לא פעם מגיעים למשרדנו פונים אשר מבקשים בקשה הנחזית להיות פשוטה למדי: "תכתוב לי מכתב להתגרש…". ובכן, פתיחת תיק גירושין אינו בגדר משלוח הודעה לבית הדין ו/או מכתב, משל בית הדין היה ללוח מודעות. במקרה זה מדובר בפתיחת הליך משפטי לכל דבר ועניין.

פתיחת תיק גירושין – איך זה מתבצע?

פתיחת תיק גירושין ההליך המשפטי בבית הדין הרבני מתחיל באמצעות הגשת תביעה מצד התובע (הגבר או האישה) הידועה כתביעת גירושין. יודגש: אין המדובר במכתב ו/או בהודעה לקונית. זהו מסמך משפטי אשר עליו לעמוד במבחן הפסיקה ועליו לבסס עילת גירושין כדין בהתאם להלכה.

אמת הדבר, כי כיום בתי הדין הרבניים מעמידים לרשות הפונים טפסים למילוי אשר ביניהם כלול טופס אשר נקרא 'כתב תביעה'. בכך נוצר מצג כלפי הפונים, כאילו עניין של תביעה הוא עניין של מה בכך, הניתן למילוי ולהשלמת פרטים באופן עצמאי על ידי הצד החפץ בגירושין. אולם לא כך הדבר ואף הפוך.

פתיחת תיק גירושין היא עניין שיש לבצע באופן מסודר ומפורט. קיימת חשיבות מרבית באופן ניסוח כתב התביעה, במה שמציינים ובמה שנמנעים מלציין. בית הדין בוחן את עילת התביעה על פי כתב התביעה שהוגש בנוסחו המקורי. עליכם לדעת כי השמטת עובדות מהותיות ו/או הוספת פרטים שאינם רלוונטיים, יש בהם כדי למוטט את עילת התביעה.

אין תחליף להיוועצות עם עורך דין לענייני משפחה

זהו שלב קריטי, ולפיכך יש לנהוג בו באחריות ובזהירות ולהתייעץ עם עורך דין גירושין מומחה אשר ינסח את כתב התביעה באופן מקצועי וראוי – מה שיגדיל את הסיכויים להצלחת התביעה.

עו"ד רן רייכמן בעל ניסיון עשיר בפתיחת תיקי גירושין, התקשרו לייעוץ בטלפון 03-7524213