מהו המושג גניבת זרע?

ENGAGEMENT סיטואציה בה אב טוען כי האם יצרה תמונה כוזבת ולכאורית לפיה הינה משתמשת באמצעי מניעה ע"מ לשלול האפשרות להרות, ועל יסוד ההצהרה הנ"ל האב קיים עמה יחסי מין כאשר כתוצאה מיחסים אלה התעברה האם ונולד לצדדים ילד.

לקטין קיימת האפשרות לתבוע את אביו למזונות, כאשר טענת ההגנה הלכאורית מצד האב באם ינסה הוא להתנער מחובת מזונותיו, הינה טענת "גניבת זרע".

למעשה, הפסיקה לא אימצה את טענת "גניבת זרע" כטענת פטור למזונות. אין כל חשיבות לכך שאישה התעברה כתוצאה מ"גניבת זרע" לכאורית, זאת משום שהחיוב במזונות הינו אב כלפי ילדו, ולא כלפי האם ,ולפיכך יחוייב האב במזונות ילדו גם אם הילד נוצר שלא על דעתו.

יתרה מכך, הילד זכאי לכל שאר זכויותיו כילדו הביולוגי של האב, לרבות זכות ירושה ע"פ דין וכיוצ"ב.

יחד עם זאת, לאב תהיה אפשרות לתבוע את האם תביעה אזרחית נזיקית חוזית עקב הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתרמית שהפעילה עליו . אולם חשוב לציין כי תביעה מעין זו לא תתקבל בנקל משום שעל האב התובע מוטל נטל ראייה כבד להוכיח כי הוטעה על ידי האם ובאמת סבר שהינה משתמשת באמצעי מניעה והנטל במקרה דידן הינו קשה אך בהחלט אפשרי.

מלבד זאת יש לשים לב כי עמדת הפסיקה היא כי האב עצמו נושא אף הוא באחריות משום שאף הוא לא טרח להשתמש באמצעי מניעה.

מהן החובות והזכויות של האב במקרה של לידה כתוצאה מגניבת זרע?

המושג 'גניבת זרע' מתאר טענת גבר שנתבע לשלם מזונות וזאת לאחר הריון לא רצוי ולא מתוכנן מצידו. הסיבה לשם 'גניבה' מקורה במצג השווא של האישה כלפי הבעל, לפיה היא משתמשת באמצעי המניעה המתאימים (למשל: התקן תוך רחמי או גלולה נגד הריון), או שאינה יכולה להביא ילדים מפאת גילה או מפאת בעיה רפואית. מצגי השווא שתוארו פה, מביאים חלק מהגברים לקיים יחסי מין לא מוגנים שכתוצאה מהם מתפתח הריון.

במקרה זה, ללא קשר לטענות האב, ההשלכות של יחסי המין שקיים עומדות. כפי שהניסיון מלמד אותנו, מסביר עו"ד משפחה רן רייכמן, בתי המשפט היו מטילים את האחריות על כתפי האב, שיכול היה לנקוט צעדים מצידו כדי למנוע את ההריון. עם זאת, לאחרונה מטיל בית המשפט את האחריות גם על הגבר וגם על האישה ומחייב אותם במזונות ילדים כלפי הילד שנולד מהיחסים.

באשר לזכויותיו של האב, היו מקרים שבהם אישה שהואשמה בגניבת זרע חויבה בפיצוי נזיקי כלפי אבי הילד כתוצאה ממצג שווא שהציגה בפניו. כמובן שכל מקרה נבחן לגופו ואין תחליף לייעוץ מקדים אצל עו"ד משפחה.

עורך דין משפחה רן רייכמן – ניסיון של אלפי תיקים ולקוחות – 0777277964