צו מניעה להבטחת המדור השלו והשקט

צו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה

זהו צו מניעה המוגש במסגרת תביעת מזונות, במסגרת זכותם של הנפגעים למדור שקט ושלו. הכלל הוא כי המושג מזונות כולל בתוכו את הזכות ליהנות ממדור שקט ושלו, היינו הזכות לנהל את החיים באופן שלו וללא הפרעה.

במקרה בו למצער חווה אדם אלימות מצד בן משפחתו, בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, רשאי הנפגע לפנות בבקשה לקבלת צו הגנה כנגד הפוגע ,לבית המשפט לענייני משפחה, לבית משפט השלום או לבית הדין הרבני, אשר נמצאים באזור מגוריו של העותר לצו.

צו למניעת הטרדה מאיימת

המדובר בצו מניעה אשר מוגש מעילות שונות מאלו של צו הגנה. את הצו יכול להגיש כל אדם אשר חווה הטרדה מאיימת מבן משפחה, כאשר הטרדה מאיימת תיחשב עפ"י סעיף 2 לחוק: הטרדה בכל דרך שהיא לרבות איומים בפגיעה, בבילוש, במארב בהתחקות אחרת תנועותיו ו/או מעשיו של הנפגע , ביצירת קשר עמו בכתב ו/או בעל פה .