האם חוזה בעלות על נכס תקף גם במקרה שיש צוואה?

מיקומך כאן
נגישות