הליך התנגדות לצו קיום צוואה

הליך התנגדות לצו קיום צוואה הוא מורכב ביותר ואיננו דומה לשאר ההליכים שנדונים במשפט האזרחי. הדבר נובע מהסיבה שהעד המרכזי, הלא הוא היורש, נפטר. בשל כך, אי אפשר לשאול לדעתו בנוגע לצוואה אשר כתב ואף ככל ההליך סובב סביב השאלה – מה הייתה הכוונה של הנפטר או הרצון האמתי שלו כאשר הוא כתב את הצוואה, מה שמצריך מעורך הדין להציג הרבה אינדיקציות לפני בית המשפט בנוגע לרצון האמתי של הנפטר. אנחנו לגמרי מצפים ממכם שתקראו את המאמר שלפניכם למן התחלתו ועד לסיומו, וכך תרחיבו את ההשכלה שלכם בנושא של – הליך התנגדות לצו קיום צוואה.

הליך התנגדות לצו קיום צוואה
הליך התנגדות לצו קיום צוואה

מה המטרות של הליך התנגדות לצו קיום צוואה?

באופן כללי, הליך התנגדות לצו קיום צוואה מהווה סוג של תביעה אשר אותה מגישים בשביל למנוע מתן תוקף לצוואה, בעוד שצוואה מביעה את הרצון האחרון של המנוח בנוגע לשאלה איך יתחלק הרכוש שלו ומי יזכה בירושה שלו. הצורך לבחור באופציה של הליך התנגדות לצו קיום צוואה יעלה בתרחישים שבהם יש חשש שהצוואה ממש לא משקפת את הרצון האמתי של המוריש, כמו למשל – בעוד שהמוריש ציווה את הרכוש שלו ליורש כלשהו תוך כדי הדרת יתר היורשים על פי דין, או לחלופין כשידוע שהמצב הבריאותי של המוריש בעת כתיבת הצבא לא אפשר לו להבין את משמעות פעולתו. כמו גם, כשעולה החשש שמישהו מהיורשים השפיע שלא כדין על המוריש לטובתו, תוך כדי ניצל המצוקה הגופנית או השכלית של המנוח, וכיוצא בזאת. וכעת, נענה על השאלה החשובה – מה הן המטרות של הליך התנגדות לצו קיום צוואה? הליך התנגדות לצו קיום צוואה כולל מסמך משפטי בכתב, שאותו מגישים לידי הרשם לענייני ירושות, בעוד שהמטרות שלו נועדו למנוע מתן צו לקיום צוואה אותה רוצים לממש. את כתב ההתנגדות לצו קיום צוואה מגישים בתום הגשה של הבקשה לקיום צוואה ולפני מתן צו לקיום צוואה באמצעות הרשם לענייני ירושה.

תוך כמה זמן חל הליך התנגדות לצו קיום צוואה?

בעל עניין, יורשים או מנהלי העיזבון שרוצים לחלק את העיזבון של המוריש שכתב צוואה, נדרשים להגיש בקשה של הליך התנגדות לצו קיום צוואה שתאשר את הצוואה ושתיתן לה תוקף כמו למשל – פסק דין. בקשה זאת תוגש לרשם לענייני ירושות. בתום קבלת צו קיום הצוואה היא תהיה ברת תוקף ותאפשר להעביר נכסים בהתאם להוראות שבה. ועתה נשיב על  השאלה – תוך כמה זמן חל הליך התנגדות לצו קיום צוואה? ובכן, בתום הגשת הליך התנגדות לצו קיום צוואה הרשם לענייני ירושות יפרסם ברבים את הבקשה, ברשומות ובעיתונות היומית. המועד להגשת הליך התנגדות לצו קיום צוואה הינו תוך כדי שבועיים לאחר פרסום הבקשה.

מי יכול להגיש התנגדות להליך התנגדות לצו קיום צוואה?

קודם כל, ממש אפשר להגיש התנגדות לקיום צוואה, מה שנקרא – הליך התנגדות לצו קיום צוואה. לאחר שהגישו בקשה לצו קיום צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, רשאי כל אדם להתנגד לקיום הצוואה ולבחור בדרך של הליך התנגדות לצו קיום צוואה. הליך התנגדות לצו קיום צוואה מהווה כתב טענות שיש בו טענות שבגינן מבקשים לפסול את הצוואה או לדחות את הבקשה למתן צו קיום הצוואה. הליך התנגדות לצו קיום צוואה יתנהל מול הרשם לענייני ירושה ויסתכם בשבועיים מעת הפרסום בעניין הגשת הבקשה ברשומות או בעיתונות. עם הגשת ההתנגדות לצוואה, את תיק הבקשה יעבירו בצירוף ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה לשם קיום דיון בפניו ולשם קבלת הכרעה על ידי הרשם לענייני ירושה. ומי יכול לבחור בהליך של הליך התנגדות לצו קיום צוואה? ובכן, על פי סעיף 67 לחוק הירושה נקבע כך, בזאת הלשון – "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות. תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו". ובשפה ברורה יותר – כל מי שבעל עניין מסוים בהיבט של בקשה לצו קיום צוואה, בעודו מאמין שאין לקיים את הצוואה כפי שהיא, רשאי לבחור בדרך של הליך התנגדות לצו קיום צוואה. הלכה למעשה, התנגדות זאת תוגש על פי רוב באמצעות היורשים, קרי  – קרובי המשפחה של הנפטר, שחשים את עצמם מקופחים במסגרת הוראת הצוואה המדוברת. בדרך כלל עסקינן אודות מי שקיבל הבטחה לקבל נכס מסוים מהמוריש, ושלא מצאה את ביטויה במסגרת הצוואה, או שיש אמירה עם המוריש שלא היה מצווה כפי שמופיע בצוואה, ומכיוון שכך הוא מאמין שהצוואה איננה משקפת את הרצון האמתי של הנפטר וצריך להורות על ביטול הצוואה. כמו כן, הנטייה של החוק ושל הפסיקה היא קודם כל לכבד את רצונו של המוריש, כפי שהוא מתבטא בנוסח של הצוואה. אי לכך ובהתאם לזאת, כדי שההתנגדות לקבלת צו לקיום צוואה תתקבל, צריך לבסס אותה על העילות המקובלות בהקשר לעניין הזה.

אילו מסמכים צריך לשם מימוש הליך התנגדות לצו קיום צוואה?

באופן כללי כדאי שתדעו כי הליך התנגדות לצו קיום צוואה כולל כתב התנגדות שהוא בעצם מהווה סוג של מסמך משפט, אשר הוא מנוסח באמצעות עורך דין מומחה לצוואות, ובו יש את הפרטים שיובאו להלן –

 1. פירוט מלא של כל העילות להתנגדות לצוואה, שאליו יש לצרף מסמכים אשר תומכים בכל הטענות של ההתנגדות.
 2. צריך גם לצרף אישור שבוצע תשלום של האגרה.
 3. יש להוסיף פרטים אישיים של כל המתנגדים לצוואה.
 4. כמו כן, נדרש לצרף תצהיר שאותו ערך עורך דין לענייני צוואות, אשר תומך בעובדות שמפורטות בהתנגדות לקיום הצוואה.
 5. יש לצרף פרטים אישיים של המוריש.
 6. ולסיום, יש לציין שמות פרטים אישיים של כל הזוכים על פי הצוואה.

מה הן הסיבות לקיומו של הליך התנגדות לצו קיום צוואה?

את הליך התנגדות לצו קיום צוואה אפשרי לחלק לשני סוגי עילות או סיבות התנגדות לצוואה, כלעיל – פגם מהותי – פגם ברצון של המוריש; פגם צורני – הצוואה אינה נכתבה לפי הצורה שבה קבוע בחוק. לשם המחשה, הנה דוגמאות לעילות התנגדות לקיום צוואה –

 1. צוואה מודפסת שנערכה ללא עדים ולא נעשתה בפני רשות.
 2. המוריש היה קטין.
 3. הנפטר לא הבין בטיבה של צוואה ולא ידע על מה חתם.
 4. השפעה בלתי הוגנת.
 5. המצווה ביטל את הצוואה.
 6. מעורבות בעריכת צוואה.

לסיכום

כאשר אדם נפטר בצוואתו (ללא כתיבת או חתימה על צוואה כלשהי), עזבונו של הפרט מחולק על פי דיני העיזבון של המדינה בה הוקם העיזבון. מכיוון שאין צוואה, רצונותיו או התניותיו של המנוח אינם יכולים לבוא לידי ביטוי במקרים כמו אלה. במצבים מסוג זה ניתן לשכור את עורכי הדין שלנו, שיעזרו למנהל העיזבון. עורכי הדין שלנו יכולים לסייע בחלוקת נכסיו של הנפטר על פי חוק המדינה. במקרה זה, בו אין צוואה, עורכי הדין שלנו יבצעו את כל תפקידיו המפורטים על פי חוקי המדינה. לא ניתן לקחת בחשבון את רצונותיו של הנפטר, התניותיו או צרכי הניצולים שלו כי אין צוואה. ובשל כך כדאי שתצרו קשר עם צוות עורכי הדין שלנו בשל העובדה שאנחנו מתמחים בתחום הליך התנגדות לצו קיום צוואה.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: