רשם הצוואות

רשם הצוואות, או כמו שנהוג לקרוא לו הרשם לענייני ירושות, הוא האחראי מטעם משרד המשפטים על ענייני עיזבונות וצוואות, ומכיוון שכך יש שקוראים לו רשם הצוואות. תפקידיו העיקריים של  רשם הצוואות או רשם הצוואות הוא לקבל הפקדת צוואות, לאשר צוואות, לאשר צו ירושה או צו קיום צוואה ולמנות מנהל עיזבון. רשם הצוואות שייך לאגף האפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים. את רשם הצוואות ממנה  האפוטרופוס הכללי, וממונים בחמישה מחוזות, כלהלן – מחוז דרום, מחוז תל אביב, מחוז הצפון, מחוז ירושלים, ומחוז חיפה. לגמרי כדאי לכם לקרוא את המאמר שלכם מתחילתו ועד לתומו, כי היום נסקור בהרחבה את הנושא של – רשם הצוואות.

 

רשם הצוואות
רשם הצוואות

מה בדבר הפקדת צוואה תוך  כדי התייצבות אישית אצל רשם הצוואות?

צוואה עשויה להיות מופקדת אצל רשם הצוואות רק באמצעות המורישים עצמם, קרי – מי שכתב את הצוואה, בהתייצבות אישית, ורק המורישים עצמם יכולים לבקש את הצוואה בחזרה. אי אפשר להפקיד צוואה או לקבל את הצוואה בחזרה על ידי מיופה כוח. כדאי שתזמינו תור מבעוד מועד אצל לשכת הרשם לענייני ירושות שבה רוצים להפקיד את הצוואה. תהליך הפקדת הצוואה הולך ממש ככה – המצווה צריך להגיע ללשכת רשם הצוואות ולמלא בכתב יד בקשה לשם הפקדת צוואה. כמו כן, המצווה צריך להצטייד במסמכים שלעיל – צוואה מקורית חתומה באמצעות המצווה. תעודת זהות ישראלית בעלת תמונה עדכנית. אם התמונה אינה עדכנית כי אז צריך להצטייד בתעודה רשמית נוספת עם תמונה עדכנית, כמו למשל – דרכון, רישיון נהיגה וכיוצא בזאת. אישור על תשלום אגרה בסך מאה ותשעה ₪ בעבור הפקדת צוואה. אפשר להסדיר את תשלום האגרה בכל אחת מהדרכים שלהלן – בצורה מקוונת,  צריך לסמן – הפקדת צוואה. בעמדות אוטומטיות במשרדי קבלת קהל במשרדי רשם הצוואות. בבנק הדואר, על ידי שוברים שאותם נדרש לבקש במשרדי קבלת הקהל של רשם הצוואות.  את הצוואה יסרקו למחשבי רשם הצוואות לשם שמירת עותק, ולאחר מכן הצוואה תיסגר במעטפה חתומה ותישמר בכספת. רשם הצוואות מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים, והמפקיד מקבל אישור על הפקדת הצוואה.


מה הוא הרקע הכללי של מוסד רשם הצוואות?

מוסד רשם הצוואות, או בשמו הרשמי – הרשם לענייני ירושה, נוסד ב- 1998, בעקבות תיקון חוק הירושה, כדי לשמש כזרוע ביצועית של האפוטרופוס הכללי בנושאי  ירושה וצווי קיום צוואה. מאז הקמת מוסד רשם הצוואות, מופנות כל הבקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה המוגשות לבתי הדין הרבניים. הרשמים לענייני צוואות שייכים לאגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. האפוטרופוס הכללי הוא הממונה הארצי לענייני ירושה, אבל בפועל הלכה למעשה הוא לא משמש כרשם בעצמו. סגני האפוטרופוס הכללי משמשים כרשמים לענייני ירושה והם פזורים בחמישה מחוזות ברחבי מדינת ישראל. במציאות העכשווית, מערך יחידות רשם הצוואות מפעילות אתר אינטרנט שבו אפשר לעקוב אחרי התקדמות הטיפול בבקשות לצווי ירושה או צווי קיום צואה שמוגשות לרשם לענייני ירושה. כמו כן, קיימים באתר רשם הצוואות מדריכים כתובים המסבירים ומפרטים איך מבצעים פעולות, כמו לדוגמה – הגשת בקשות שונות באינטרנט; כיצד למלא טפסים בצורה נכונה; מהן הזכויות של האזרח בנושאי ירושה וצוואה; מושגים רלוונטיים. באתר ניתן למצוא גם מאגר של טפסים להורדה עבור הציבור הרחב. מעבר לתפקידו של רשם הצוואות כמוציא צו ירושה / צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה הוא גם רשות. אחת הצורות לעריכת צוואה תקפה היא "צוואה בפני רשות"; לעניין זה "רשות" היא – שופט בית משפט, דיין בית דין רבני, נוטריון, ראש מועצה והרשם לענייני ירושה. מכיוון שכך, אפשר לערוך צוואות מול רשם הצוואות. זאת ועוד, משמש מוסד הרשם לענייני ירושה כגוף שבו ניתן להפקיד צוואות למשמר.


מה הם הקווים לדמותו של רשם הצוואות?

רשם הצוואות אחראי מטעם משרד המשפטים על ענייני עיזבונות וצוואות, ובשל כך יש שקוראים לו רשם הצוואות. תפקידיו העיקריים של רשם הירושות או רשם הצוואות הוא לקבל הפקדת צוואות, לאשר צוואות, לתת צו ירושה או צו קיום צוואה ולמנות מנהל עיזבון. רשם הצוואות שייך לאגף האפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים. הרשמים ממונים באמצעות האפוטרופוס הכללי, וממונים בחמישה מחוזות: מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, מחוז חיפה, מחוץ הצפון ומחוז הדרום,  כאמור לעיל.


מה הם התפקידים והסמכויות של רשם הצוואות?

ואלו הם התפקידים והסמכויות של רשם הצוואות – עריכת צוואה בפני רשם הצוואות – אפשר לערוך צוואה בפני רשם הירושה. הפקדת צוואה ברשם הצוואות – אחד מתפקידיו של רשם הצוואות הוא לשמש כמקום בו ניתן להפקיד צוואה למשמרת. כל אדם שכותב צוואה יכול לבוא ולהפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. בנוסף לכך, צוואה בעל פה חובה למסור לרשם הצוואות.  מתן צו ירושה / צו קיום צוואה – רשם הצוואות עוסק בכל הקשור בהוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה. לרשם סמכות לתת צו קיום ירושה או לחלופין צו קיום ירושה.  בקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה מוגשת באופן מקוון. לאחר קליטת הבקשה אצל הרשם לענייני ירושה הוא למעשה בודק האם קיים תיק קודם והאם הנפטר הפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה; מפרסם בעיתונות הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה; מעביר את הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי; מנפיק צו ירושה / צו קיום צוואה. במקרים בהם בעקבות הפרסום יש התנגדות לצו קיום צוואה או לצו קיום ירושה, יועבר המשך הטיפול בבקשה לבית המשפט לענייני המשפחה. אם אין התנגדות הטיפול יסתיים על ידי הרשם לענייני ירושה והוא ייתן את הצו.


מה הינם תחומי האחריות של רשם הצוואות?

תחומי אחריות של רשם הצוואות רבים. רשם הצוואות אחראי, בין השאר, להוצאת צו ירושה וצו קיום צוואה וכן לטיפול בכל הצרכים הנלווים לענייני ירושה של מי שהלך לעולמו במדינת ישראל. צו הירושה או צו לקיום צוואה הינם צווים הכרחיים לשם רישום הבעלות על נכסי המקרקעין של המנוח ברשם המקרקעין, ולא ניתן לרשום דירות, מגרשים, בתים, חנויות וכולי על שם היורשים, ללא צו ירושה או צו קיום צוואה. במרבית המקרים, לא ניתן יהיה לבצע פעולות בחשבונות הבנקים של הנפטר ללא צו ירושה או צו לקיום צוואה, אפילו אם קיימת שותפות בחשבון הבנק בין המנוח לבין אחד היורשים. מכאן אנו למדים על חשיבותם של צווים אלו.


מה בעניין מתן צו לקיום הצוואה אצל רשם הצוואות?

מתן צו ירושה או צו קיום צוואה מתבצע לאחר הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה, בעוד שבאם אין בה כל פגם או חסר, יעביר רשם הצוואות את הבקשה לבחינת האפוטרופוס הכללי על ידי עורכי הדין של היועץ המשפטי לממשלה לקבלת עמדתם. כמו כן, יבחן רשם הצוואות, אם הנפטר לא הפקיד צוואה אצלו, ואם הבקשה מכילה את כל היורשים ומציגה את החלוקה של הרכוש כראוי.


לסיכום

עורכי הדין שלנו, גם לענייני משפחה, ובוודאי שמתמחים בעניין רשם הצוואות, עובדים לעתים קרובות כנציגים של לקוחותיהם ועשויים לתקשר עם בני משפחתם של לקוחותיהם כדי לסייע בבניית תיק או באיסוף ראיות להצגה בשימוע. המטרה שלנו יכולה להיות לעזור למשפחות או לשותפים להגיע לפשרה או הסכם הדדי בעניין, או שהם יכולים לטעון להסדר. ועל כן, תצרו קשר עוד היום אתנו, ונסייע לכם להוציא את המיטב.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: