[ ENGAGEMENT כאשר אחד מבני הזוג מחליט לשים קץ לחיי הנישואין, יתכן והדרך לגירושין תהא ארוכה, ממושכת ורצופת מכשולים ומאבקים משפטיים ,תוך התדיינות בבית המשפט והתנצחות בלתי פוסקת של הצדדים האחד נגד רעהו.

אפשרות אחרת להתגרש הינה באמצעות הסכם גירושין בהסכמה אליו מגיעים הצדדים בדרכי נועם, בין מכוח תביעה שקדמה לכך, ובין ללא הליכים ותביעות קודמות, כאשר מלכתחילה ביקשו הצדדים להסדיר את כל המחלוקות ביניהם במסגרת הסכם. התכלית העומדת בבסיס אישור הסכם נועדה לעודד פתרון סכסוכים במשפחה בדרך של הסכמה.

הדרך לסיים את מערכת הנישואין היא באמצעות הסכם גירושין כולל, אשר בו מסדירים הצדדים את כלל המחלוקות, ומגיעים להסכמות בענייני הרכוש, המזונות, המשמורת והסדרי הראייה. דרך זו מורידה את מפלס המתח בין הצדדים אשר יושבים סביב אותו שולחן ומהווה תחליף לאולמות בית המשפט, כאשר גורלם בהכרעת המחלוקות ביניהם נמצא בידיהם, תחת הכרעתו של בית המשפט.

בסופו של יום, ולאחר הגעה להסכמות, ידרשו הצדדים להתייצב בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני לצורך אישור ההסכם ומתן תוקף מחייב של פסק דין.

בבואו לאשר את הסכם הגירושין נדרש בית המשפט לבחון אותו, לוודא כי שני הצדדים הבינו את תוכנו, משמעותו, השלכותיו וכי ההסכם נעשה מרצונם החופשי של הצדדים ללא לחץ ו/או כפייה. נוכחות הצדדים בביהמ"ש במעמד החתימה על ההסכם הנה חובה!!!

עיקרון מנחה הניצב אל מול עיני בית המשפט בבואו לאשר הסכם בין הצדדים הוא עיקרון טובת הילד. בשלב זה נוטל על עצמו בית המשפט את האחריות על הקטין והדאגה לצרכיו וזכויותיו. משמעות הדבר היא, כי כל הסכמה בין ההורים אשר אינה מתיישבת עם עיקרון טובת הילד לא תאושר על ידי בית המשפט.

לאחר שאושר הסכם הגירושין, יוענק לו תוקף של פסק דין  המחייב את הצדדים. ההסכם יהא בר תוקף, גם כלפי צדדים אשר חזרו לחיות ביחד.

  צרו קשר עם המשרד

  הסכם גירושין בהסכמה

  כל הליך גירושין, בין אם הוא מתברר בפני בית הדין הרבני, בית המשפט לענייני משפחה או תמהיל כלשהו בין בתי ערכאות אלה, מסתיים בחתימה על הסכם גירושין. רק לאחר שהסכם כזה נערך ונחתם ניתן להמשיך ולקבל גט מן הרבנות. הסכם גירושין בהסכמה, כאשר הדבר אפשרי, מבטיח הליך גירושין פשוט יותר, מהיר וקל לכל המעורבים (בני הזוג כמו גם ילדיהם).
  לעתים קרובות כאשר מדובר בהסכם גירושין בהסכמה יכולים שני הצדדים לשכור שירותיו של עורך דין אחד וכך לחסוך בהוצאות. פעמים אחרות כל צד מיוצג על ידי עורך דין מטעמו אך שיתוף פעולה בין הצדדים מאפשר ניסוח הסכם גירושים בהסכמה, כל זאת בתנאי שעורכי הדין משכילים לנצל את ההזדמנות ונזהרים מלעורר מחלוקות ועימותים שיהוו מכשול.

  ניתן לעתור לביטול / שינוי הסכם גירושין בהתקיים אחד משני המצבים:

  סוגיית מזונות ילדים הינה סוגיה שאף אם נקבעו לגביה הסכמות בהסכם גירושין, הרי שתמיד ניתן יהיה לעתור לערכאות ולדון בנושא זה, שכן הלכה פסוקה קובעת כי קטינים אינם כבולים בהסכם אשר נערך בין הוריהם גם אם ההסכם אושר ע"י ביהמ"ש. כל עוד ביהמ"ש לא קיים דיון נפרד בעניינם של הקטינים, בחן את צורכיהם ופסק את מזונותיהם ,  הקטינים רשאים להגיש תביעה עצמאית למזונותיהם ללא צורך הוכחת שינוי נסיבות מהותי במצבם. את התביעה יכולים הקטינים להגיש באמצעות אימם בהיותה אפוטרופוס של הקטינים ו/או באמצעות כל ידיד קרוב (בן משפחה אחר, חבר של המשפחה ועוד)  ואין הם כפופים ו/או כבולים להסכמות אשר נערכו בין הוריהם.

  בעבר נהגו אבות/בעלים להבטיח כי הקטינים לא יגישו כנגדם תביעה עצמאית וזאת באמצעות הוספת סעיף שיפוי בהסכם, במסגרתו כבלו את האם וקבעו כי כל תביעה של הילדים לתשלום מזונות מעבר לסכום המוסכם בהסכם, יהא על האם לשפות את האב בגין אותו סכום, ובכך האם שלא חפצה לשלם מכיסה לאב, נכנעה, והקטינים נמנעו מלהגיש תביעה עצמאית כאמור.
  מאז אמצע שנות ה 90 , קבע בית המשפט העליון כי סעיף השיפוי אינו חוקי ולכן הורה על ביטולו והוצאתו מהסכמי גירושין.

  עורך דין לענייני משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 0777277964

  עריכת הסכם גירושין בהסכמה

  מהו הסכם גירושין בהסכמה?

  בעבר רוב בני האדם האמינו שבמקרה של גירושין מתפתח תמיד סכסוך מורכב ואפילו מכוער. סרטים, סדרות, מערכונים וגם סיפורים מהחיים הפכו את הפרידה למהלך שנתפש כבעייתי וככזה שגובה מחיר יקר משני הצדדים. כיום המציאות שונה: יותר ויותר אנשים מבינים שהחיים ארוכים, ואפילו מאוד, ולכן קשה, ובמידה מסוימת כמעט בלתי אפשרי, לשמר זוגיות אחת לאורך 40, 50 או שישים שנים, מה גם שקצב החיים כיום מהיר הרבה יותר מבעבר. במציאות כזו גירושין יכולים להיות דבר טבעי וכמובן מועיל לשני הצדדים, והפרידה תתנהל ברוח טובה ועל בסיס הסכמות. יחד עם זאת גם במקרים של הסכם גירושין בהסכמה מומלץ להתייעץ עם עורך דין, ובפרט להישען על הניסיון רחב ההיקף של משרד עורכי דין רן רייכמן.

  למה גם הסכם גירושין בהסכמה מומלץ לערוך עם עורך דין?

  * ניסוחים מדויקים – כך שאם בעתיד יתגלו חילוקי דעות, ההסכם יספק מענה חד-משמעי ולא יהיה מקום לפרשנויות שונות.

  * תשומת לב לכל הנושאים הרלוונטיים – באופן טבעי אדם שמתרגש לא מודע לכל התרחישים העתידיים האפשריים. לעומת זאת, עורך דין מומחה לגירושין שצבר ניסיון רב יכול להפנות את תשומת הלב שלו לסוגיות שעשויות להתגלות כמהותיות בהמשך הדרך.

  * פתרון קונפליקטים נקודתיים – גם כשמתגרשים בהסכמה ייתכנו קונפליקטים מסוימים וחילוקי דעות לגבי נושאים נקודתיים. עורך הדין מסייע לפתור כל בעיה, ולשמר את התקשורת המוצלחת כך שהפרידה אכן תתבצע בידידות, לטובת כל הצדדים (ובמיוחד הילדים, אם ישנם כאלה).

  תהליך יעיל ומהיר

  סיבה נוספת לערוך הסכם גירושין בהסכמה בעזרת עורך דין מיומן היא קיצור פרק הזמן עד להשלמת התהליך. עורך דין בקיא ואחראי ינהל את התהליך ביעילות מרבית, ויוביל להסכם גירושין מדויק במהירות – כך שתוכלו לצאת לשלב הבא במסע החיים בלי עיכובים מיותרים, וכמובן בדרך המיטבית עבורכם. משרד עורכי דין רן רייכמן דורג במקום הראשון בארץ בתחום הגירושין ע"י פירמת דן אנד ברדסטריט, ומביא לידי ביטוי את המחויבות למצוינות בטיפול בכל מקרה, כולל במקרי גירושין בהסכמה.