בניגוד להסכם ממון: חצי מהבית יועבר לאישה

בניגוד להסכם ממון: חצי מהבית יועבר לאישה – מקרה מעניין שנדון לאחרונה בבית המשפט למשפחה, מעלה את השאלה באשר לטיבו של הסכם ממון ומתן 'מתנה'. במקרה זה, מדובר בבני זוג שנישאו ב-1998. חודשיים לאחר הנישואין, העבירו הורי הבעל מגרש לו ולאחות. כשנתיים לאחר מכן, נחתם בין בני הזוג הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין. בהסכם נקבע בצורה ברורה שהמגרש שייך לבעל בלבד. כמו כן נקבע שאם השניים ייפרדו, תפוצה האישה בסכום ששוויו 25% משווי הזכויות של הבעל במגרש.

בשנת 2007 קיבל הבעל החלטה והעניק לאישה חצי מזכויותיו במגרש במתנה על ידי חתימה משותפת על תצהירי מתנה. במקביל, השניים ביצעו צעדים לביטול הסכם הממון אליו הגיעו בתחילת נישואיהם. בהמשך, לאחר שלזוג נולדו שלושה ילדים, הם נטלו הלוואות ומשכנתא, בנו בית על המגרש המדובר והתגוררו בו משנת 2010. במשך כל השנים, רישום המגרש נותר על שם הבעל ואחותו.

תמונה: ddpavumba
תמונה: ddpavumba

לאחר המעבר לבית החדש, בעקבות הרעה ביחסים בין הבעל לאישה, האחרונה הגישה תביעה לבית המשפט למשפחה בת"א ובה ביקשה להצהיר על הזכויות שלה במגרש ובבית – זאת על בסיס תצהירי המתנה וחוק יחסי ממון לפיו יש בין בני הזוג כוונת שיתוף בנכסים. בית המשפט נעתר לבקשת האישה אך זאת מכוח חוק יחסי ממון, בשל כוונת השיתוף. הבעל ערער לבית המשפט המחוזי בטענה שמהרגע שהתאפשר לו לבטל העברת המתנה, אי אפשר לשוב להוראות חוק יחסי ממון ולא לייחס כוונת שיתוף כלשהי.

ביהמ"ש המחוזי הסכים עם עמדת ביהמ"ש למשפחה וקבע שבשל התנהגות האישה (פרידה והגשת תביעה) בוטלה ההתחייבות להעביר את המתנה. עם זאת, הדבר לא מפקיע מהאישה זכות לטעון לחלקה בנכס וזאת מכוח חוקים אחרים – ובהם חוק יחסי ממון. השופט הסביר כי האישה נטלה משכנתא וחתמה על הלוואות משותפות עם הבעל וזאת מכיוון שהסתמכה על תצהירי המתנה. השתלשלות המהלכים יצרו מצג לפיו המתנה היא יציבה ונחשבת לעובדה. לכן, ערעור הבעל נדחה והאישה קיבלה חצי מהבית, למרות הסכם הממון.

הטעויות שביצע הבעל בדרך לדחיית הערעור

המקרה הנדון בבית המשפט המחוזי ממחיש כי בני זוג שחתמו על הסכם ממון לא יכולים להתעלם ממנו משל אינו קיים ולהתנהג לאחר ההסכם באופן הסותר את ההוראות שבו. אמנם, מקובל הוא שבני הזוג שחתמו על הסכם ממון לא חיים בחיי היומיום כחלק מ'הוראות הפעלה' התלויות על מקרר הבית, ואולם הם כן צריכים לפעול באופן עקרוני, על פי הנקודות הבסיסיות והעיקריות שנקבעו בהסכם.

במקרה שלפנינו, הבעל עשה בדיוק היפוכו של דבר: נתן לאישה מחצית מזכויותיו בבית המגורים, כאשר נתינה זו לא התבטאה אך ורק באמירה בעל פה, אלא באה לידי ביטוי אף בעריכת 'תצהיר מתנה' בכתב שהנו מסמך משפטי בעל תוקף ובו הוא מצהיר כי הוא נותן את מחצית זכויותיו במתנה לאשתו.

תצהיר מתנה הנו רק חלק ממלאכת העברת מחצית הזכויות בבית לאישה, שכן פעולה זו צריכה להסתיים ברישום בטאבו (ו/או במנהל לפי המניין). על פי סעיף 8 לחוק המקרקעין, כל עסקה במקרקעין צריכה את דרישת הכתב, כאשר גם הענקת זכויות במקרקעין במתנה נחשבת לעסקה לצורך העניין. אלא שהקניית מתנה בהתאם לחוק המתנה, מסתיימת ברישום – כלומר כל עוד נותן המתנה ובמקרה שלנו הבעל, לא דאג לרשום את הענקת הזכויות במתנה, היינו העברת מחצית הזכויות בבית המגורים על שם אשתו, בטאבו, מהווה הדבר לכל היותר התחייבות למתן מתנה.

נותן המתנה יכול לחזור בו

משדובר בהתחייבות, הרי שנותן המתנה יכול לחזור בו – וזאת בעילה הקבועה בחוק, והיא 'התנהגות מחפירה' של מקבל המתנה. במקרה שלפנינו, בית המשפט קיבל את העובדה שהבעל היה רשאי לחזור בו ממתן המתנה בשל התנהגות האישה, אך בכל זאת בחר להעניק לאישה את הזכויות בבית מכוח 'כובע' (חוק) אחר, והוא מאחר שבית המשפט השתכנע כי הוכח על ידי האישה שהבעל התכוון לשתף אותה במחצית הזכויות בבית. על נקודה זו מונח כובד המשקל.

בכל מקרה שבו ישתכנע בית המשפט כי גם אם מדובר בנכס חיצוני שהתקבל במתנה ו/או ירושה ו/או נכס שעל פי הסכם ממון לא מגיעה לבן הזוג האחר בו שום זכות, ובכל זאת השתכנע ביהמ"ש כי הבעלים החוקי של הנכס יצר בפני בן הזוג האחר כוונת שיתוף ספציפית בנכס, לא יוכל בעל הנכס להסתתר מאחורי הכוונה הזו. זאת מכיוון שהצד האחר הסתמך עליה ושינה את מצבו לרעה בעקבות הכוונה (כאן מדובר בהלוואות שנלקחו, אך במקרה אחר למשל: הקצאת כסף לשיפוץ על ידי הצד האחר, כשבפועל הדירה עלולה לא להיות שלו).

המסקנה

גם אם ערכתם הסכם ממון קודם לכן, ואולם לא נהגתם על פיו – ביססתם כוונת שיתוף בנכס הספציפי כלפי בן הזוג האחר ויצרתם מצגים אקטיביים ומשותפים כי מדובר בנכס משותף – לא תוכלו להסתתר מאחורי הסכם ממון בטענה כי לבן הזוג האחר לא מגיעות זכויות בנכס.

על ההשלכות של כוונת השיתוף – צפו בקטע מתוך שאלה משפטית:

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: