על מנת שיהיה ניתן לחלק עיזבון של מנוח/ה על פי הצוואה שהותיר אחריו, קיים צורך בהוצאה של צו קיום צוואה. צו זה יאשר את נוסח הצוואה, יקנה לה תוקף משפטי מחייב וכמובן יוכל להוציא את הכתוב בה אל הפועל. את הבקשה לקבלת צו קיום צוואה יש להגיש בפני רשם הירושות, ואותה יכולים להגיש היורשים המאוזכרים בצוואה וכל מי שמעוניין לקבל את צו קיום הצוואה.

מדובר בסוגיה מקצועית ולכן ההמלצה היא להשתמש בשירותיו של עורך דין העוסק בתחום צוואות וירושות שיגיש את הבקשה וינהל את התיק, עד שמגישי הבקשה יקבלו את הצו.

הגשת הבקשה לצו קיום צוואה והטיפול בה

צו קיום צוואה - עו"ד משפחה רן רייכמן
צו קיום צוואה – עו"ד משפחה רן רייכמן

הליך הגשת הבקשה צריך לכלול מסמכים רבים, לדוגמא: טופס בקשה לצו קיום צוואה, כאשר הוא חתום על ידי המבקש/ים ומאומת על ידי עורך דין, נוסח הצוואה המקורית, תעודת פטירה, שוברי תשלום אגרות, תצהירי הסתלקות ועוד.

לאחר הגשת הבקשה על ידי עו"ד משפחה, נבדקת תקינותה ותקינות המסמכים השונים, על ידי מזכירות רשם הירושות. אחד ההעתקים של מסמכי הבקשה, מועבר לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי, וזה בודק את המסמכים באופן מעמיק ומוסר את עמדתו בתוך 45 ימים. אם הבקשה מאושרת, תצא הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים.

במקרה שבו מעוניין בא כוח היועמ"ש מעוניין לקיים דיון בבקשה בבית המשפט למשפחה, הוא ימסור הודעה על כוונה להתערב בהליכים. אם חסרים בבקשה פרטים, יפנה בא כוח היועמ"ש את הבקשה למבקש/ים כדי שאלו ישלימו את הפרטים הנחוצים. במקרה של פגמים בבקשה, תימסר דרישה להגשת בקשה מתוקנת.

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה

בעת הגשת הבקשה לצו, על המגיש/ים לדעת כי אדם המתנגד לצו קיום הצוואה, רשאי להגיש את התנגדותו כדי 'לבטל את הצוואה', בתוך 14 ימים ממועד פרסום עצם הגשת הבקשה לצו בעיתונות.

רן רייכמן, משרד עורכי דין, בעל ניסיון רב בהגשת בקשות לצו קיום צוואה ובניהול תיקים של התנגדויות לבקשה לצו קיום צוואה.