צוואה היא מסמך משפטי המפרט את רצונו של אדם בכל הנוגע לחלוקת רכוש וממון שיותיר אחריו לאחר מותו בין אנשים שהוא בוחר בהם ליורשיו. מכיוון שההצהרה היא מסמך משפטי שחייב לעמוד בתנאי החוק, ומאחר שלא תמיד מתאפשרת עריכת צוואה בצורה האידיאלית, בעזרת עורך דין ובנוכחות שני עדים, חוק הירושה קובע ארבע סוגי צוואות כקבילות משפטית.

הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים הוא שמופקד על הטיפול בצוואות. אין הגבלה על מספר הצוואות שיכול אדם לכתוב בימי חייו, כתיבת צוואה לה תוקף משפטי (עומדת בתנאי חוק הירושה) מבטלת את הצוואה הקודמת לה, כך שרק האחרונה נחשבת לצוואה בתוקף והיא זו שתכובד.

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים – ואנו נחזור אליכם בהקדם:

סוגי הצוואות המותרים

צוואה סתומה

כתיבת צוואה יכולה להיעשות כך שתפרט את כל רצונותיו של המצווה ואת דרך ביצוען. כך ניתן להתייחס לרכוש ספציפי ולתת הוראות מדויקות והנחיות כיצד לחלק את העיזבון. מנגד, כתיבת צוואה עשויה להניב רק קווים כלליים לרצונו של המצווה.
צוואה שאין להבין ממנה למי הוריש המצווה את רכושו או מה בדיוק ציווה או שאין מבינים את רצונו, היא צוואה סתומה שדינה להתבטל. צוואות בטלות כאלה הן צוואות שאי אפשר להבין מהן מי בעצם יורש מה, או שמופיע שם אבל לא מצוין שהוא היורש. גם צוואה שבה לא מצוין ספציפית למי או לצורך מה מוריש המצווה, כמו "לצדקה" בלבד, פוסל את הצוואה כסתומה.

מקרים נוספים של פסילת צוואה

חשיבותה של עריכת צוואה בידי אנשי מקצוע המתמחים בכך גדלה והולכת ככל שמתרבים המקרים של צוואות שנויות במחלוקת הקורעות ומפלגות משפחות. צוואה נפסלת, לדוגמה, כאשר המצווה כותב אותה או מביע את רצונו בפני עדים שחלקם הם גם היורשים שלו. למרות שמצב כזה יכול מאוד לקרות מאליו וללא כל ניסיון להשפיע על המצווה משפטית זוהי עילה לפסילה. דוגמה לצוואה סתומה שנפסלת היא צוואה שבה יש סתירות בזהות היורשים והוראות הסותרות אחת את השנייה. פניה לעורך דין צוואות לצורך עריכה כדין של צוואה תמנע כל סיכוי של אי בהירות, מחלוקת או תקיפת הצוואה וביטולה.