[vc_row][vc_column][vc_column_text]

הסכם חיים משותפים בין בני אותו מין
הסכם חיים משותפים בין בני אותו מין

כיום, חלק לא מבוטל מהזוגות, הטרוסקסואלים ובני אותו מין כאחד, בוחרים לקיים קשר זוגי מבלי שהם ממסדים אותו בדרך של טקס נישואים. קשר זה אמנם אינו מוכר
מבחינה הלכתית-דתית, ואולם אין לומר כי הוא אינו מקים חובות וזכויות משפטיות של בן זוג אחד כלפי משנהו. סוג כזה של חיים משותפים נקרא 'ידועים בציבור'.

השאלה המתבקשת היא: האם בני זוג בני אותו מין אשר ממילא אינם יכולים לבוא בשעריו של בית הדין הרבני, יכולים להיחשב, אף מבלי שהתכוונו לכך, לידועים בציבור של האחד למשנהו?

התשובה היא חיובית, כל זאת לאור העובדה כי נישואים חד מיניים אינם אפשריים עדיין בישראל.

בתי המשפט לענייני משפחה אינם מבחינים בין בני זוג הטרוסקסואלים אשר חיים יחדיו כבני זוג, לבין בני זוג בני אותו מין. בהינתן ובהתקיים התנאים המתאימים, הן הטרוסקסואלים והן בני אותו מין עשויים להיחשב ידועים בציבור של האחד כלפי משנהו.[/vc_column_text]

  צרו קשר עם המשרד

  [vc_column_text]

  מי מוגדרים 'ידועים בציבור'?

  חשוב להבין כי מושג הידועים בציבור הנו גמיש. כך למשל, אין תקופת מינימום נדרשת אשר לפיה ניתן לקבוע כי רק בהתקיימה ייחשב הזוג לידועים בציבור. כבר היו מקרים שבית המשפט הכיר במגורים של מספר חודשים יחדיו באופן שמקנה מעמד של ידועים בציבור לבני הזוג.

  ככלל, כדי להיכנס למעמד של ידוע בציבור, בין אם מדובר בבני זוג בני אותו מין או הטרוסקסואלים, יש להצביע על קיומם של מספר תנאים: קיום חיי משפחה (היסוד של חיי האישות) וקיום משק בית משותף. אפילו אם הצדדים לא מתגוררים דרך קבע יחדיו ומחלקים את זמנם זה בביתו של האחר או נפגשים מספר פעמים בשבוע, במקרים מסוימים יהיה בכך די כדי להקנות להם מעמד של ידועים בציבור – אך כמובן שכל מקרה בנסיבותיו.

  נישואים חד מיניים אינם אפשריים בישראל ולכן לכאורה יש מקום ליחס שונה בין זוגות כאלה לזוגות הטרוסקסואליים. הלכה למעשה אין זה המצב ובתי המשפט, בבואם לקבוע אם מדובר בידועים בציבור או לא, אינם מבדילים בין זוגות חד מיניים לאחרים.

  מעמד של ידועים בציבור טומן בחובו חובות וזכויות משפטיות. לעתים הצדדים חפצים לקבל על עצמם את כל הזכויות והחובות האחד כלפי משנהו מכוח מעמדם כידועים בציבור ובמקרים אחרים הם עשויים לבקש להבטיח כי על אף חייהם המשותפים כידועים בציבור, לא יוטלו עליהם חובות וזכויות כלפי בן הזוג האחר ו/או שבן הזוג האחר לא ייהנה מזכויות המגיעות לו מתוקף מעמדם כידועים בציבור.

  לאור העובדה כי נישואים חד מיניים אינן אפשריים עדיין בישראל זוגות חד מיניים רבים מוצאים עצמם במצבים כגון אלה הנ"ל.

  מעין 'הסכם ממון' לידועים בציבור

  לבני זוג הטרוסקסואלים בדרך כלל אין מניעה לערוך טקס נישואים, אולם נישואים חד מיניים אינם אפשריים. מכיוון שכך חשוב לדעת שניתן לעשות הרבה כדי להסדיר חיים משותפים גם אצל זוגות שאינם יכולים להירשם כנשואים.

  מדובר בחופש לקבוע באמצעות הסכם ממון מערך של זכויות וחובות של האחד כלפי משנהו, גם בני זוג בני אותו מין יכולים בתחילת קשר ו/או במהלכו לערוך על הכתב הסכם דומה במהותו להסכם ממון, הקרוי 'הסכם לחיים משותפים' (מעין הסכם ממון לידועים בציבור) אשר בו יסדירו את מעמדם המשפטי, כולל זכויות וחובות האחד כלפי משנהו, הן בתקופת החיים המשותפים ובמקרה חו"ח של פירוד. יש הרואים בדרך זו של מיסוד הקשר באמצעות הסכם לחיים משותפים אפשרות לקיים הלכה למעשה נישואים חד מיניים.

  היתרון בהסכם זה הנו ודאות משפטית ומניעת עימותים מיותרים בין הצדדים במקרה של פירוד. כל צד יודע מהן זכויותיו, כמו גם חובותיו, ביחס לבן הזוג האחר. הסכם זה כיום יכול להיות מאושר על ידי בית המשפט וליתן לו תוקף של פסק דין. בכך מחזקים אנו את מעמדו והוא הופך מהסכם חוזי רגיל להסכם בעל תוקף פסק דין מחייב הניתן לאכיפה אף בהוצאה לפועל. כל עוד נישואים חד מיניים אינם אפשריים מומלץ לכל זוג בני אותו מין לפנות אל עורך דין לענייני משפחה כדי לערוך הסכם חיים משותפים.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]