[vc_row][vc_column][vc_column_text]

מהי משמורת?

משמורת הנה החזקה הפיזית בקטינים כמו גם האחריות של ההורה לגדל את הילד ולדאוג לכל צרכיו הפיזיים והרוחניים. משמורת נקראת גם אחזקת ילדים.

9

כאשר אין הסכמה בין בני הזוג באשר לשאלה מי יהיה ההורה המשמורן של הילדים, יכול כל אחד מבני הזוג להגיש תביעת משמורת לבית המשפט לענייני משפחה.

תביעת משמורת תוגש ותתברר בדרך כלל בבית המשפט לענייני משפחה אולם במקרים בהם הוגשה תביעת גירושין לבית הדין הרבני ולא הוגש דבר בעניין משמורת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה קודם להגשת תביעת הגירושין, בית הדין הרבני יכרוך את נושא המשמורת לתביעת הגירושין וידון גם בנושא זה כחלק בלתי נפרד מתביעת הגירושין.

[/vc_column_text]

  צרו קשר עם המשרד

  [vc_column_text]

  כיצד נקבעת המשמורת?

  עיקרון העל המנחה את בית המשפט/ביה"ד הרבני בתביעות משמורת הינו טובת הילד. בית המשפט יותיר את הילד במשמורת ההורה אשר יימצא מתאים יותר, יציב יותר, ראוי יותר ולמעשה בעל מסוגלות הורית גבוהה יותר.

  כחלק מטובת הילד, בית המשפט שוקל את גילו, זמינות ההורה ומידת מעורבותו בחייו, איכות הקשר בין ההורה לילד, למי מההורים היכולת להכיר בחשיבות ובנחיצות הקשר עם ההורה האחר, ואת רצון הילד.

  בית המשפט רשאי לשמוע את רצון הילד ולהתחשב בו, בגילו, בנחרצות עמדתו ובאם עמדתו מושפעת משיקולים לא רצוניים ומהפעלת לחץ מצד אחד ההורים. על פי האמנה לזכויות הילד, בתי המשפט ישמעו את רצון הילד רק באם הינו מעל לגיל 10 כאשר ההנחה היא שמתחת לגיל זה עמדתו של הילד טרם מגובשת והוא איננו יכול להביע עמדה אמיתית ומבוססת.

  סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע את חזקת הגיל הרך ולפיה ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אלא אם קיימות סיבות מיוחדות להורות אחרת. משכך, עקרונית אמור בית המשפט לצוות כי ילדים עד גיל 6 יישארו בחזקת אמם, וזאת מתוך ההנחה שלאם כישורים מתאימים יותר לגדל ילדים צעירים. אולם, כפי שיפורט להלן, חזקת הגיל הרך היא רק אחד השיקולים ששוקל בית המשפט, אולם בדרך כלל בהיעדר נסיבות חריגות מאוד ויוצאות דופן , ילדים עד גיל 6 יוותרו אוטומטית במשמורת האם.

  לאחרונה נשמעו קריאות בכנסת אשר קוראות לבטל את חזקת הגיל הרך, אולם טרם נפלה החלטה סופית בעניין.

  בבוא בית המשפט להחליט מהי טובת הילד הוא נעזר פעמים רבות באנשי מקצוע מומחים. בית המשפט ממנה פקידי סעד, עובדים סוציאליים, אשר מגישים תסקירים אודות הילדים וההורים לרבות המלצותיהם בענייני המשמורת והסדרי הראיה.

  בדיקת מסוגלות הורית

  כאשר קיימת מחלוקת בין ההורים, מיהו ההורה המשמורן הראוי, ומששני ההורים טוענים למסוגלות הורית גבוהה משל ההורה האחר, ניתן לפנות לביהמ"ש בבקשה לביצוע מסוגלות הורית. המדובר בבדיקה של צוות מומחים בראשות מומחה מסויים, הכולל פסיכולוג, פסיכאיטר, עובד סוציאלי ועוד, אשר בודקים את הילדים, ההורים, הקשר ביניהם – ומגיש חוות דעת לביהמ"ש. לכל אחד מהצדדים הסמכות לחקור את המומחה ולהעמיד בפניו שאלת הבהרה ,לאחר חווה"ד נותן ביהמ"ש פסק דין מנומק ומכריע בשאלת המשמורת.

  ככלל אין נושא המשמורת לעולם סופי וכל אחד מההורים יכול בכל עת לתבוע שינוי בהסדרי הראיה או שינוי במשמורת – במקרה של שינוי בנסיבות, במצב של מי מההורים, ברצון הילדים, במצב הילדים ובעיקר טובת הילדים.

  עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 03-7524213[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]