האם ניתן להגביל את הצוואה בתנאי בלתי סביר?

מיקומך כאן
נגישות