זכותכם לקבוע מה ייעשה ברכושכם לאחר מותכם. יש להקפיד כי רצונכם יעוגן במסמך משפטי שנקרא צוואה. יש להקפיד על ניסוח נכון על מנת למנוע את ביטולה או מריבות בין היורשים.

למרות הסברה הרווחת, כי משערך אדם צוואה הרי שהיא תקפה לכל דבר ועניין, פני הדברים הנם כי לא פעם יורש אשר חש מקופח נוכח החלק שקבל בצוואה ו/או צד ג' אשר נפגע כי לא נכלל בצוואה, מבקשים להתנגד למתן תוקף לצוואה. לרוב המדובר בהליך משפטי סבוך ארוך ולא נעים, בו מתדיינים המתנגדים והיורשים. קיימים שני אפיקי פעולה רווחים לתקיפת צוואה:

נושאים שחשוב לדעת

עו״ד רן רייכמן מדבר על הנושא בתכנית ״שאלה משפטית״: