[vc_row][vc_column][vc_column_text]

הסכמי הורות
הסכמי הורות

הסכם הורות הנו זן חדש של הסכמים אשר הצורך בו בא אל העולם לאור תופעה חדשה אשר החלה לשלוט במחוזותינו, לפיה זוג אנשים בוגרים, גבר ואישה (בדרך כלל חד מיניים), אשר לא הכירו על רקע רומנטי, חוברים יחד על מנת להביא צאצא משותף לעולם, וזוהי תכלית היכרותם.

לצורך ביצוע האמור, הצדדים מבקשים להעלות על הכתב הסכם אשר יסדיר באופן ברור ומפורש את זכויותיו וחובותיו של כל אחד מהצדדים, הן ביחס לתקופה שקדמה להולדת ילדם המשותף (זכות וחובה להשתתף בבדיקות רפואיות, החובה לבצע בדיקות רפואיות מסוימות, להשתתף בעלויות הבדיקה וכיו"ב) והן באשר לחובות ולזכויות לאחר הולדת הקטין.

[/vc_column_text]

    צרו קשר עם המשרד

    [vc_column_text]הפרק בהסכם ההורות שיתייחס לתקופה זו, יכסה חלק רחב מאוד מהסוגיות הנוגעות לחייו של הקטין. כך למשל, יכלול ההסכם את הסדרי הראייה, זמני השהות של כל הורה עם הקטין, הזכות בקבלת החלטות משותפות ביחס לקטין, נטל האחריות הכספית של ההורים ביחס לקטין לרבות מזונות, הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך וכיו"ב.

    הואיל ומדובר בהסכם אשר נערך בהסכמה, הרי שהצדדים רשאים להעלות בהסכם כל העולה על רוחם ואף מומלץ לקבוע בהסכם מנגנונים לפתרון בעיות ככל שיעלו בעתיד, למשל מגשר מוסכם, מתאם הורי, פסיכולוג מוסכם וכל איש מקצוע נדרש, אשר יש בו כדי לסייע בדרך קבלת ההחלטות ופתרון הבעיות שעלולות להתעורר.

    משרד עו"ד רייכמן

    אנו במשרד עו"ד משפחה רן רייכמן, בעלי הניסיון המתאים והנדרש לטפל בסוגיות אלה באופן ייחודי, זאת תוך גילוי הרגישות וההבנה לצורך המיוחד, המחייב מתן מענה לסוגיות אלה.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]