כל צוואה מוצאת אל הפועל רק לאחר שניתן צו קיום צוואה, בין אם מדובר בצוואה שהופקדה בבית המשפט, אצל רשם הירושות או רק אצל המצווה בין חפציו או אצל עורך דינו. צו קיום צוואה ניתן על ידי רשם הירושות לאחר שהוא בוחן בקשה לצו קיום צוואה שהוגשה לו, הוא זה שעורך את הבדיקות הנחוצות כדי לתת צו קיום צוואה סופי שמאפשר את חלוקת העיזבון.

צו קיום הצוואה הוא זה שמאשר אותה ונותן לה תוקף משפטי וסופי של פסק דין. משום כך דבר הגשת בקשה לצו קיום צוואה מפורסם בעיתונות וברשומות כדי שתהיה הזדמנות למי שסבורים שאין לקיים את הצוואה לפעול ולהגיש בקשת התנגדות לקיום הצוואה.

מעוניינים במידע נוסף? השאירו פרטים – ואנו נחזור אליכם בהקדם:

הליך קבלת צו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה יכולים להגיש לרשם הירושות מי שרואה עצמו יורשו של המנוח, מי שמוזכר בצוואה וגם אנשים שמעוניינים בקיום הצוואה אפילו אם אינם מוזכרים בה כלל. כאשר צוואה מתייחסת רק לחלק מנכסי המנוח צו קיום הצוואה יתייחס רק אליהם במתן התוקף לצוואה. בקשה צריכה להיות מוגשת כחוק ובצירוף כל המסמכים ומסירת כל הפרטים הנחוצים. אם יחסרו לרשם לענייני ירושה פרטים,תוחזר הבקשה למבקשים כדי להשלים את החסר. מסיבה זו ועוד עדיף שאת הבקשה יגיש עבורנו עורך דין המתמחה בתחום ירושות וצוואות.

המסמכים הנחוצים הם: טופס הבקשה חתום על ידי המבקשים ולאחר שאומת על ידי עורך דין, הצוואה המקורית, ,תעודת פטירה רשמית שמקבלים במשרד הפנים, אישורים על תשלומי אגרות ותצהירים נוספים. במקרים שבהם יש צורך בהוכחות נוספות לזהות מבקשי צו קיום הצוואה יש לצרף כל הוכחה שהיא כדי שלא תוחזר על ידי הרשם להשלמתן. מזכירות הרשם מקבלת את הבקשה ובודקת את תקינות הבקשה ותקינות המסמכים, כל הניירת מועברת לנציג היועץ המשפטי לממשלה, היושב במשרד האפוטרופוס הכללי, שבודק אותם. ההליך כולו לא אמור לקחת יותר מחודש וחצי אם אין בעיות מיוחדות. במקרה של ספק כלשהו יבקש היועמ"ש להתערב בהליכים.

כיצד ניתן להגיש בקשה לצו קיום צוואה בפועל?

את הבקשה, בצירוף מספר מסמכים ואישורים שיפורטו להלן, יש להגיש לרשם לענייני ירושה. יש לצרף לבקשה את המסמכים והאישורים הבאים:

פרטים נוספים

לאדם המעוניין להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה יינתנו 14 ימים בלבד ממועד פרסום הגשת הבקשה לעשות כן. לא יתקבלו כל התנגדויות בתום הימים הללו למעט מקרים חריגים.
היה והצוואה לא נוגעת לכל נכסי הנפטר, צו קיום הצוואה יהיה תקף לנכסים המפורטים בה בלבד. שאר הנכסים יחולקו על פי הוראות חוק הירושה.