הגשת התנגדות לצו קיום צוואה (ערעור על תוקף צוואה)

כל אדם רשאי לכתוב ולהותיר אחריו צוואה המפרטת כיצד יחולק רכושו בין יורשיו. על מנת שיורשיו של המצווה יוכלו לממש את הצוואה ולהקנות לה תוקף משפטי מחייב, עליהם להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה בפני רשם הירושות.

חופש הציווי והשאיפה לקיים את רצון המצווה מהווים עקרונות על בדיני הירושה בארץ. יחד עם זאת, כל מי שרואה את עצמו כיורש פוטנציאלי חוקי של המצווה, ועם זאת חש כי הוא קופח שלא כדין במסגרת הצוואה, רשאי לערער על תוקפה. זאת ניתן לעשות באמצעות הגשת התנגדות לקבלת הצו לקיומה, ובהתאם להוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, התשנ"ח-1998.

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה הנה סוגיה מורכבת, ועל כן חשוב להיעזר בעו"ד מקצועי ומנוסה אשר בקיא בתחום צוואות וירושות לצורך הגשתה וניהול התיק.

עילות להגשת התנגדות לצו קיום צוואה

על פי דיני הירושה, על מנת שצוואה תוכל לקבל צו לקיומה, על המצווה להיות במצב שהוא יכול להבין טיבה של צוואה, היינו, כי יש לו כשירות לערוך צוואה. משהמדובר באדם בעל כשרות משפטית ושלא הוכרז כפסול דין, על הצוואה לשקף את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה, וכן להיערך בהתאם להוראות הדין.

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה
הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

לפיכך, ניתן להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה כשקיים חשש כי הצוואה שנערכה שלא בהתאם לכללים הללו, ולרבות עקב המקרים המפורטים להלן:

  • הצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה הואיל והיא נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, כגון לחץ, איום או אונס.
  • הצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה הואיל והיא נערכה בגין מעשי מרמה או תחבולה.
  • הצוואה איננה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה הואיל ובעת עריכתה הוא סבל ממחלה פיזית או מנטלית, כגון דמנציה, אשר השפיעה על שיקול דעתו ויכולת חשיבתו באופן צלול והגיוני.
  • אחד הנהנים מהצוואה השתתף בעשייתה.
  • המנוח הותיר צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
  • נפלו בצוואה פגמים טכניים, כגון היעדר חתימת המצווה או חתימות העדים (במקרה של צוואה בפני עדים).

אופן הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

את ההתנגדות לצו קיום הצוואה רשאי להגיש כל מי שמתנגד לצו זה. ההתנגדות תוגש בפני רשם הירושות בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של עצם הגשת הבקשה לצו בעיתונות.

לפיכך, אם מי שמעוניין להגיש את ההתנגדות איננו מצוין בצוואה, יהיה עליו לנהל מעקב שוטף ויומיומי אחר הפרסומים בעיתונות של רשם הירושות בדבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה. זאת, על מנת לברר מהו המועד החוקי להגשת ההתנגדות בכדי להימנע מהחמצתו, חלילה.

ההתנגדות תוגש כשהיא ערוכה בכתב, ונתמכת בתצהיר המעיד על אמיתות העובדות המצוינות בה ואשר מאומת וחתום על ידי עורך דין העוסק בתחום צוואות וירושות. על ההתנגדות לפרט את נושא ההתנגדות, נימוקי ההתנגדות, וכן את כל המסמכים הרלוונטיים שעליהם מתבססת ההתנגדות.

בנוסף יש לצרף להתנגדות טופס פתיחת הליך, קבלה על תשלום האגרה וייפוי כוח אם המתנגד מיוצג על ידי עו"ד.

את ההתנגדות יש להגיש במספר עותקים המשקפים את מספר המשיבים להתנגדות, וכן בצירוף עותק נוסף לבית המשפט לענייני משפחה.

קיום הדיון בהתנגדות לצו קיום צוואה

עם הגשת ההתנגדות, מועברת הבקשה לצו קיום צוואה יחד עם ההתנגדות לה לדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה. במסגרת דיון זה מוטל נטל ההוכחה על המתנגד, באופן שיהא עליו להוכיח את טענותיו בדבר פסלות הצוואה בהתאם לדין. במקרה שבו בית המשפט יקבל את טענותיו של המתנגד ויפסול את הצוואה הנדונה, וכן בהיעדר צוואה תקינה אחרת אשר תחליף אותה, יחולק עזבונו של המנוח בהתאם לכללי חלוקת הירושה על פי דין.

חשוב לדעת: לעתים, זוגות מצויים בהליכים משפטיים ו/או פרודים במשך שנים ארוכות, כאשר הדבר האחרון בו הם חפצים הוא כי בן הזוג הרשום כנשוי להם (הבעל או האישה) יהנה מחלק כלשהו בעזבונם. ואולם, זאת יוכלו להבטיח אך ורק אם יערכו צוואה. במקרה בו לא עשו צוואה, בן הזוג הרשום במשרד הפנים כמי שנשוי למנוח/ה, יהא זכאי על פי חוק הירושה לחלקו היחסי בעיזבון, כאשר לעובדה כי בני הזוג היו בסכסוך ו/או פרודים במשך שנים רבות, לא יהיה כל משקל בשאלת זכאותו או היעדר זכאותו של בן הזוג הנותר בחיים לחלקו בעיזבון של בן הזוג שנפטר.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: