כאשר ישנם ילדים משותפים לבני זוג הנמצאים בהליכי גירושין, משמורת ילדים היא מושג אינטגרלי בכל הקשור לגירושין. המשמורת היא ההחזקה הפיזית בקטינים והאחריות של ההורה לגדל אותם ולדאוג לצורכיהם הפיזיים והרוחניים. אם ההורים, בני הזוג, מגיעים להסכמה בשאלת המשמורת, הדבר יעוגן בהסכם הגירושין בין השניים.

עם זאת, במקרה שבו אין הסכמה בנוגע למשמורת הילדים, רשאים כל אחד משני בני הזוג להגיש תביעת משמורת לבית המשפט למשפחה. אמנם התביעה תוגש ותידון בבית המשפט למשפחה, אבל אם תביעת הגירושין הוגשה לבית הדין הרבני ולא הוגשה סוגיה כלשהי לבית המשפט למשפחה קודם לכן, יכרוך בית הדין הרבני את סוגיית המשמורת לתביעת הגירושין.

קביעת משמורת ילדים

העיקרון המנחה את בית המשפט או בית הדין הרבני בדיוניהם בסוגיות משמורת, הוא טובת הילד – ולכן ההחלטה היכן ישהה הילד תהיה לפי התרשמות ובחינה של הערכאה שבה הסוגיה נדונה. בית המשפט / ביה"ד ישקול את גיל הילד, מעורבות ההורה בחייו, זמינות ההורה לילד ביומיום, טיב הקשר בין ההורה לילד ועוד. בדרך כלל, רשאי בית המשפט לשמוע את רצונו של הילד ולהתחשב בו, אם הוא הגיע לגיל 10.

משמורת משותפת

על פי סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ילדים עד גיל 6 ישהו במחיצת אימם, אלא אם מדובר במצב מיוחד וחריג. עם זאת, חזקת הגיל הרך היא שיקול אחד מתוך רבים ששוקל בית המשפט. סוגיה זו עומדת במרכזיהם של דיונים רבים בכנסת וניסיונות לשנות ו/או לבטל חזקה זו כבר התקיימו בעבר. עם זאת, בשנים האחרונות התרחשו תמורות בהרכב המשפחה ובחלוקת התפקידים המסורתית בין הבעל לאישה, כך שאבות רבים יותר מעורבים בצורה משמעותית בגידול הילדים בהשוואה לעבר.

ועדת שניט שהמלצותיה פורסמו ב-2008, דנה בנושא זה. המלצתה הייתה לבטל את חזקת הגיל הרך ולהעביר את ברירת המחדל למשמורת משותפת, או 'אחריות הורית משותפת'. ההמלצות עדיין לא הוכנסו לספר החוקים הישראלי, אבל השופטים בבית המשפט למשפחה לא מתעלמים מהן ואף פוסקים בחלק מהמקרים ברוח ההמלצות.

מהאמור כאן, קיימת חשיבות גדולה לניהול הליך המשמורת על ידי עו"ד משפחה העוסק בתביעות משמורת ובעל ניסיון בניהול הליכים אלו.

לא פעם בתי משפט פועלים כדי להתחקות אחר טובתם האמיתית של הילדים והם אף לא חוששים לפסוק משמורת משותפת חרף קיומה של חזקת הגיל הרך וזאת באותם מקרים מתאימים. קיימת חשיבות מרבית בניהול הליך משמורת על ידי עורך דין העוסק בדיני משפחה ובפרט בתביעות משמורת.

משמורת הנה החזקה הפיזית בקטינים כמו גם האחריות של ההורה לגדל את הילד ולדאוג לכל צרכיו הפיזיים והרוחניים. משמורת נקראת גם אחזקת ילדים.