התנגדות לצו קיום צוואה

כדי שאדם יביע התנגדות לצו קיום צוואה, עליו להיות בעל עילות משפטיות. משמעות הדבר היא עילה מבוססת בחוק לפיה הצוואה פסולה ואין לאשר אותה כצוואה. קבלת צוואה פירושה שמנהל העיזבון הנקוב בצוואה ממונה על ידי בית המשפט. לאחר מכן, מנהל העיזבון מחלק את נכסי המוריש על פי הצוואה. העילות השכיחות ביותר לערעור צוואה הן ביצוע לא תקין, חוסר יכולת עדות והשפעה בלתי הוגנת. קיום עילה לערעור על צוואה דורש יותר מאשר פשוט לא לאהוב את תנאי הצוואה או להיות לא מרוצה מתנאיה. תמשיכו לקרוא, מכיוון שהיום נדון בהרחבה על – התנגדות לצו קיום צוואה.

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

מה הן הסיבות להתנגדות לצו קיום צוואה?

סיבות נפוצות להאמין שצוואה אינה חוקית או בטלה כוללות את הדברים הבאים – האחד, בני אדם עשויים להאמין שהרצון היה תוצר של השפעה בלתי הוגנת, שמישהו באמצעות כפייה, או כוח גרם למישהו לכתוב צוואה בצורה לא נכונה. שנית, צוואה עלולה להיות פסולה אם אתם סבורים שמי שכתב את הצוואה לא הבין על מה הוא חתם באותה עת, כי אין לו את היכולת הנפשית הנדרשת לחתום על צוואה. הסיבה השלישית לכך שצוואה עשויה להיות פסולה היא אם הצוואה לא בוצעה על פי החוק המקומי. במדינות רבות, הדרישות או הפורמליות לחתימה על צוואה חשובים מאוד. צריך לחתום על הצוואה. זה צריך להיות בכתב. צריך להעיד על כך והעדים והאדם העורך את הצוואה או החותם על הצוואה צריכים לחתום עליה ולהיות נוכחים בסדר מסוים. אם הנסיבות הללו אינן מתקיימות, אם לא ימלאו הפורמליות לקיום הצוואה, אזי צוואה זו עלולה להיות פסולה. זה התפקיד שלכם לבוא לבית משפט לצוואה ולהתריע לכולם, כולל השופט, שאתם סבורים שהצוואה הזו הייתה פסולה ובוצעה באופן לא תקין ועל כן יש לנקוט בדרך של התנגדות לצו קיום צוואה. הערה אחרונה על התנגדות לצו קיום צוואה, ייתכן שיהיו לכם רק ימים או חודשים להתנגד לצוואה. אם אינכם מתנגדים לצוואה במסגרת הזמן הראויה, ייתכן שיהיה אסור לכם לנצח להתנגד לה שוב, והדבר עשוי להשפיע על איזו ירושה תקבלו או האם תקבלו כזו בכלל. אז אל תתמהמהו. אם אתם מתחילים לקבל מסמכים, מסמכי בית משפט בדואר, אל תניחו אותם בצד. תקראו אותם או תבקשו ממישהו שמבין אותם לקרוא אותם. ייתכן שיהיו לכם ימים ספורים בלבד לפעולה.

מתי אפשר לבחור באופציה של התנגדות לצו קיום צוואה?

צוואה חייבת להתבצע כהלכה כדי שתהיה תקפה. הדרישות לקיום צוואה כהלכה הן:

(1) על הצוואה להיות חתומה בסיומה,

(2) על הצוואה להיות חתומה בנוכחות שני עדים,

(3) על המנוח להצהיר כי המסמך שיהיה צוואתו, וכן

(4) העדים חייבים להיות חתומים על הצוואה כעדים לבקשת המנוח. כאשר עורך דין מפקח על הקיום, הצוואה זכאית להנחה שהיא בוצעה כהלכה – המכונה חזקת הקיום כדין.

צוואות המוכנות משירותי עשה זאת בעצמך מקוונים ומבוצעות ללא עורך דין אינן נהנות מהנחה זו. המנוח חייב להיות בעל כושר צוואה גם כאשר חתם על הצוואה. בית המשפט בוחן את שלושת הגורמים הבאים כדי לקבוע אם המנוח היה בעל היכולת הנדרשת לחתום על צוואה:

(1) המנוח הבין את מהות והשלכות של קיום צוואה,

(2) המנוח ידע את טיבו והיקפה של צוואה. או רכושה, וכן

(3) המוריש הכיר את החפצים הטבעיים של השפע שלו ואת יחסיו עימם.

האם התנגדות לצו קיום צוואה תקפה כאשר הצוואה הינה תוצר של השפעה שאיננה הוגנת?

אם צוואה היא תוצר של השפעה בלתי הוגנת, היא לא תתקבל לצוואה. ניתן לפסול צוואה בעילה של השפעה בלתי ראויה אם היה: (1) מניע, (2) הזדמנות, ו-(3) הפעלת השפעה בלתי הוגנת. ההשפעה המופעלת חייבת לעלות לרמה של כפייה שמרסנת את הרצון החופשי ואת הפעולה העצמאית בצורה כוחנית. החקירה האם צוואה היא תוצר של השפעה בלתי ראויה היא עובדתית ספציפית וכוללת בחינת המוריש ונסיבותיו, הצוואה ורכישתה והאדם הנטען כי הפעיל את ההשפעה הבלתי ראויה. אם ייקבע כי קיימת אחת מהעילות הללו, אזי בית המשפט יסרב לקבל את הצוואה וניתן יהיה להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. התוצאה של שלילת הצוואה תהיה כי קרובי משפחתו של המוריש יירשו את העיזבון על פי דיני הצוואה או שהנהנים מהצוואה הקודמת של המוריש יורשו. קשה – אבל לא בלתי אפשרי – לערער על צוואה. הדרישות של ביצוע נאות ויכולת עדות מושגות בקלות על ידי הנחות המתקבלות באמצעות חתימות צוואות בפיקוח עורך דין. השפעה בלתי הוגנת אינה מוכחת בקלות ובדרך כלל נדרשת חקירה יסודית כדי לחשוף עובדות משמעותיות. עניינים אלו בדרך כלל מסובכים הן עובדתית והן פרוצדורלית, והסיוע של עורך דין מנוסה לענייני עיזבון חיוני.

מה הוא ההליך של התנגדות לצו קיום צוואה שמביא לביטול הצוואה?

הליך הערעור על צוואה מכונה בדרך כלל התנגדות לצו קיום צוואה. עם זאת, התהליך הוא למעשה הגשת התנגדות לצוואה. הליך צוואה נפתח כאשר מנהל העיזבון מגיש את הצוואה בצירוף בקשת צוואה. בעתירה, מנהל העיזבון נדרש לכלול את שמו וכתובתו של כל מוטב הנקוב בצוואה, מוטבים וכן את שמות בני המשפחה – בין אם הם מוטבים ובין אם לאו. אנשים אלו יקבלו הודעה על הליך הצוואה. ההודעה תכלול את התאריך, השעה והמקום שבהם תוגש הצוואה. כל צד מעוניין המעוניין לערער על הצוואה חייב להופיע בבית המשפט המתאים בתאריך המצוין, או שעורך דין התנגדות לצו קיום צוואה יופיע עבורו. באותה עת כל המתנגד יגיש את התנגדותו (או שלה) בכתב. אם איש לא יופיע במועד החזרה ויגיש התנגדות לקיום צוואה, הצוואה תעבור לקיום צוואה ללא התנגדות לצו קיום צוואה. אם מישהו אכן מגיש התנגדות לצו קיום צוואה, השלב הבא בהליך לביטול צוואה הוא שבית המשפט יבחן את הטענות ויקבע אם המתנגד כלל מידע מספיק כדי להצדיק דיון בהתנגדות

האם קיימת התנגדות לצו קיום צוואה בשל חוסר יכולת נפשית?

בעוד שלמי שהודר מצוואה או שמקבל פחות ממה שהוא (או היא) ציפה לקבל בצוואה עשויות להיות מספר סיבות להתנגד לצוואה, בית המשפט יאפשר להתקדם להתמודדות הצוואה רק אם המתנגד יציג עילות משפטיות להתנגד לצוואה, כמו למשל – חוסר יכולת נפשית. כדי שצוואה תהיה תקפה, חייב המוריש להיות בעל יכולת קוגניטיבית להבין את החשיבות של עריכת צוואה. המשמעות היא שבזמן שהמוריש ביצע את צוואתו בוודאי הבין את שווי עזבונו. אין זה אומר שעליו לדעת את השווי המדויק או שהוא חייב להיות מסוגל לדקלם את הנכס שבבעלותו. זה אומר שהוא חייב לקבל מושג גס לגבי השווי הנקי שלו. חוסר יכולת נפשית איננה יוצאת דופן במקרים בהם המוריש סבל ממצב שהשפיע על יכולותיו הקוגניטיביות כמו לדוגמה – מחלת אלצהיימר, דמנציה כלי דם, מחלת פרקינסון, דמנציה פרונטו-טמפורלית ופגיעות מוח טראומטיות. אתגרי היעדר יכולת נפשית התבססו גם על טענות כי המוריש היה שיכור או תחת השפעת סמים בעת עריכת הצוואה. הפרעה קוגניטיבית או סבל ממצב שיכול להשפיע על היכולות הקוגניטיביות אינו זהה לחוסר היכולת השכלית לערוך צוואה. לבעלי תנאים כאלה יכולים להיות תקופות של בהירות שבמהלכן הם מסוגלים לערוך צוואה. המבחן הוא היכולת הקוגניטיבית של המוריש בזמן קיום הצוואה. עדות לחוסר יכולת נפשית ניתן ללקט מהתיעוד הרפואי של המוריש ומעדות רופא המוריש. תצפיות מהסובבים אותו כולל בני משפחה, חברים ואפילו העד החתימה על הצוואה יכולה להיות עדות בעלת ערך. העדות הטובה ביותר תהיה מאלה שצפו במוריש רגעים לפני שהוא חתם על הצוואה, שכן מצבו הנפשי של אדם יכול להשתנות מיום ליום או משעה לשעה.

לסיכום

תצרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו אם אתם מאמינים שיש עילה להתנגדות לצו קיום צוואה של אדם אהוב, חשוב שתבינו את ההליך לביטול צוואה. אי מילוי נוהל תקין עלול לגרום לדחיית התנגדותכם. לעורכי הדין המנוסים, במשרדי עורכי הדין שלנו יש ניסיון של שנים בעבודה צמודה עם מוטבים, יורשים ומנהלי עזבון בנושאי צוואה וניהול עיזבון מורכבים. אנחנו כאן כדי לעזור. צרו עמנו קשר לקביעת פגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות בנוגע למקרה שלכם.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

לשיחת ייעוץ ראשוני חייגו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: