האם ניתן להתנגד לצוואה בכתב יד?

מיקומך כאן
נגישות