הסכם ממון שאושר על ידי בית המשפט אל מול הבטחה בע"פ – מה גובר על מה?

מיקומך כאן
נגישות