האם ניתן להתנגד לזהות מנהל העיזבון למרות הוראת המצווה?

מיקומך כאן
נגישות