הליך קבלת צו קיום צוואה

הליך קבלת צו קיום צוואה – כדי לחלק את עזבונו של מנוח על פי צוואה שהוא הותיר אחריו, יש תחילה להוציא צו קיום צוואה, אשר מאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף משפטי מחייב.

לשם כך יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה בפני רשם הירושות, וזאת בהתאם להוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, התשנ"ח-1998.

את הבקשה יכולים להגיש כל היורשים הנזכרים בצוואה, וכן כל מי שמעוניין בקבלת צו קיום הצוואה.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה הנה סוגיה מקצועית, ועל כן חשוב להיעזר בעו"ד מנוסה אשר בקי בתחום צוואות וירושות לצורך הגשתה וניהול התיק עד לקבלת הצו.

אופן הגשת הבקשה לצו קיום צוואה

צוואות וירושות: צו קיום צוואה
צוואות וירושות: צו קיום צוואה

את מסמכי הבקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה, וזאת בארבעה סטים מלאים: מסמך מקור ושלושה העתקים.

מסמכים אלו כוללים את המסמכים המפורטים להלן:

 • טופס בקשה לצו קיום צוואה, אשר פרטיו מולאו כדין, חתום על ידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עו"ד.
 • נוסח הצוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית, יש להגיש במקביל בקשה נוספת לאישור העתק הצוואה, המפרטת נימוקים המסבירים מדוע לא הוגש הנוסח המקורי, וכן אישור בדבר תשלום האגרה בגין הליך זה.
 • תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור. בהיעדר תעודת פטירה, יש להגיש בקשה נוספת להוכחת מוות, בצירוף כל הוכחה אחרת (מלבד תעודת פטירה) להוכחת המוות, וכן אישור בדבר תשלום האגרה בגין הליך זה. אם המנוח היה תושב ישראל שנפטר בחו"ל, יש לצרף תמצית רישום ממשרד הפנים המציינת את תאריך פטירתו.
 • שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות: האחד עבור פתיחת תיק הבקשה (שובר כחול), והשני עבור הוצאות פרסום הבקשה בעיתון (שובר כתום).
 • הודעות לכל היורשים ואישור על משלוחי ההודעות בדואר רשום, או, לחילופין אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת בקשה.
 • תצהירי הסתלקות מקוריים – אם ישנם יורשים אשר מסתלקים מחלקם על פי הצוואה בעיזבון.
 • ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור, אם המבקש מיוצג על ידי עו"ד משפחה.

אופן הטיפול בהליך קבלת צו קיום צוואה

מזכירות רשם הירושות בודקת בתחילה את תקינות הבקשה על פי החוק והתקנות, והמסמכים אשר צורפו לה. לאחר מכן הבקשה מקבלת מספר של תיק ממוחשב באפוטרופוס הכללי. העתק אחד ממסמכי הבקשה נמסר למגיש הבקשה, בצירוף מדבקה עם מספר הבקשה עליה.

העתק נוסף ממסמכי הבקשה מועבר לב"כ היועמ"ש לממשלה שבמשרדי האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית מעמיקה של מסמכים אלו, וקביעת עמדתו לגביה, אשר צריכה להינתן על ידו בתוך 45 יום.

קיימות מספר תגובות אשר יכולות להינתן על ידי בא כוח היועמ"ש לממשלה בעניין זה, כמפורט להלן:

 • הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים: משמעות הודעה זו הנה כי בא כוח היועמ"ש לממשלה אישר מבחינתו את הבקשה. במקרה כזה, ובהנחה שלא הוגשה התנגדות מטעם גורם כלשהו לצו קיום הצוואה, יוכן הצו על ידי רשם הירושות ויישלח בדואר למבקש או בא-כוחו.
 • הודעה על כוונה להתערב בהליכים: משמעות הודעה זו הנה כי בא כוח היועמ"ש לממשלה מבקש מביהמ"ש לענייני משפחה לקיים דיון בבקשה, כך שלא ניתן להכין צו על ידי הרשם. במקרה כזה יועבר התיק מרשם הירושות לבית המשפט לענייני משפחה המתאים, והחלטה על כך תישלח בדואר למבקש או בא-כוחו.
 • דרישת פרטים: משמעות הודעה זו הינה כי ב"כ היועמ"ש לממשלה טרם אישר את הבקשה מאחר שחסרים בה פרטים מסוימים. אותם על המבקש להשלים על מנת שהבקשה תאושר.
 • דרישה להגשת בקשה מתוקנת: משמעות הודעה זו הנה כי בא כוח היועמ"ש לממשלה לא אישר את הבקשה המקורית מאחר שנפלו בה פגמים מסוימים. על כן על המבקש להגיש מחדש בקשה מתוקנת לרשם הירושות, בצירוף תשלום האגרות בעניין זה.

בנוסף, כל מי שמתנגד לצו קיום הצוואה, רשאי להגיש התנגדות בעניין זה בפני רשם הירושות בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של עצם הגשת הבקשה לצו בעיתונות. גם במקרה כזה יועבר תיק הבקשה בצירוף ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה המתאים, זאת לצורך קיום דיון בפניו בעניין זה. הודעה בעניין העברת התיק תישלח למבקש או לבא-כוחו.

משרד עורך דין רן רייכמן

פירמת עורכי הדין רן רייכמן נחשבת למובילה בתחום דיני המשפחה, גירושין, צוואות, ירושות ועיזבון. לעורך דין רן רייכמן ולצוות המשרד ניסיון של למעלה מ-20 שנה בערכאות השונות.

זמינים בשבילך 24/7

לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

לשיחה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות התקשרו:

זמינים בשבילך 24/7

או השאירו פרטים ונשוב בהקדם: