מזונות זמניים/ משקמים לידועה בציבור

מ ENGAGEMENT קובל לחשוב שחובת המזונות בין בני זוג מתייחסת לבני זוג נשואים בלבד , שכן חובת המזונות בכלל הינה חובה הנובעת מהדין האישי הקובע כי אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה . אולם לא כך הדבר – כיום מעמדה של הידועה בציבור אינו נופל לעניין המזונות הזמניים ממעמדה של אישה נשואה ואף ניתן לראות כי במידה מסוימת מעמדה וזכותה של הידועה בציבור לקבלת מזונות זמניים משקמים לתקופה מסוימת  שלאחר הפירוד מקנה לה יתרון משמעותי על פני האישה הנשואה שזכאית למזונות זמניים כל עוד היא  נשואה ועד למועד הגירושין.

לאחרונה הכירה הפסיקה בשורה של פסקי דין בזכות של ידועה בציבור לקבל מזונות זמניים משקמים מבן זוגה מתוך ההכרה בצורך להסדיר את חייה של הידועה בציבור לאחר הפירוד. המזונות הם מזונות שיקומיים ולא לכל החיים. מטרתם להביא את בן הזוג הנעזב בתוך תקופת זמן סבירה למצב שיוכל לתמוך בעצמו.

בעבר ביססה הפסיקה את הזכות למזונות של ידועה בציבור מכוח הסכם מפורש שנערך בין הצדדים שכלל התחייבות לזון את הידועה בציבור, או הסכם עליו ניתן היה ללמוד מנסיבות החיים של הצדדים דהיינו הסכם מכללא; בני זוג שחיו חיי משפחה וניהלו משק בית משותף נתפסו בהתנהגותם ובניהול אורח חייהם המשותף כאילו כרתו הסכם ובו התחייב בן הזוג התומך כלכלית להמשיך לדאוג ולזון את בן הזוג הנתמך תקופה מסוימת גם לאחר הפירוד. כיום המזונות המשקמים נפסקים לידועה בציבור גם מכוח תורת ההסכם מכללא אך בעיקר בהסתמך על עיקרון תום הלב הקבוע בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג 1973, המשלים את החסר בהסכם בין הצדדים מקום שרצונם הסובייקטיבי של הצדדים לא הוברר.  על פי עקרון תום הלב יש לבטא את  המשך קווי המחשבה של הצדדים, כמו גם את ההגינות והיושר בין הצדדים, אשר מחייבים כי במקום שהאחד נזקק לתמיכתו של האחר, אם במזונות ואם באמצעים אחרים, הוא זכאי לקבל תמיכה זו. הפסיקה קבעה כי חיים משותפים, דרישות היושר, שיקולי ההגינות ותחושת הצדק של החברה בישראל, מובילים למסקנה כי תחול חובה לתשלום מזונות של בן הזוג כלפי הידועה בציבור כאשתו.  אולם חשוב לציין כי לכל היותר ניתן יהיה להעניק לידועה בציבור מזונות לתקופה סבירה בסמוך למועד הפירוד כאשר תוכח תלות כלכלית של הידועה בציבור בבן הזוג וצורך במזונות זמניים על מנת לעזור לה להתבסס מעט תקופה קצרה לאחר הפירוד. המזונות יהיו מזונות שיקומיים שיקבעו בסכום חד פעמי או בתשלומים עיתיים.

זכות הידועה בציבור למזונות משקמים הוא בנוסף לזכויותיה הרכושיות לקבל מחצית מכל הרכוש אשר נצבר על ידי בן זוגה הידוע בציבור במהלך חייהם המשותפים, כאשר בעניין זה חלה על הידועים בציבור משטר רכושי של הלכת השיתוף המקנה לידועה בציבור יתרונות על פני אישה נשואה הנתונה תחת מרותו של חוק יחסי ממון.

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213