[vc_row][vc_column][vc_column_text]

צו למניעת הטרדה מאיימת
צו למניעת הטרדה מאיימת

המדובר בצו מניעה אשר מוגש מעילות שונות מאלו של צו הגנה. את הצו יכול להגיש כל אדם אשר חווה הטרדה מאיימת מבן משפחה, כאשר הטרדה מאיימת תיחשב עפ"י סעיף 2 לחוק : הטרדה בכל דרך שהיא לרבות איומים בפגיעה, בבילוש, במארב בהתחקות אחרת תנועותיו ו/או מעשיו של הנפגע , ביצירת קשר עימו בכתב ו/או בעל פה .

במסגרת הצו בית המשפט יכול ליתן צו האוסר על הפוגע להטריד את הנפגע , לאיים עליו ו/או לבלוש אחריו ו/או ליצור עם הנפגע כל קשר. כן יוכל הצו לאסור על הפוגע להיכנס לדירת הנפגע ו/או האוסר עליו להימצא במרחק מסויים מדירתו של הנפגע, ממקום עבודתו, מקום לימודיו ,מרכבו ו/או מכל מקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.

במובחן מצו הגנה שתוקפו עד 3 חודשים ובנסיבות מיוחדות ניתן להאריך את הצו בסך הכל עד שנה, הרי שצו מניעה מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת תקף ל – 6 חודשים ובסה"כ ניתן להאריך את הצו לתקופה כוללת של עד שנתיים!

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213[/vc_column_text]

    צרו קשר עם המשרד

    [/vc_column][/vc_row]