האם ניתן לבטל מתנה שניתנה על ידי ההורים לאחר מותם?

מיקומך כאן
נגישות