צו ירושה וצו קיום צוואה

על פי סעיף 2 לחוק הירושה, אשר נחקק בשנת 1965 נקבע כי קיימות שתי דרכים שבהן אדם יכול להפוך ליורש לעיזבון, ואלו הן הדרכים – יורש על ידי פסיקת בית משפט – בהיעדר צוואה; או יורש על ידי צוואה כתובה. כאשר קיימת צוואה, כדי לקיים אותה לצרכי חלוקת העיזבון, יש צורך במתן צו ירושה וצו קיום צוואה. כאשר אין צוואה, כדי לחלק את העיזבון בין היורשים באמצעות פסיקת בית משפט, יש צורך במתן צו ירושה וצו קיום צוואה. מוטב כי תקראו את המאמר הלה למן ראשיתו ועד לתומו, כי בו נדון בהרחבה אודות הנושא הבוער של – צו ירושה וצו קיום צוואה.

 

צו ירושה וצו קיום צוואה
צו ירושה וצו קיום צוואה

מה בדבר הגשת התנגדות לצו ירושה ולצו קיום צוואה?

לאחר הגשת הבקשה לקבלת צו ירושה וצו קיום צוואה, על הרשם לענייני ירושה להודיע ​​לציבור, על ידי פרסום הודעה בעיתון ולתת פרק זמן, שבועיים לפחות, שבמהלכו יוכל בעל עניין להגיש התנגדות לבקשה. מיהו "בעל עניין"? יורש שהוצא מהצוואה, נושה של המוריש וכיוצא בזה. מקרים בהם הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו ירושה וצו קיום צוואה לבית המשפט – את הבקשה למתן צו ירושה וצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. יחד עם זאת, בחוק מובאת רשימה של מקרים בהם יצטרך הרשם לענייני ירושה להעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה לקבלת פסק דין. להלן המקרים בהם הבקשה למתן צו ירושה וצו קיום צוואה תועבר לבית המשפט –

  1. הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.
  2. הוגשה התנגדות לבקשה.
  3. המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.


מה יש להוכיח בבקשה למתן צו ירושה וצו קיום צוואה?

  1. היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ראו לנכון לפתוח בהליך בקשר לבקשה או להצטרף להליך.
  2. האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נפקד.
  3. הצוואה הקשורה לבקשה מכילה פגם או רכיב חסר.
  4. הצוואה הקשורה לבקשה היא צוואה בעל פה.

כאשר מוגשת הבקשה לקבלת אחד הצווים, על המבקש להוכיח בבקשה את הדברים הבאים – מותו של המוריש – נדרש להוכיח את מותו וזמן מותו של המוריש, דבר הנעשה באמצעות תעודת פטירה או הצהרת מוות. חריג – הרשם לענייני ירושה או בית המשפט רשאים להתיר למבקש להוכיח את המוות ושעת המוות בדרך אחרת. צוואה מקורית (רלוונטי לבקשה לצו קיום צוואה. יש לצרף את הצוואה המקורית של המוריש (למעט "צוואה בעל פה"). חריג – בית המשפט רשאי להתיר צירוף "העתק" של הצוואה או דרך אחרת של הוכחת צוואה שאינה כוללת צירוף צוואה, וניתן לעשות חריג בהתקיים אחד מהתנאים הבאים – הצוואה המקורית הושמדה (לא על מנת לבטלה). לא ניתן להגיש את הצוואה המקורית הסמכות של צו ירושה וצו קיום צוואה סמכותו של כל אחד מהפקודות הללו נשמרת בכל רחבי העולם, כפי שהיא קובעת בחוק – צו ירושה וצו קיום צוואה תקפים בכל רחבי העולם כל עוד הם לא תוקנו או בוטלו. לדוגמה – כאשר צו ירושה וצו קיום צוואה קובעים כי היורש יירש נכס מסוים, רשאי אותו יורש לרשום את הנכס על שמו בטאבו מכוח הצו.


למי פונים כדי לקבל צו ירושה וצו קיום צוואה?

על מנת לקבל צו ירושה וצו קיום צוואה, על היורשים להגיש את בקשתם לרשם לענייני ירושות. לרשם לענייני ירושה יש סמכות לתת את הצווים, ובתוכם יכללו הזכויות הבאות – צו ירושה – מי היורשים לפי פסיקת בית המשפט ומה חלקם בעיזבון. כמו למשל – הורה יחיד נפטר והותיר אחריו שני ילדים. הצו יאשר כי שני הילדים הם היורשים וכי כל אחד מקבל מחצית מהעיזבון. צו קיום צוואה – אישור שהצוואה תקפה, למעט הוראות שבית המשפט סבור כבטלות ומבוטלות. הגשת התנגדויות לצו הירושה או הצוואה – לאחר הגשת הבקשה לקבלת אחד הצווים, על הרשם לענייני ירושה להודיע ​​לציבור על ידי הודעה בעיתון ולתת פרק זמן, שבועיים לפחות, שבמהלכו יוכל בעל עניין להגיש התנגדות לבקשה. מיהו "בעל עניין"? יורש שהוצא מהצוואה, נושה של המוריש וכיוצא בזה. מקרים בהם הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו לבית המשפט. כפי שנכתב לעיל, את הבקשה למתן צו ירושה וצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה.


מה העניין של ביטול או של תיקון צו ירושה וצו קיום צוואה?

החוק קובע כי גם לאחר מתן צו ירושה וצו קיום צוואה רשאי "המעוניין" לבקש מהגורם שנתן את הצו (הרשם לענייני ירושה או בית המשפט) לתקן או לבטל. עשה זאת מאחת מהסיבות הבאות –  עובדות שלא היו נוכחות בעת מתן הצו. טענות שלא הוגשו בעת מתן הצו. החוק קובע שלושה כי חייבים להתקיים תנאים, וכי על הטוען להוכיח את כל התנאים להחלת הסעיף על מנת לתקן או לבטל את הצו – האם הייתה עובדה שלא נודעה לבית המשפט או לרשם טרם מתן הצו? או שמא הייתה טענה שלא הועלתה בפני בית המשפט בעת מתן הצו?    אם התשובה חיובית, נעביר את התנאי השני –  אם אותה עובדה הייתה ידועה או טענה זו הייתה מוגשת, האם היה ניתן צו אחר? אם התשובה חיובית, אז נעבור לתנאי השלישי –  האם ניתן היה להציג אותה עובדה או טענה לפני מתן הצו? או במקרה שניתן היה להביא את העובדה או הטענה רק לאחר מתן הצו, האם הדבר נעשה בהזדמנות הראשונה האפשרית?


מה הם ההבדלים בין צו ירושה וצו קיום צוואה?

על פי סעיף 2 לחוק הירושה, אשר נקבע בשנת 1965, נקבע כי קיימות שתי דרכים שלאורן יכול אדם להפוך ליורש מהעיזבון – הראשונה – כשאין צוואה, יורש על פי דין; השניה – יורש על פי צוואה. ואלו הם ההבדלים בין צו ירושה וצו קיום צוואה – כאשר יש בנמצא צוואה, על מנת לממש אותה לצורך חלוקת העיזבון יש צורך להוציא צו קיום צוואה.  לעומת צו ירושה, צו קיום צוואה נועד לחלק את העיזבון של המנוח בהתאם לצוואה שכתב. כאשר לא קיימת צוואה, על מנת לחלק את העיזבון ליורשים על פי דין, יש צורך להוציא צו קיום ירושה. המטרה של צו ירושה היא להצהיר על הזכויות של היורשים ועל החלק שלהם בעיזבון שהשאיר אחריו המנוח .


לסיכום

במשרדינו תפגשו עורכי דין המתמחים בדיני משפחה והם גם מגשרים מוסמכים. עורכי הדין שלנו יסייעו לכם בעריכת צוואה המשקפת את מלוא רצונותיכם וילוו אתכם בתהליכים השונים עד להגשתה. זאת ועוד, עורכי הדין שלנו יסייעו לכם בבקשות לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובכל ההליכים הנלווים אליהם. אי לכך ובהתאם לזאת, ממש כדאי שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו משום שרק אנחנו מתמחים בתחום של צו ירושה וצו קיום צוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: