[vc_row][vc_column][vc_column_text]

צו הורות פסיקתי
צו הורות פסיקתי

כאשר מדובר בבני זו בני אותו מין (שני גברים או שני נשים), הרי שרק אחד מבני הזוג הנו ההורה הביולוגי של הקטין, בעוד ההורה האחר מגדל את הקטין כהורה לכל דבר ועניין – מבלי שיש לו זיקה גנטית לקטין.

צו הורות פסיקתי הנו מצב בו בית המשפט נותן מעמד של הורה לבן הזוג אשר אין לו זיקה גנטית כלפי הקטין. המדובר למעשה בפסק דין אשר עוקף הליך של אימוץ – זהו הליך שנועד להיות קצר ומהיר. כיום ניכרת מגמה של בית המשפט למשפחה להקנות מעמד של הורה לאותו בן זוג באמצעות צו הורות פסיקתי, אף מבלי להידרש להגשת תסקיר של פקיד סעד לסדרי דין.[/vc_column_text]

  צרו קשר עם המשרד

  [vc_column_text]

  חובות וזכויות בצו הורות פסיקתי

  לתשומת לבכם: הענקת מעמד של הורה לבן הזוג השותף בגידול הילד ואשר אין לו זיקה גנטית לקטין, טומנת בחובה הענקת זכויות כלפי הקטין, אבל גם חובות כלפי הקטין. בין השאר מדובר בכל החובות לדאוג לטובת הקטין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, לרבות החובה למזונות הקטין.

   

  למי מיועד הצו?

  צו הורות פסיקתי נועד למעשה עבור האוכלוסייה הגאה וביתר פירוט לבני אותו מין – זוג גברים או זוג נשים. את המעמד של הורה פסיקתי ניתן להקנות במספר שלבים: בשלב ההיכרות בין בני הזוג וזאת במסגרת הסכם בו מעגנים הצדדים הסכמה כי בן הזוג אשר יהיה שותף בגידול הילד, יקבל מעמד של צו הורות פסיקתי. ככל שהצדדים לא השכילו לחתום על הסכם כאמור בשלבים הראשונים להיכרותם, הרי שניתן לעתור בבקשה מוסכמת לצו הורות פסיקתי לבית המשפט למשפחה בשלב ההתעברות של בן הזוג האחר ו\או בשלב הבאתו של הקטין לעולם, ואף לאחר הולדת הילד, כאשר הצדדים חולקים בגידול הקטין.

  יחד עם זאת, כאשר בני הזוג לא הסדירו את מעמדו של בן הזוג האחר ביחס לקטין במהלך החיים המשותפים והם ניצבים בפני פרידה, רשאי ויכול בן הזוג האחר לעתור לבית המשפט בתביעה מתאימה מטעמו לצו הורות פסיקתי אשר יקנה לו מעמד של הורה על כל המשתמע מכך, למן פרידת הצדדים ואילך.

  הניסיון הרב של משרד עו"ד רייכמן

  משרד עו"ד משפחה רן רייכמן בעל ניסיון רב בטיפול הייחודי הנדרש בסוגיה ספציפית זו, תוך גילוי רגישות והבנה לצרכים המיוחדים המחייבים מתן מענה לסוגיה זו.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]