באילו מקרים האישה לא תהיה זכאית למזונות מבעלה?

באילו מקרים האישה לא תהיה זכאית למזונות מבעלה? – על פי הדין העברי, קשר נישואין של גבר ואישה יהודיים מטיל על הבעל חובות שונים כלפי אשתו. אחת החובות היא לשאת במזונות האישה. חיוב זה הנו בתוקף עד לגט, אלא אם מתקיימות נסיבות מסוימות שקבועות בהלכה, שבעקבותיהן הבעל יהיה פטור ממזונות האישה.

2704-1 כאשר מדובר במזונות אישה, הכלל הוא שהאישה 'עולה עמו ואינה יורדת' – כלומר, האישה תהא זכאית לאותה רמת חיים לה הורגלה על ידי הבעל עוד לפני שהתגלע ביניהם סכסוך, ועל הבעל לשמור על אותה רמת חיים על ידי סיפוק כל הצרכים שלה – דוגמת מדור, בית לגור בו וכדומה. ישנם מקרים שבהם בתי המשפט הכירו אף בחובת הבעל להמשיך ולהעמיד לאישה כלי רכב, כחלק מאותה רמת חיים גבוהה שאליה הורגלה האישה. על כל פנים, כל מקרה יידון באופן פרטני.

כל עורך דין גירושין נתקל בעבר בשאלה: האם האישה זכאית למזונות מהבעל בכל מקרה? התשובה היא לא. על הבעל לזון את אשתו, אך החובה הזו לא חלה בכל מקרה. ישנם מצבים שבהם הבעל יהא פטור ממזונות האישה. נפרט אותם בקצרה כאן.

אישה שבגדה בבעל

מי שבגדה בבעלה ("זנתה תחתיו") לא תהיה זכאית למזונות. על הבעל מנגד, לספק ראיות לבגידת האישה. בתי הדין מחויבים לקבל ראיות כשרות בלבד, שלא עוברות על חוק הגנת הפרטיות – כך על פי פסיקת בג"ץ. כך למשל: צילום של האישה בעירום בדירה נחשב לחדירה לפרטיות ולכן הראיה תהיה פסולה. מנגד, ראיות שהושגו ברשות הציבור הן כשרות: למשל: צילום האישה מקיימת יחסי אישות בים עם גבר אחר.

בית הדין יסתפק לרוב בראיות נסיבתיות בלבד, ללא צילום המעשה עצמו. למשל: אם גבר יוכיח שאשתו הנשואה נכנסה לדירת גבר אחר בלילה, שהתה איתו לבד ויצאה רק בשעות הבוקר, הדבר ייחשב לראיה נסיבתית. לבגידת האישה עלולה להיות השפעה גם על חלוקת הרכוש כאשר המקרה יידון בבית הדין הרבני, ולכן הדבר מגביר את מירוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני לבית המשפט למשפחה. במקרים אלו מוטב כי הגבר או האישה יתייעצו עם עו"ד משפחה.

ביצוע מעשה כיעור

כיום אין חובה להוכיח לבית הדין שהאישה בגדה בבעלה וקיימה יחסי מין מלאים עם גבר אחר, כדי למנוע ממנה את מזונותיה. אם הבעל יוכיח שהאישה עשתה 'מעשה כיעור', על פי ההלכה, הדבר יקים לו פטור מתשלום המזונות שלה. מעשה כיעור הוא התנהגות לא הולמת של האישה הנשואה – לדוגמא: כשהיא נצפית מתנשקת עם גבר אחר או הולכת עמו יד ביד.

"אישה מורדת"

לפי ההלכה, על האישה לקיים יחסי אישות עם בעלה. אישה המסרבת לכך ולא מקיימת יחסים עם הבעל, נחשבת לאישה מורדת – אך לא תמיד. אם היא תטען שמאסה בבעל ולכן לא מסוגלת לקיים איתו יחסים, יברר בית הדין אם הסיבה הזו מוצדקת. למשל: בחינת התנהגות הבעל והאישה (למשל: האם לבעל יש ריח גוף רע?). אם יתברר שהסיבה מוצדקת, האישה לא תיחשב מורדת. אם המניע להפסקת היחסים הוא האישה, מסיבה שאינה קשורה להתנהגות הגבר (למשל: היא אינה נמשכת אליו יותר), אין הדבר יהווה סיבה מוצדקת ויהיה מקום לשלול ממנה את המזונות.

אישה שעזבה את הבית

מקרה זה שנקרא 'אישה שאינה עמו', מתאר מצב שבו האישה עזבה את הבעל ואת הבית ללא הצדקה. על האישה להראות סיבה הגיונית לעזיבה, כמו איומים של הבעל, צו הגנה וכדומה. ישנם מצבים שבהם נשים פועלות מתוך נקמה על חוסר שוויון בקשר, אבל מצבים אלו, על אף שהם אולי מוצדקים מוסרית, שגויים מבחינה משפטית. לכן, כפי שעורך דין גירושין יוכל להמליץ לכן, אין לנהוג בצורה פזיזה שכן הדבר עלול להביא לשלילת המזונות.

אישה עובדת

על פי ההלכה, אישה עובדת לא זכאית למזונות שכן ההנחה היא שיש באפשרותה לכלכל עצמה. עם זאת, לא תמיד זהו המצב בפועל. גם במקרים שבהם האישה עובדת, יפסוק בית המשפט או בית הדין לטובתה השלמת מזונות – אם האישה תוכיח שרמת החיים שהייתה לה בחייה המשותפים עם הבעל, עולה משמעותית על כושר ההשתכרות שלה.

באופן כללי, האישה לא חייבת לצאת לעבוד ובית המשפט לא יכול לחייב אותה לעשות זאת. עם זאת, כשאישה עובדת תוך כדי ההליכים המשפטיים או לפניהם והפסיקה לעבוד רק לצורך ההליכים, הדבר עלול להתפרש כחוסר תום לב ועלול להוביל לשלילת המזונות לאישה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: