תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה

באם הנכם אמורים לרשת רכוש או כספים, אבל לצערכם אתם מגלים כי נושלתם מהצוואה וכי אותו רכוש או אותם כספים שמגיעים לכם הוענקו למישהו אחר, מומלץ עבורכם לשקול את האפשרות להגיש התנגדות לצוואה. בשל הסיבה שנושא זה אינו נמנה בין הנושאים עליהם נהוג לדבר ובני אדם רבים אינם עוסקים בו בשגרה ובחיי היום יום, חשוב שתדעו איך להתנהל במקרה זה. במאמר הנ"ל תוכלו לקבל מידע על הנושא ובין השאר להבין איך רצוי לנהוג וכיצד לא רצוי לנהוג כאשר מגישים התנגדות לצוואה. מוטב תעשו באם תגמרו אומר לקרוא את המאמר הזה למן תחילתו ועד לתומו, כי היום נדון בנושא החשוב של – תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה.

תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה
תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה

 

מה זה אומר בכלל – תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה?

תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה תוגש לידי הרשם לענייני ירושות. לאחר שהרשם לענייני ירושות יקבל בקשה למתן צו קיום צוואה, ולפני שהוא מוציא את הצו, הרשם לענייני ירושה נדרש לפרסם בעיתונות וברשומות הודעה כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה, על מנת לאפשר למי שמעוניין שהצו לא יינתן להגיש התנגדות. את התשובה להתנגדות צריך להגיש לרשם בתוך שבועיים מעת פרסום ההודעה בעיתונות וברשומות. כל אדם יכול להגיש תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה, ובתנאי שעוד לא ניתן הצו, הוגשה בקשה למתן הצו והודעה על כך פורסמה כנדרש וישנו פירוט של העובדות והטענות המשפטיות שמצביעות על כך שאין לתת את הצו ויש לפסול את הצוואה, כמו למשל – נפלו בצוואה פגמים צורניים, כדוגמת – היעדר חתימה של המוריש, או לחלופין פגמים מהותיים, לרבות – השפעה בלתי הוגנת על המצווה. בתום הגשת ההתנגדות לרשם לענייני ירושה ובדיקתה על ידי הרשם לענייני ירושה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה לצו קיום צוואה ואת ההתנגדות, לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיכריע בעניין. הסמכות של בית המשפט לדון בבקשה ובהתנגדות קמה מכוח סעיף 67 א' לחוק הירושה, שמונה רשימה של תרחישים שבהם הבקשה תועבר לבית המשפט, כאשר אחד מהם הוא הגשת תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה. מגיש הבקשה לרשם לענייני ירושה יירשם כתובע ומגיש ההתנגדות יירשם כנתבע.


מה כדאי לדעת על תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה?

על מנת לאפשר למי שמעוניין שהצו לא יינתן – להגיש את התנגדותו. את תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה צריך להגיש לרשם בתוך שבועיים מיום פרסום ההודעה בעיתונות וברשומות. כל אדם יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, ובתנאי שעוד לא ניתן הצו. באם הוגשה בקשה למתן הצו ופורסמה על כך הודעה כנדרש, שבה פירוט של העובדות והטענות המשפטיות שמצביעות על כך שאין לתת את הצו ויש לפסול את הצוואה, נעבור לבדיקתן. סוגי העילות הן כגון –  נפלו בצוואה פגמים צורניים, כמו למשל – היעדר חתימה של המצווה וכיוצא בזאת, כמו גם, פגמים מהותיים, כמו לדוגמה – השפעה בלתי הוגנת על המצווה, וכיוצא בזה. בתום הגשת תשובה להתנגדות לרשם לענייני ירושה ובדיקתה על ידי הרשם לענייני ירושה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה לצו קיום צוואה ואת ההתנגדות, לבית המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בעניין. הסמכות של בית המשפט לדון בבקשה ובהתנגדות קמה מכוח סעיף 67 א. לחוק הירושה, אשר מונה רשימת מקרים בהם הבקשה תועבר לבית המשפט, כאשר אחד מהם הוא הגשת התנגדות. על פי תקנה 21 לתקנות הירושה, שנחקקה בשנת – 1998, העוסקת בסדרי דין, מגיש הבקשה לרשם לענייני ירושה יירשם כתובע ומגיש ההתנגדות יירשם כנתבע. במידה שהוגשה תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה, חשוב להבהיר כי מבקש צו קיום הצוואה לא חייב להשיב להתנגדות. הוא לא חייב להגיש תגובה להתנגדות לקיום הצוואה, אלא אם בית המשפט הורה על כך. לשאלה אם כדאי מלכתחילה להגיש תגובה להתנגדות או לבקש רשות מבית המשפט לעשות כן, ועד כמה לפרט את הטענות בכתב התשובה, לא קיימת תשובה חד משמעית, מכיוון הדבר תלוי בנסיבות המקרה, על כן מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום.


מה כולל הליך תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה?

את כתב ההתנגדות, צריך להגיש רק לאחר שהוגשה לרשם לענייני ירושות בקשה לקיום הצוואה. לאחר הגשת ההתנגדות יעביר אותה הרשם לענייני ירושות לבית המשפט לענייני משפחה שבמחוז מגוריו של המנוח. מזכירות בית המשפט תהפוך הליך ההתנגדות לכתב תביעה וזה יוגש לשופט משפחה, כאשר מבקש קיום הצוואה ירשם כתובע ואילו המתנגד לצוואה ירשם כנתבע. מבקש קיום הצוואה יגיש תגובה להתנגדות במסגרת ההגנה על הצוואה ובית המשפט יקבע מועד לדיון מקדמי אבל לפני כן ישעה כדי שיקבע מועד לישיבת מהות ראשי תיבות של מידע, הכרות, ותיאום. המטרה היא לעזור לכל צד במשפט לפתור את הסכסוך המשפטי באמצעות גישור חובה, ולמנוע התנהלות בבית המשפט. בהליך קדם המשפט יבחן השופט יחד עם עורכי הדין של הצדדים את הנושאים שבמחלוקת בסכסוך על תוקף הצוואה וינסה לקדם את ההליך ולהבין את המחלוקת . קבע בית המשפט מועדים לדיוני הוכחות שבהם יחקרו עדי הצדדים בנושאים הנוגעים לתוקף הצוואה. בסיום הליך ההוכחות וזאת לאחר הגשת כלל ראיות הצדדים ובסיום לאחר שמיעת הראיות ואם יש צורך חקירת העדים ורק אז יסכמו הצדדים את טענותיהם ובית המשפט ייתן פסק דין. שייתרו את בירור הטענות במסגרת תשובת ההתנגדות.


איך לנהוג בעת הגשת תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה?

לצד הכעס והעלבון אשר יכולים להתעורר במצב זה – של נישול מהצוואה, חשוב מאוד לפעול בצורה אסטרטגית ולא לתת לרגשות השליליים להכתיב את צורת ההתנהגות, משום שהתנהגות פזיזה עשויה לחבל בסיכוי להביא לשינוי בצוואה. פעולות מחושבות ותכנון לטווח הרחוק עשויים לסייע מאוד בהגעה למטרה, מכיוון שכך צריך לקחת נשימה עמוקה ולפנות אל עורך דין אשר מתמחה בתחום הירושה. עורך דין המתמחה בתחום מסוגל לעזור לאורכו של כל התהליך, לספק ייעוץ, הכוונה והדרכה ולתכנן את ההתנגדות, בעוד התנהלות באופן עצמאי, קיום משא ומתן עם האנשים שאחראיים לשינוי הצוואה או האדם האחראי לשינוי הצוואה עשויים להוביל לתוצאות שאינן רצויות. בנוסף, יש להימנע מקיום שיחות עם בני המשפחה ולא לנסות להיעזר בהם.


מה הוא מועד תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה?

תשובה להתנגדות צריך להגיש במועדים הקבועים בחוק הירושה. סעיף 72 לחוק הירושה קובע כי נדרש להגיש את התביעה לביטול הצוואה בתוך 72 שעות מהמועד שבו פורסמה הגשת הבקשה בעיתונות היומית. היה ולא תוגש התנגדות בתוך המועדים שקבועים בחוק הירושה, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה שהינו בגדר פסק דין לכל דבר ועניין, ואז לא ניתן יהיה להגיש עוד את ההתנגדות. במקרה שכזה יש להגיש תביעה לביטול צו קיום צוואה.


לסיכום

ייתכן שתרצו גם לחפש עורך דין לתכנון עיזבון שייצג את העיזבון שלכם בבית המשפט לצוואה לאחר מותכם. ייתכן שעורך דין אחר יטפל בהליכי צוואה, אבל עבודה עם מישהו שכבר מכיר את העיזבון שלכם יכולה להפוך את התהליך לחלק יותר. בשל כך חשוב שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו מכיוון שרק אנחנו מתמחים בתחום תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: