נקודת המוצא הנה כי הורה אשר היה שותף בגידול הילד, הן בזמן הפירוד בין ההורים, זכאי וחייב לא להתנתק מילדיו לאחר הפירוד. כך הוא ביחס לבני זוג הטרוסקסואליים וכך הוא אף ביחס לבני זוג בני אותו מין. מחקרים מוכיחים כי טובת הקטין הנה לשמור על קשר יציב בין הקטין לשני ההורים, היינו, בין הקטין להורה המשמורן ואף להורה הלא משמורן.

ההבדל במקרה של בני זוג חד מיניים

כל עוד מדובר בהורים הטרוסקסואליים, הרי שמעמדו של ההורה הלא משמורן מעוגן בחוק הכשרות המשפטית, אשר קובע אף את זכותו של ההורה לזכויות ביקור והסדרי ראייה עם הקטין. היקף זמני השהות ומידתם ייבחנו בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו, כאשר בראש מוצבת טובת הקטין. לא כך הדבר ביחס לבני זוג שאינם הטרוסקסואליים, שאז מעמדם ביחס לילד אינו מוסדר בחוק באופן אוטומטי (בני זוג בני אותו מין, או בני זוג חד מיניים ממין שונה שחברו יחד לצורך הבאת ילד משותף לעולם).

הסדרי ראייה בין בני זוג חד מיניים
הסדרי ראייה בין בני זוג חד מיניים

מצער הדבר כי נכון להיום המחוקק בישראל מבצע אפליה ביחס לאותם זוגות בני אותו מין ו/או חד מיניים, ביחס לזוגות הטרוסקסואליים, שכן זוגות אלו נדרשים להגיש הליך משפטי על מנת לבסס את מעמדם החוקי ביחס לקטין. במקרה שמדובר בבני זוג חד מיניים, גבר ואישה, אשר חברו יחדיו לצורך הבאת קטין לעולם, ככל שהשניים לא ערכו הסכם הורות משותפת אשר קיבל תוקף של פסק דין ביחס לקטין, וככל שמעמדו של האב לא הוסדר במסגרת תעודת הלידה של הקטין, הרי שבמקרה של היעדר הסכמה בין ההורים בסוגיית הסדרי הראייה, על ההורה הלא משמורן לנקוט הליך משפטי מתאים אשר יכיר באבהותו על הקטין (שכן יש לו זיקה גנטית לקטין), וכן תביעה להסדרי ראייה.

שונה הדבר כאשר מדובר בבני זוג בני אותו מין, זוג גברים או זוג נשים, כאשר לאחד מהצדדים אין זיקה גנטית לקטין, אולם הוא היה שותף פעיל בגידולו כאילו היה ילדו שלו, על כל המשמעויות בכך. במקרה זה, על אותו בן זוג, ככל שהוא חפץ בכך, לעתור לבית המשפט למשפחה לסעד שיקנה לו מעמד של הורה, הידוע כ'צו הורות פסיקתי', ובמסגרת זו לעתור אף להסדרי ראיה בינו לבין הקטין, או למשמורת משותפת, ככל שהוא חפץ בכך.

טובת הקטין בראש ובראשונה

היקף ההסדרים ומידתם ייבחנו בכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו ועל פי טובת הקטין. אולם, יש לזכור כי ישנו תנאי ובלעדיו אין זכות להורה האחר להסדרי ראייה עם הקטין: תחילה יש להכיר במעמדו ביחס לקטין. זאת, כאמור, באמצעות צו הורות פסיקתי.

משרד עו"ד רייכמן – ניסיון בסוגיות הסדרי ראייה בין בני זוג חד מיניים

אנו במשרד עו"ד משפחה רן רייכמן, בעלי ניסיון בכל הקשור לטיפול בסוגיות הקשורות לבני זוג חד מיניים ובייחוד בסוגיה ספציפית זו. הטיפול בסוגיות אלה מבוצע תוך הבנה ורגישות לצרכים המיוחדים המחייבים מענה.