר ולזכור את העיקרון עליו ביקש המחוקק לשמור והוא עקרון העל של "שמירת חופש הצוואה", לפיו מוריש זכאי שתהיה לו החירות לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו ולשנות את רצונו עד יומו האחרון וכן להיות זכאי לשנות את רצונו מתי שרק יחפוץ בכך לאורך כל חייו ללא השפעה התערבות לחץ או כפיה.

בניסוח הסכמים מעין אלה יש לנקוט במשנה זהירות משום החשש כי הסכם מסוג זה  עלול לפגוע בזכות הירושה של יורשים פוטנציאליים אחרים ו/או להדיר או לנשל יורשים מעיזבון המגיע להם באופן חוקי.

מדוע נוסף סעיף זה?

"סעיף 8 (א) לחוק קובע כי הסכם בדבר ירושתו של אדם או ויתור על ירושה, שנעשו בחיי המוריש בטלים".

הפסיקה קבעה כי הסכם שהינו הסכם המתיימר לעשות ליורש את מי שאינו יורש לא על פי הדין ולא על פי הצוואה ככתוב בחוק- מהווה העמקה של זכות ירושה- ולפיכך בטל.

בדומה לכך נקבע בסעיף 8 (ב) לחוק כי מתנה שמוקנית לאחר המוות מותנית בכתיבתה בצוואה. כלומר לא ניתן להעניק מתנות או זכויות הקשורות בעיזבון אלא במסגרת צוואה – יש לציין כי בתי המשפט בפסיקה נתנו לסעיף זה פרשנות מצמצמת.