[vc_row][vc_column][vc_column_text]

צו מניעה להבטחת המדור השלו והשקט
צו מניעה להבטחת המדור השלו והשקט

זהו צו מניעה המוגש במסגרת תביעת מזונות, במסגרת זכותם של הנפגעים למדור שקט ושלו. הכלל הוא כי המושג מזונות כולל בתוכו את הזכות ליהנות ממדור שקט ושלו, היינו הזכות לנהל את החיים באופן שלו וללא הפרעה.

משכך ,במקרים בהם הבעל / האב נוקט בפעולות אשר מפריעים את המדור השקט והשלו של האישה ו/או הילדים בבית, פתוחה הדרך של הילדים ואימם לעתור לביהמ"ש בבקשה לצו מניעה אשר יאסור על האב/ הבעל לבצע פעולות מסוימות לרבות הרחקתו מהבית על מנת להבטיח כי לא ימשיך לפגוע במדורם השקט והשלו של האישה והקטינים.

[/vc_column_text]

    צרו קשר עם המשרד

    [vc_column_text]בניגוד לצו הגנה (שתוקפו עד 3 חודשים ובמקרים חריגים עד שנה) ולצו מניעה (שתוקפו עד 6 חודשים ובמקרים חריגים עד שנתיים), תוקפו של צו מניעה מכוח המדור השקט והשלו למעשה אינו מוגבל בזמן והוא תקף עד להחלטה אחרת של ביהמ"ש המורה על ביטולו.

    בית המשפט העליון קבע, כי המתח הנובע ממצב הדברים בין ההורים, מבלי לקבוע מי האחראי למריבות, ואפילו יהיו ההורים אחראים לכך במידה שווה, מקרין בהכרח על האווירה בבית ופוגע במדורם השלו והשקט של הקטינים. כך הלכה למעשה, בשימוש בסעד הנובע מכוח המזונות, רשאי בית המשפט במקרים חריגים לקבוע כי האב מורחק מבית הצדדים רק מחמת שאם ימנע מלעשות כן, תיפגע שלוותם. בסופו של יום נקבע, כי הסעד הספציפי המתבקש, דהיינו צו המניעה, מהווה אמצעי להבטחת האינטרסים של כלל בני המשפחה.

    עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]