חשאיות ודיסקרטיות

ראשית המלצה היא לא לספר לאיש שבכוונתכם להתגרש ו/או לפתוח בכל הליך משפטי שהוא, לא לבן/בת הזוג או לידידים , המנעו מלספר אפילו לקרובי המשפחה .

ניסיון החיים מלמד כי אפילו סיפרתם לאדם הקרוב ביותר, לאמכם למשל, בתום לב היא עלולה לספר הדברים  לשכנה, והשכנה לחברתה –  ולפתע  בן/בת הזוג מגלים את הסיפור ואף מקדימים אתכם ואצים להגיש תביעות לפניכם לערכאה הנוחה להם. לכן -חשוב ביותר, לא לספר כאמור לאיש שיש בכוונתכם להתגרש. תכנון מוקדם וחשאי יסייע לכם במרוץ הסמכויות ובביצוע אסטרטגיית גירושים טובה יותר.

מעורבות בכל העניינים הפיננסים ו/או הכלכלים בבית

במקרים רבים, אחד מבניה"ז, עפ"י רוב הנשים, אינן מודעות לחלוטין לנעשה במשק הבית מהבחינה הכלכלית, ולכן רגע לפני הגירושין כדאי להן להגן על עצמן ולהבטיח את עתידן הכלכלי. ייתכן שבמהלך חיי הנישואים לא היתה לאישה מעורבות בניהול העניינים הכספיים, ולכן חשוב מאוד ללמוד איך לבצע משימות אלה בעצמך – החל מתשלום חשבונות ועד ניהול רווחי מניות.

לפני הגירושין

איסוף מודיעיני והעלמת מידע מודיעיני

יתכן מאד כי עמדתך צודקת, אך אין לך הוכחות לכך. יש להקדיש זמן לא רק לגיבוש טענותיך, אלא במיוחד לאיסוף ראיותיך, ורצוי שאלו תהיינה מוצקות וחוקיות. אין להתפתות למעקבים וצילומי סתר בלתי חוקיים ויש להעדיף אמצעים חדשניים המבטיחים תוצאה טובה יותר בעלות נמוכה יותר. בכל מקרה, יש להקליט ולצלם כל מה שאפשר ובלבד שהדבר יעשה בצורה חוקית.

ככלל, רצוי מאוד להיות מעורב/ת בכל העניינים הפיננסיים ולהביע התעניינות בכל הפעולות הכספיות, לרבות כל הנוגע לחשבונות הבנק.

מומלץ לכל אשה לדאוג לחיסכון שיהיה זמין עבורה, לכל צרה שלא תבוא. לכל היותר, אם היא תרגיש שהשמיים מתבהרים והעננה כבר אינה רובצת על ביתם, תמיד תוכל להפתיע את הבעל בטיול לחו"ל או בפינוק אחר כלשהו מתוך כספי החיסכון.

 לאחר הגירושין

יש לברר את הזכויות במוסד לביטוח לאומי

קבלת הבטחת הכנסה , קבלת דמי מזונות במקרה שהם אינם מתקבלים מבן הזוג הגרוש. עבור הבטחת הכנסה את זכאית לסך של 2,776 שקל בחודש במקרה אם יש לך ילד אחד, או 3,463 שקל לגרושה עם שני ילדים ויותר. לדמי מזונות את זכאית בכל מקרה של פסק דין, גם אם לא התגרשת בפועל. גרושה של נספה בפעולות איבה זכאית לקיצבה חודשית, בהתאם לנתונים אישיים וקריטריונים שונים, אותם ניתן לברר במוסד לביטוח לאומי.

יש לברר עם המעסיק או רואה החשבון את הזכויות במיסוי

נקודת זיכוי בגין משפחה חד הורית , נקודת זיכוי בגין כל ילד, נקודת זיכוי בגין השתתפות בכלכלת ילדים. מדובר בהטבת מס בשווי כמה אלפי שקלים בשנה, בהתאם לסוג הזכאות.

לקחת יוזמה

קיימים גורמים רבים בשוק המעודדים נשים לפתח קריירה, בנוסף למרכזים לטיפוח יזמות (מט"י). למי שאינה מורגלת בהתנהלות עם כספים ,זו שפה חדשה, או מיומנות שיש ללמוד. כדאי לשם כך לקבל ייעוץ והדרכה צמודים, לפחות בתקופה הראשונה, כדי למנוע טעויות יקרות. קיימים יועצים שניתן לקבל עבורם סיבסוד משמעותי, הן בתחום ניהול פיננסי של תקציב המשפחה והן בתחום ניהול פיננסי של עסק. יועצים כאלה פועלים דרך סניפי מט"י הפזורים בכל הארץ.

לפתוח חשבון בנק נוסף

בתחילת הדרך קיימת עפ"י רוב  בעיית תזרים מזומנים. כספים אשר הורגלת לקבל באופן שוטף במועדים קבועים אינם מגיעים, ולעומת זאת החשבונות לתשלום ממשיכים להגיע, כמו גם יתר הוצאןת המחיה, קניות וכו'. כדאי לדאוג מראש למקורוות כספיים לצורך מימון המחיה השוטפת, ולצורך כך ניתן להיעזר בין היתר באשראי בנקאי. הבנק יוכל לתת אשראי בהיקף מוגבל ולא תמיד די הצורך, ולכן כדאי לדאוג מבעוד מועד ליותר מחשבון בנק אחד, אשר יוכל לשמש כגיבוי למקרה שתיקלעי למצוקה כספית.

ניהול תזרים המזומנים המשפחתי

לערוך רשימה של ההוצאות החודשיות הצפויות ? כדאי לבצע זאת על סמך תדפיסים קודמים ( שניים-שלושה חודשים) מחשבונות הבנק וחברת האשראי. יש לאסוף תדפיסים בחשבונות הבנק וחברות האשראי לשלושת החודשים האחרונים , לרכז את סעיפי התשלומים ולערוך רשימת  כל ההוצאות הצפויות.

לערוך רשימה של ההכנסות הצפויות

ממשכורת, ביטוח לאומי, מזונות, עבודות צדדיות, תמיכות ומתנות.

לוודא שסכום ההכנסות החודשיות עולה על סכום ההוצאות החודשיות

באם לא – לערוך תוכנית קיצוצים בהוצאות ובדיקת מקורות הכנסה נוספים. כן כדאי לשקול אפשרות לפריסת הלוואות על פני תקופה ארוכה יותר.

יש לנהל מעקב אחר תזרים המזומנים באופן שוטף

ניתן לעשות זאת בעזרת תוכנות חינם הנמצאות באינטרנט, למשל באתר תזרימית.