עד לאחרונה, התחילו הליכים משפטיים בין בני זוג בהגשת תביעות לבית משפט או לבית דין הרבני. זהו שלב קריטי שהשליך על אופן ניהול המשפט ותוצאותיו. הגשת תביעות לא נכונות או ניסוח לקוי של התביעות, עלול לסכל את מטרתכם ואף להסב נזק. אסור לעשות טעויות בשלב זה.

החל מיולי 2016, נכנס לתוקף החוק להסדר התדיינויות בין בני זוג אשר הלכה למעשה מגביר את מירוץ הסמכויות בין הערכאות ומחייב מומחיות רבה יותר באופן פתיחת ההליכים.

חשוב מאוד:

  1. בטרם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד משפחה מקצועי אשר יידע לזהות במקרה שלכם לאיזו ערכאה רצוי להגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, כמו גם הגשת הסעדים הזמניים הספציפיים המותרים על פי החוק, בשלב הליך הגישור – וזאת על מנת לשמור על זכויותיכם.
  2. על הסעדים הזמניים וההליכים בתקופת הליך הגישור, להגשים את המטרות אותן אתם חפצים להשיג.
  3. יש להקפיד על ניסוח נכון של הסעדים הזמניים, שכן על פי החוק החדש, ניסוח לקוי יביא למחיקת ההליך או לחיוב בהוצאות.
  4. חשוב לצרף את כל המסמכים שיש בידכם אשר תומכים בגרסתכם. ככל שתצרפו יותר ראיות, כך ישתכנע בית המשפט בגרסתכם.

מעוניינים לתבוע צד שאינו בן זוגכם?

אם אתם מעוניינים לתבוע אדם אחר שאינו בן הזוג, למשל: אח, אחות, הורים, תביעה בנושא ירושה וכדומה – עליכם לא חל החוק הנ"ל, ואתם רשאים לתבוע בבית המשפט בסוגיות השונות, כמו רכוש, צוואות וירושות ועוד. כמובן שההמלצה היא לעשות זאת לאחר ייעוץ עו"ד העוסק בתחום דיני המשפחה ובליווי שלו.

עו״ד רן רייכמן מדבר על הנושא בתכנית ״שאלה משפטית״: