חוק יחסי ממון ה"ישן" 1811-3

החוק הישן מותנה בגירושין בפועל של בני הזוג או בפטירתו של בן הזוג. לשון החוק קבעה כי איזון המשאבים בין בני הזוג יעשה במועד הגירושין: הייתה אפשרות להגיש תביעה לשמירת זכויות שבמסגרתה ניתן היה להגיש בקשה לצו מניעה שיאסור על בן הזוג להבריח את רכושו וכספיו. מדובר בתביעה שנועדה לשמר את המצב הקיים ברכוש ולמנוע הברחה ולא חלוקה בפועל של הרכוש – החלוקה הייתה מותנית בגט בפועל.

חוק יחסי ממון ה"חדש"

גם לאחר התיקון לחוק יחסי ממון , כל אחד מבני הזוג יכול לעתור לפירוק השותפות בדירת המגורים. עם זאת, יכול בית המשפט לאחר התיקון לחוק לעכב את פירוק השותפות בפועל כי לילדים הקטנים ולבן הזוג שמחזיק בהם לא נמצא מקום מגורים אחר המתאים לצורכיהם לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאימים לצורכיהם.

הלכת השיתוף גורסת כי ניתן לחלק את הרכוש בין בני הזוג ללא קשר לגירושין. מאידך, הסדר איזון משאבים מותנה בפקיעת הנישואין. הסדר איזון המשאבים כולל השוואת ערך הנכסים אצל כל אחד מבני הזוג עד למצב בו הם מאוזנים.

כאשר נישואים מסתיימים בגירושין יש צורך להסדיר נושאים רבים במסגרת הסכם גירושין המקובל על שני הצדדים. כך למשל יש לקבוע מי יהיה ההורה בעל המשמורת, מה יהיו הסדרי הראיה להם זכאי ההורה השני, האם תהיה משמורת משותפת, גובה מזונות הילדים וכמובן כיצד יחולק בין הצדדים הרכוש שצברו יחד במהלך שנות נישואיהם. חלוקת רכוש בגירושין היא בדרך כלל אבן הנגף העיקרית בדרך לחתימה על הסכם גירושין. כל זאת משום שככל שהדבר נוגע לילדים ברוב המקרים לשני בני הזוג אינטרס משותף, להבטיח תנאים אופטימליים לילדיהם המשותפים, בעוד שכשמדובר בחלוקת הרכוש אך טבעי הוא שכל צד מעוניין להשיג לעצמו נתח גדול ככל האפשר.

חלוקת רכוש בגירושין עשויה להתבצע בכמה דרכים, הכול בהתאם לנסיבות המקרה.
חוק יחסי ממון מסדיר את האופן בו יש לחלק רכוש משותף במקרה של גירושין של זוגות אשר נישאו לאחר 01/01/1974. אצל זוגות עליהם לא חל חוק יחסי ממון חלוקת רכוש בגירושין תבוצע בהתאם לחזקת השיתוף, הקובעת שבהיעדר הסכם יחסי ממון המעיד אחרת יש להניח שבני הזוג, בעת שנישאו, התכוונו שלשניהם תהיינה זכויות שוות בכל רכוש שיצברו, לרבות מתנות, ירושות, עסק שפתח ומנהל אחד מהם ועוד.

הדרך להבטיח חלוקת רכוש בגירושין בדרך שונה מזו שמכתיב חוק יחסי ממון או חזקת השיתוף היא על ידי עריכת הסכם ממון אצל עורך דין לענייני משפחה לו ניסיון מוכח בעריכת הסכמים כאלה. מומלץ מאוד לערוך הסכם כזה כאשר מי מהצדדים מביא עמו לנישואים רכוש שאינו מעוניין שיחולק במקרה של פרידה וגירושין.
חשוב להבין כי רכוש בר חלוקה אינו מסתכם בנכסים מוחשיים וממון. כך למשל עלולות להתעורר מחלוקות על רקע צבירת מוניטין, אישי (של אחד מבני הזוג) או של בית עסק, שהתאפשרה גם בזכות בן הזוג השני ולפיכך יש להבטיח ששני הצדדים ימשיכו ליהנות ממוניטין זה במקרה של גירושין.

חלוקת רכוש – רק בעזרת עורך דין

משרדנו בעל ניסיון רב בתיקים העוסקים בחלוקת רכוש ויחסי ממון. ייעוץ של עו"ד גירושין הוא קריטי כשמדובר בנושאי יחסי ממון וחלוקת רכוש, כאשר לא פעם גרמו עורכי דין להבדל משמעותי בצורת החלוקה. היעזרות בעורך דין משפחה טוב יכולה למנוע עגמת נפש לשני הצדדים ולמנוע פגיעה מיותרת בילדים הקטנים.

משרד עורכי דין רן רייכמן מטפל דרך קבע בניסוח הסכמי גירושין במסגרתם מוסדרת, בין היתר, גם סוגיית חלוקת הרכוש. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין הקשור בגירושין ובכלל זה אופן חלוקת רכוש מכל סוג שהוא. נשמח לענות על שאלות, להעניק יעוץ מקצועי ובמידת הצורך להציע גם לכם ליווי משפטי איכותי ומסור.

עד ליום 12.11.08 המועד בו תוקן חוק יחסי ממון, איזון הרכוש בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74 (שהם כיום מרבית הזוגות שמגיעים לסכסוכי גירושין) היה מותנה בגירושין בפועל של בני הזוג או בפטירתו של בן הזוג.

עד לתיקון לחוק יחסי ממון, איזון משאבים בין הצדדים היינו האיזון הרכושי בפועל, היה כפוף לפקיעה בפועל של נישואי הצדדים.